Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 13

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Effect of Feeding Honey Bee (Apis mellifera Hymenoptera: Apidae) Colonies With Honey, Sugar Solution, Inverted Sugar, and Wheat Starch Syrup on Nosematosis Prevalence and Intensity
Papežíková, Ivana -- Palíková, Miroslava -- Syrová, Eva -- Zachová, Anna -- Somerlíková, Kristina -- Kováčová, Veronika -- Pecková, Lucie
Effect of Feeding Honey Bee (Apis mellifera Hymenoptera: Apidae) Colonies With Honey, Sugar Solution, Inverted Sugar, and Wheat Starch Syrup on Nosematosis Prevalence and Intensity. Journal of Economic Entomology. 2020. zv. 113, č. 1, s. 26--33. ISSN 0022-0493.
článok v odbornom periodiku2020Podrobnosti
Factors Influencing Consumer Behaviour in the Beer Market in the Czech Republic
Svatošová, Veronika -- Kosová, Petra -- Svobodová, Zuzana
Factors Influencing Consumer Behaviour in the Beer Market in the Czech Republic. Czech journal of food sciences. 2020. ISSN 1212-1800.
článok v odbornom periodiku2020
Podrobnosti
Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarů v České republice
Svatošová, Veronika
Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarů v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. ISSN 1210-3306.
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
Importance of Determinants of Online Buying Behaviour in E-commerce
Svatošová, Veronika
Importance of Determinants of Online Buying Behaviour in E-commerce. Journal of Consumer Behaviour. 2020. ISSN 1472-0817.
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
Importance of Financial Strategy of SMEs in E-commerce
Svatošová, Veronika
Importance of Financial Strategy of SMEs in E-commerce. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2020. ISSN 0013-3035.
článok v odbornom periodiku
2020Podrobnosti
'Products mapping' and trade in agri-food products between Nigeria and the EU28
Verter, Nahanga -- Zdráhal, Ivo -- Bečvářová, Věra -- Grega, Libor
'Products mapping' and trade in agri-food products between Nigeria and the EU28. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2020. zv. 66, č. 1, s. 34--45. ISSN 0139-570X. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=article&id=145_2019-AGRICECON
článok v odbornom periodiku2020Podrobnosti
Proposal and Simulation of Process Business Model of Strategic Management in E-commerce
Svatošová, Veronika
Proposal and Simulation of Process Business Model of Strategic Management in E-commerce. Sustainability. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
Stáže studentů brněnské Mendelovy univerzity v Jihoafrické republice
Zdráhal, Ivo
Stáže studentů brněnské Mendelovy univerzity v Jihoafrické republice. Vinařský obzor. 2020. zv. 113, č. 4, s. 212--215. ISSN 1212-7884.
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
The dynamics of agri-food trade between the EU28 and East African Community (EAC)
Zdráhal, Ivo -- Verter, Nahanga -- Bečvářová, Věra
The dynamics of agri-food trade between the EU28 and East African Community (EAC). Agricultura tropica et subtropica. 2020. zv. 53, č. 1, s. 39--50. ISSN 0231-5742. URL: https://www.agricultura.mendelu.cz/wcd/w-rek-agriculturaits/fulltexts/ats_2020_1_verter.pdf
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
The Importance of Determinants of Strategic Development of Small and Medium-sized Enterprises in E-commerce
Svatošová, Veronika
The Importance of Determinants of Strategic Development of Small and Medium-sized Enterprises in E-commerce. Journal of Competitiveness. 2020. ISSN 1804-171X.
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
The System of Land Ownership and Its Effect on Agricultural Production: The Case of Ghana
Vanderpuye, Inez Naaki -- Darkwah, Samuel Antwi -- Živělová, Iva
The System of Land Ownership and Its Effect on Agricultural Production: The Case of Ghana. Journal of Agricultural Science. 2020. zv. 12, č. 5, s. 57--69. ISSN 1916-9752. URL: https://doi.org/10.5539/jas.v12n5p57
článok v odbornom periodiku
2020Podrobnosti
Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK
Rajchlová, Jaroslava -- Miškolci, Simona -- Grega, Libor -- Somerlíková, Kristina -- Redlichová, Radka -- Živělová, Iva -- Svatošová, Veronika
Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK. , verzia 1. Brno. 2020.
souhrnná výzkumná zpráva
2020
Podrobnosti
Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii
Zdráhal, Ivo -- Chmelíková, Gabriela -- Bečvářová, Věra
Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. zv. 136, č. 1, s. 30--35. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/30-35.pdf
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti