Department of Social Studies (FRDIS) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 24

PublicationsType of resultYearDetails
Assessing criterias of credibility for CSR competitions in Czech Republic
Nesiba, Jiří
Assessing criterias of credibility for CSR competitions in Czech Republic. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 394--406. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli
Stachoň, Zdeněk -- Šašinka, Čeněk -- Čeněk, Jiří -- Štěrba, Zbyněk -- Angsuesser, Stephan -- Fabrikant, Sara -- Stampach, Radim -- Morong, Kamil
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli. Cartography and Geographic Information Science. 2019. v. 46, no. 1, p. 82--94. ISSN 1523-0406. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15230406.2018.1470575
article in a professional periodical2019Details
Czech Intelligence Services and their Reaction to the Rise of Global Terrorism
Kovanič, Martin -- Coufalová, Aneta
Zpravodajské služby České republiky a jejich reakce na vzestup globálního terorismu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 320--332. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Destinační management cestovního ruchu vybraných krajů
Němcová, Patricie -- Ptáček, Pavel
Destinační management cestovního ruchu vybraných krajů. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 407--417. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Environmental and socio-demographic factors of morbidity in the Czech Republic (the time period 2006–2015)
Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Mezihoráková, Nikola -- Šlechtová, Tereza
Environmentální a sociodemografické faktory nemocnosti na území České republiky v letech 2006-2015. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 194--204. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Etický management v regionálním a korporátním vodárenství v ČR
Nesiba, Jiří -- Smolík, Josef
Etický management v regionálním a korporátním vodárenství v ČR. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 680--689. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2019.pdf
article in proceedings2019Details
Evaluation of population change in the municipalities in the Moravian Karst region by Webb's graph (period 1970–2015)
Hübelová, Dana
Hodnocení pohybu obyvatelstva v obcích Moravského krasu v období let 1970-2015 pomocí Webbova grafu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 183--193. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Gender and Age as Determinants of Perceived Leadership Competencies
Čeněk, Jiří -- Kadlecová, Kateřina
Gender and Age as Determinants of Perceived Leadership Competencies. Scientia et Societas. 2019. v. 15, no. 2, p. 83--88. ISSN 1801-7118. URL: https://sets.cz/_files/200000276-ed924ee8f4/Scientia%202_2019%20web.pdf
article in a professional periodical2019Details
Hodnocení kvality place brandingu krajů ČR v internetovém prostředí
Těšík, Petr -- Ptáček, Pavel
Hodnocení kvality place brandingu krajů ČR v internetovém prostředí. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 572--586. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje
Jurčová, Anna -- Ptáček, Pavel
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 255--264. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Kognícia a umelý život 2019
Kognícia a umelý život 2019. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4720-4.
conference proceedings2019Details
Modern technologies in the fight against crime: Public camera systems in the Czech Republic
Kovanič, Martin
Moderné technológie v boji proti kriminalite: Mestské kamerové systémy v Českej republike. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 403--410. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2019.pdf
article in proceedings2019Details
Plagiarism in the opinion of FRDIS students
Herbočková, Lucie -- Smolík, Josef
Plagiarism in the opinion of FRDIS students. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 130--138. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Politické aspekty Nikaragujské republiky v kontextu rozvojových aktivit Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Trávníčková, Barbora Pavla -- Smolík, Josef
Politické aspekty Nikaragujské republiky v kontextu rozvojových aktivit Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 587--593. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Politický systém a politické strany České republiky
Hušek, Petr -- Smolík, Josef
Politický systém a politické strany České republiky. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 111 p. ISBN 978-80-7509-665-4.
professional book2019Details
Preprocessing of eye-tracking data from multiple systems in R and Ogama
Čeněk, Jiří
Pre-processing eye-trackingových dat z více zařízení a jejich analýza v programu Ogama. In Kognícia a umelý život 2019. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 20--21. ISBN 978-80-223-4720-4. URL: http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/
article in proceedings2019Details
Radicalisation and deradicalisation of youth subcultures from the view of security management
Smolík, Josef
Radicalisation and deradicalisation of youth subcultures from the view of security management. In 12th Annual International Scientific Conference Security Forum 2019: Conference Proceedings. Banská Bystrica: Interpolis, 2019, p. 146--153. ISBN 978-80-973394-1-8. URL: http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2019/bezpecnostne-forum-2019/security-forum-2019-conference-proceedings/
article in proceedings2019Details
Regional disparities of determinants of the health status in the Vysočina Region and the Ústí Region in 2006 and 2016
Hübelová, Dana -- Hořínek, Michal -- Kozumplíková, Alice
Regionální disparity determinant zdravotního stavu obyvatelstva Kraje Vysočina a Ústeckého kraje v roce 2006 a 2016. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 708--716. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2019.pdf
article in proceedings2019Details
Roots of the Czechoslovak skinheads: Development, trends and politics
Smolík, Josef -- Novák, Petr
Roots of the Czechoslovak skinheads: Development, trends and politics. Human Affairs. 2019. v. 29, no. 2, p. 157--173. ISSN 1210-3055. URL: https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2019.29.issue-2/humaff-2019-0013/humaff-2019-0013.xml
article in a professional periodical2019Details
Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí
Brožovičová, Klára -- Ferenčáková, Barbora
Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 61--70. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Seniori a kriminalita
Smolík, Josef
Seniori a kriminalita. Sociálna prevencia. 2019. v. 14, no. 1, p. 14--16. ISSN 1336-9679. URL: http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2019/04/Socialna_prevencia_2019_TLAC_cele.pdf
article in a professional periodical2019Details
Syndrom vyhoření u manažerů se zaměřením na oblast státní správy
Vařáková, Kateřina -- Oravcová, Kristina -- Smolík, Josef
Syndrom vyhoření u manažerů se zaměřením na oblast státní správy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 643--651. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
The adaptation and equivalence of test methods: Inspiration fo psychological assessment of minorities in the Czech Republic
Čeněk, Jiří -- Urbánek, Tomáš
Adaptace a ekvivalence testových metod: Inspirace pro psychologické testování minorit v ČR. Československá psychologie. 2019. v. 63, no. 1, p. 42--54. ISSN 0009-062X.
article in a professional periodical2019Details
Vliv Baťova koncernu na proměny životního způsobu ve městě Zlín
Urbanová, Martina
Vliv Baťova koncernu na proměny životního způsobu ve městě Zlín. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 632--642. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details