Department of Regional and Business Economics (FRDIS) - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

RAJCHLOVÁ, J. -- MIŠKOLCI, S. -- GREGA, L. -- SOMERLÍKOVÁ, K. -- REDLICHOVÁ, R. -- ŽIVĚLOVÁ, I. -- SVATOŠOVÁ, V. Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK. , version 1. Brno. 2020.

Original name:
Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK
English name: Evaluation of the effectiveness of NGOs in drawing support from the SMR budget
Written by (author):
Department:
Department of Regional and Business Economics
Kind of publication:
souhrnná výzkumná zpráva
ISBN:
Version: 1
Place of publishing:
Brno
Year of release:
2020
Order party name:
Jihomoravský kraj
Number of pages:
146
Original language:
Czech
Description in original language:
Zaměření výzkumného úkolu je ekonomické. Hlavním cílem výzkumného úkolu je posoudit efektivitu čerpání finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje a následně formulovat taková opatření, která povedou ke zlepšení situace na trhu NNO s impaktem na financování těchto organizací ze strany JMK, konkrétně v podobě návrhu metodiky dotačního programu na podporu prorodinné politiky a pečujících osob.
Description in English:
The focus of the research task is economic. The main objective of the research task is to assess the effectiveness of drawing funds from the budget of the South Moravian Region and then formulate such measures that will improve the situation on the NGO market with an impact on these organizations' funding by SMR. of carers.
Description in Czech:
Key words:
czech: nestátní nezisková organizace, efektivita
english: non profit organization, efficiency
Field of result: Economics and Business
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget (use: RIV)
 
Entry made by:
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
bad
 
good        uninteresting
zelenožlutá
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 1
Average score: 4.00
1
23
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -