Department of Social Studies (FRDIS) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ŠAŠINKOVÁ, A. -- ŠAŠINKA, Č. -- STACHOŇ, Z. -- LACKO, D. -- ČENĚK, J. -- UGWITZ, P. -- LU, W L. -- JUŘÍK, V. -- HALÁMKOVÁ, D. Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, p. 44--48. ISBN 978-80-244-5731-4.

Original name: Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie
English name: Individual differences in cognitive processing of alternative cartographic visualizations: Experimental design and pilot study
Written by (author):
Alžběta Šašinková
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Zdeněk Stachoň
David Lacko
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Pavel Ugwitz
Wei lun Lu
Vojtěch Juřík
Daniela Halámková
Department:
Department of Social Studies
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Nature of article:
professional announcement
Part number:
Starting page: 44
Up to page:
48
Number of pages:
5
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language: Příspěvek představuje koncept experimentálního designu. Cílem experimentu je zkoumat kognitivní zpracování různých kartografických metod vizualizace v kontextu kognitivního stylu. V kartografii se k reprezentaci dat vyžívají různorodé metody. V naší studii jsme srovnávali dvě metody zobrazení bivariantních map: tzv. intrinsic a extrinsic. Během experimentu plnili participanti úkoly spojené s mapou a následně jim byl administrován Test složené figury (Compound Figure Test), který na bipolární škále rozlišuje analytický a holistický kognitivní styl. Studie stála na předpokladu, že analyticky orientovaní jedinci budou relativně efektivnější v práci s mapou využívající intrinsic metodu, zatímco holisticky orientovaní jedinci si povedou lépe při práci s extrinsic metodou zobrazení. Individuální rozdíly jsou zkoumány rovněž s ohledem na zvažované interkulturní rozdíly mezi západní a východoasijskou kulturní oblastí.
Description in English:
The paper presents a concept of an experimental design and its statistical analysis. The objective of the experiment is to examine cognitive processing of various cartographic visualizations in regard to an individual’s cognitive style. In cartography, alternative methods may be used to represent data. In our study, two forms of representation of bivariate maps were utilized: intrinsic and extrinsic. In the experiment, map reading tasks were followed by a Compound Figure Test, which distinguishes analytic and holistic individuals on a bipolar scale. The study is based on a hypothesis that analytic individuals would be relatively more efficient when the intrinsic method is applied, while - vice versa - holistic individuals would do better when the extrinsic method is applied. Individual differences are examined with the considered future cross-cultural comparison in mind.
Description in Czech:
Key words:
czech: kartografická vizualizace, bivariantní mapy, kognitivní styl
english: bivariate maps, cartographic visualization, cognitive style
Field of result:
Psychology and cognitive sciences
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects: Non-project research
 
Entry made by:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Last change:
06/23/2020 19:08 (Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1
2
345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5731-4.

Original name:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
English name:
Editor:
Department:
Department of Social Studies
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-244-5731-4
Publisher: Univerzita Palackého v Olomouci
Place of publishing: Olomouc
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages:
Entry:
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2020
Used in projects:
Non-project research
Note:
https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 
Entry made by:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Last change:
06/23/2020 19:09 (Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -