Department of Social Studies (FRDIS) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

SMOLÍK, J. Produkce cukrové třtiny a cukru Kubánské republiky. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 5-6, p. 220--223. ISSN 1210-3306.

Original name:
Produkce cukrové třtiny a cukru Kubánské republiky
English name:
Written by (author):
Department: Department of Social Studies
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Nature of article:
paper
Volume no. (year): 136
Periodical number within the volume:
5-6
Year of publication:
2020
Starting page:
220
Up to page: 223
Number of pages:
4
Sub-specification:
článek je obsažen v databázi Web of Science
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
Příspěvek popisuje význam cukrové třtiny pro zemědělskou produkci Kubánské republiky. V textu je popsána historie pěstování cukrové třtiny a její význam pro kubánské hospodářství, především s ohledem na vývoj po roce 2000. Kuba v minulosti patřila mezi nejvýznamnější světové producenty cukru vyráběného z cukrové třtiny, nicméně vývoj po roce 1959 a následně po roce 1989 vedl k naprosto opačnému trendu. V textu jsou zachyceny hlavní trendy a faktory, které vedly k poklesu pěstování cukrové třtiny a výroby cukru po roce 2000.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change: 05/20/2020 06:57 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1
2
345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. Praha: ISSN 1210-3306.

Original name: Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
English name:
LCaŘ
Kind of publication: Periodikum
ISSN: 1210-3306
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher:
Výzkumný ústav cukrovarnický
URL:
http://www.cukr-listy.cz
Reviewed magazine:
no
Original language: Czech
Key words:
czech: cukrovarnictví, cukrová řepa, pěstování cukrovky, ochrana cukrovky
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
109
1993
Pěstování rostlin
109
1993
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1101994Pěstování rostlin
110
1994
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
111
1995
Pěstování rostlin
111
1995
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
112
1996Pěstování rostlin
112
1996
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1131997Pěstování rostlin
113
1997
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
114
1998
Pěstování rostlin
114
1998
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
115
1999
Pěstování rostlin
115
1999Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
116
2000
Pěstování rostlin
1162000Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
117
2001
Pěstování rostlin
117
2001
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
118
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
118
2002
Pěstování rostlin
118
2002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
119
2003Ústřední knihovna - ÚK Brno
119
2003
Pěstování rostlin
119
2003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
120
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
1202004Pěstování rostlin
120
2004Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1212005
Informační centrum-čítárna časopisů
121
2005
Pěstování rostlin
121
2005
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
122
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
122
2006
Pěstování rostlin
122
2006Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1232007Informační centrum-čítárna časopisů
123
2007
Pěstování rostlin
1232007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
124
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
124
2008Pěstování rostlin
124
2008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
125
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
125
2009
Pěstování rostlin
1252009Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
126
2010Informační centrum-čítárna časopisů
126
2010
Pěstování rostlin
126
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1272011
Informační centrum-čítárna časopisů
127
2011Pěstování rostlin
127
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
128
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
128
2012
Pěstování rostlin
128
2012
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Sublibraries
Name
Number
InstituteLibrarianPhoneE-mail
Pěstování rostlin
219/3Ing. Blanka Kocourková, CSc.
+420 545 133 131
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
DFT FAdoc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
+420 545 133 194
kucerova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1+420 545 135 035
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4Lenka Čadílková
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz

Person responsible:
 
Entry made by: Lenka Baláková
Last change: 05/26/2018 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -