Ústav sociálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 27

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Adaptace a ekvivalence testových metod: Inspirace pro psychologické testování minorit v ČR
Čeněk, Jiří -- Urbánek, Tomáš
Adaptace a ekvivalence testových metod: Inspirace pro psychologické testování minorit v ČR. Československá psychologie. 2019. zv. 63, č. 1, s. 42--54. ISSN 0009-062X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Assessing criterias of credibility for CSR competitions in Czech Republic
Nesiba, Jiří
Assessing criterias of credibility for CSR competitions in Czech Republic. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 394--406. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli
Stachoň, Zdeněk -- Šašinka, Čeněk -- Čeněk, Jiří -- Štěrba, Zbyněk -- Angsuesser, Stephan -- Fabrikant, Sara -- Stampach, Radim -- Morong, Kamil
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli. Cartography and Geographic Information Science. 2019. zv. 46, č. 1, s. 82--94. ISSN 1523-0406. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15230406.2018.1470575
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Destinační management cestovního ruchu vybraných krajů
Němcová, Patricie -- Ptáček, Pavel
Destinační management cestovního ruchu vybraných krajů. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 407--417. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Environmentální a sociodemografické faktory nemocnosti na území České republiky v letech 2006-2015
Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Mezihoráková, Nikola -- Šlechtová, Tereza
Environmentální a sociodemografické faktory nemocnosti na území České republiky v letech 2006-2015. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 194--204. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Ethics and Plagiarism. Opinions of First-Year Students at University in the Czech Republic
Smolík, Josef -- Herbočková, Lucie -- Nesiba, Jiří
Ethics and Plagiarism. Opinions of First-Year Students at University in the Czech Republic. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2019. zv. 9, č. 2, s. 39--54. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1902/lll1902_studie3.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Etický management v regionálním a korporátním vodárenství v ČR
Nesiba, Jiří -- Smolík, Josef
Etický management v regionálním a korporátním vodárenství v ČR. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 680--689. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2019.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Gender and Age as Determinants of Perceived Leadership Competencies
Čeněk, Jiří -- Kadlecová, Kateřina
Gender and Age as Determinants of Perceived Leadership Competencies. Scientia et Societas. 2019. zv. 15, č. 2, s. 83--88. ISSN 1801-7118. URL: https://sets.cz/_files/200000276-ed924ee8f4/Scientia%202_2019%20web.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Hodnocení kvality place brandingu krajů ČR v internetovém prostředí
Těšík, Petr -- Ptáček, Pavel
Hodnocení kvality place brandingu krajů ČR v internetovém prostředí. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 572--586. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Hodnocení pohybu obyvatelstva v obcích Moravského krasu v období let 1970-2015 pomocí Webbova grafu
Hübelová, Dana
Hodnocení pohybu obyvatelstva v obcích Moravského krasu v období let 1970-2015 pomocí Webbova grafu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 183--193. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje
Jurčová, Anna -- Ptáček, Pavel
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 255--264. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Kognícia a umelý život 2019
Kognícia a umelý život 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4720-4.
zborník2019Podrobnosti
Londýnská věž: Recenze metody
Pírko, Martin -- Čeněk, Jiří
Londýnská věž: Recenze metody. Testfórum. 2019. zv. 2019, č. 12, s. 55--59. ISSN 1805-9147. URL: https://testforum.cz/article/view/TF2019-12-12452
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Moderné technológie v boji proti kriminalite: Mestské kamerové systémy v Českej republike
Kovanič, Martin
Moderné technológie v boji proti kriminalite: Mestské kamerové systémy v Českej republike. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 403--410. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2019.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Plagiarism in the opinion of FRDIS students
Herbočková, Lucie -- Smolík, Josef
Plagiarism in the opinion of FRDIS students. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 130--138. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Politické aspekty Nikaragujské republiky v kontextu rozvojových aktivit Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Trávníčková, Barbora Pavla -- Smolík, Josef
Politické aspekty Nikaragujské republiky v kontextu rozvojových aktivit Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 587--593. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Politický systém a politické strany České republiky
Hušek, Petr -- Smolík, Josef
Politický systém a politické strany České republiky. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 111 s. ISBN 978-80-7509-665-4.
odborná kniha2019Podrobnosti
Pre-processing eye-trackingových dat z více zařízení a jejich analýza v programu Ogama
Čeněk, Jiří
Pre-processing eye-trackingových dat z více zařízení a jejich analýza v programu Ogama. In Kognícia a umelý život 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 20--21. ISBN 978-80-223-4720-4. URL: http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/
článok v zborníku2019Podrobnosti
Radicalisation and deradicalisation of youth subcultures from the view of security management
Smolík, Josef
Radicalisation and deradicalisation of youth subcultures from the view of security management. In 12th Annual International Scientific Conference Security Forum 2019: Conference Proceedings. Banská Bystrica: Interpolis, 2019, s. 146--153. ISBN 978-80-973394-1-8. URL: http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2019/bezpecnostne-forum-2019/security-forum-2019-conference-proceedings/
článok v zborníku2019Podrobnosti
Regionální disparity determinant zdravotního stavu obyvatelstva Kraje Vysočina a Ústeckého kraje v roce 2006 a 2016
Hübelová, Dana -- Hořínek, Michal -- Kozumplíková, Alice
Regionální disparity determinant zdravotního stavu obyvatelstva Kraje Vysočina a Ústeckého kraje v roce 2006 a 2016. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 708--716. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2019.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Roots of the Czechoslovak skinheads: Development, trends and politics
Smolík, Josef -- Novák, Petr
Roots of the Czechoslovak skinheads: Development, trends and politics. Human Affairs. 2019. zv. 29, č. 2, s. 157--173. ISSN 1210-3055. URL: https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2019.29.issue-2/humaff-2019-0013/humaff-2019-0013.xml
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí
Brožovičová, Klára -- Ferenčáková, Barbora
Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 61--70. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Seniori a kriminalita
Smolík, Josef
Seniori a kriminalita. Sociálna prevencia. 2019. zv. 14, č. 1, s. 14--16. ISSN 1336-9679. URL: http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2019/04/Socialna_prevencia_2019_TLAC_cele.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Social Exclusion and Inclusion in the Czech Republic and in South Africa: Comparison and Facts
Brožovičová, Klára
Social Exclusion and Inclusion in the Czech Republic and in South Africa: Comparison and Facts. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2019. zv. 10, č. 5, s. 37--46. ISSN 2039-9340. URL: https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/10516/10145
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Syndrom vyhoření u manažerů se zaměřením na oblast státní správy
Vařáková, Kateřina -- Oravcová, Kristina -- Smolík, Josef
Syndrom vyhoření u manažerů se zaměřením na oblast státní správy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 643--651. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Vliv Baťova koncernu na proměny životního způsobu ve městě Zlín
Urbanová, Martina
Vliv Baťova koncernu na proměny životního způsobu ve městě Zlín. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 632--642. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Zpravodajské služby České republiky a jejich reakce na vzestup globálního terorismu
Kovanič, Martin -- Coufalová, Aneta
Zpravodajské služby České republiky a jejich reakce na vzestup globálního terorismu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 320--332. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti