Department of Regional and Business Economics (FRDIS) - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

ZDRÁHAL, I. -- CHMELÍKOVÁ, G. -- BEČVÁŘOVÁ, V. Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 1, p. 30--35. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/30-35.pdf

Original name: Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii
English name: Profitability of the Sugar Industry in the European Union
Written by (author):
Department: Department of Regional and Business Economics
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Nature of article: paper
Volume no. (year): 136
Periodical number within the volume:
1
Year of publication:
2020
Starting page:
30
Up to page:
35
Number of pages: 6
Sub-specification: článek je obsažen v databázi Web of Science
UT code by Web of Science:
516596300004
EID code by Scopus:
2-s2.0-85078406369
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language: Cílem příspěvku je vyhodnotit úroveň a dynamiku výkonnosti odvětví cukrovarnictví v Evropské unii. Za tímto účelem byla provedena analýza úrovně a vývoje rentability celkového vloženého kapitálu u vybraného souboru podniků mezi roky 2006 až 2015. Informace pro analýzu byly čerpány z databáze AMADEUS. Z celkového počtu 183 společností patřících do klasifikace NACE 1081, byl zvolen vzorek 50 podniků, které vhodně reprezentují podniky vyrábějící cukr v Evropské unii. Výsledky analýzy poukazují na schopnost evropského cukrovarnictví efektivně zhodnocovat vložený kapitál (na úrovni celku). Mezi podniky však existují rozdíly v rentabilitě celkového vloženého kapitálu, včetně reakcí na cenové pohyby na evropském a světovém trhu.
Description in English:
This paper investigates the profitability of the sugar industry in the European Union over the period of years 2006 and 2015. For this purpose, the level and change in the return on assets was analysed using set of sugar processing firms. AMADEUS, the trans-European database compiled by Bureau van Dijk Electronic Publishing, was used as the main data source of firm's data. Out of a total number of 183 firms belonging to the NACE 1081 classification, a sample of 50 firms was selected to appropriately represent the sugar processing companies in European Union. The results of the analysis point to the ability of the European sugar industry to effectively generate profit from the invested capital (in average at EU level). However, there are differences in the profitability of total assets among firms, including their ability to respond to price changes on the European and world markets.
Description in Czech:
Key words:
czech: cukr, cukrovary, rentabilita celkového vloženého kapitálu, ROA, Evropská unie
english: Return on Assets, European Union, ROA, sugar sector, sugar
Field of result:
Business and management
Finance
Economics and Business
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/30-35.pdf
 
Entry made by:
Last change: 03/14/2020 10:49 (Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. Praha: ISSN 1210-3306.

Original name:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
English name:
LCaŘ
Kind of publication:
Periodikum
ISSN: 1210-3306
Country of publisher:
Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher: Výzkumný ústav cukrovarnický
URL: http://www.cukr-listy.cz
Reviewed magazine:
no
Original language: Czech
Key words:
czech: cukrovarnictví, cukrová řepa, pěstování cukrovky, ochrana cukrovky
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
109
1993
Pěstování rostlin
109
1993
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
110
1994
Pěstování rostlin
110
1994
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1111995
Pěstování rostlin
111
1995Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
112
1996
Pěstování rostlin
1121996Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
113
1997
Pěstování rostlin
1131997Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
114
1998
Pěstování rostlin
114
1998Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
115
1999
Pěstování rostlin
115
1999
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
116
2000
Pěstování rostlin
116
2000
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1172001
Pěstování rostlin
117
2001
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
118
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
118
2002Pěstování rostlin
118
2002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1192003Ústřední knihovna - ÚK Brno
1192003Pěstování rostlin
119
2003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
120
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
120
2004
Pěstování rostlin
120
2004
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
121
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
121
2005
Pěstování rostlin
1212005Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
122
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
122
2006
Pěstování rostlin
122
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
123
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
1232007
Pěstování rostlin
123
2007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
124
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
1242008Pěstování rostlin
124
2008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1252009Informační centrum-čítárna časopisů
1252009
Pěstování rostlin
125
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
126
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
126
2010
Pěstování rostlin
126
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
127
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
1272011
Pěstování rostlin
127
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1282012Informační centrum-čítárna časopisů
128
2012
Pěstování rostlin
128
2012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Sublibraries
NameNumber
Institute
Librarian
Phone
E-mail
Pěstování rostlin219/3UPSRR FAIng. Blanka Kocourková, CSc.
+420 545 133 131
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby234/1doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
+420 545 133 194
kucerova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
CL ISI CUD+420 545 135 035
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4Lenka Čadílková
+420 545 135 039

Person responsible: Helena Antonínová
 
Entry made by:
Last change:
05/26/2018 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -