Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 22

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Analysis of Tomato Production in Ghana
Akomaning, Yaw Okyere -- Verter, Nahanga
Analysis of Tomato Production in Ghana. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 9--17. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Assessment of Impact of Capital Acquisitions on the Economic Situation of Consolidated Entities in the Czech Republic
Rajchlová, Jaroslava -- Fedorová, Anna -- Somerlíková, Kristina -- Grega, Libor
Assessment of Impact of Capital Acquisitions on the Economic Situation of Consolidated Entities in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Ayahuasca in the Czech Republic
Horák, Miroslav -- Verter, Nahanga
Ayahuasca in the Czech Republic. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 99 s. ISBN 978-80-7509-656-2.
odborná kniha2019prohlížet
Ekonomický přínos holdingového propojení zemědělských podniků v létech 2004-2015 v Jihomoravském kraji
Svobodová, Eliška -- Vinohradský, Karel
Ekonomický přínos holdingového propojení zemědělských podniků v létech 2004-2015 v Jihomoravském kraji. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 507--512. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts
Horák, Miroslav -- Verter, Nahanga -- Vozáryová, Wanda
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 151--158. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy
Urbánek, Jiří -- Tamáš, Vojtěch -- Přibyl, Martin -- Urbánková, Hana -- Sosíková, Kristýna
Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 613--631. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Importance of Strategic Management of SMEs in E-commerce
Svatošová, Veronika
Importance of Strategic Management of SMEs in E-commerce. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2019. ISSN 0013-3035.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Importance of Determinants of Online Buying Behaviour in E-commerce
Svatošová, Veronika
Importance of Determinants of Online Buying Behaviour in E-commerce. Information Systems and E-Business Management. 2019. ISSN 1617-9846.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Importance of Financial Strategy of SMEs in E-commerce
Svatošová, Veronika
Importance of Financial Strategy of SMEs in E-commerce. Prague Economic Papers: Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. 2019. ISSN 1210-0455.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Investigating the differences in entrepreneurial success through the firm-specific factors: Microeconomic evidence from the Czech food industry
Blažková, Ivana -- Dvouletý, Ondřej
Investigating the differences in entrepreneurial success through the firm-specific factors: Microeconomic evidence from the Czech food industry. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. 2019. sv. 11, č. 2, s. 154--176. ISSN 2053-4604. URL: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JEEE-11-2017-0093
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Komparace vývoje zemí Visegrádské čtyřky
Dvořáková, Denisa -- Bečvářová, Věra -- Somerlíková, Kristina
Komparace vývoje zemí Visegrádské čtyřky. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 120--129. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Mikrofinance jako nástroj v boji proti sociální exkluzi v Evropě
Chmelíková, Gabriela -- Redlichová, Radka -- Zelená, Martina
Mikrofinance jako nástroj v boji proti sociální exkluzi v Evropě. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 213--221. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model
Svatošová, Veronika
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies. 2019. sv. 11, č. 1, s. 90--97. ISSN 2175-5825.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Proposal and Simulation of Process Business Model of Strategic Management in E-commerce
Svatošová, Veronika
Proposal and Simulation of Process Business Model of Strategic Management in E-commerce. Strategic Management Journal. 2019. ISSN 0143-2095.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Socio-ekonomická evaluace rekreačních přínosů projektu úprav řeky Loučné v Litomyšli
Miškolci, Simona -- Karberová, Ivana -- Kachyňová, Simona
Socio-ekonomická evaluace rekreačních přínosů projektu úprav řeky Loučné v Litomyšli. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 383--393. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Strategic Approaches of SMEs in Economic Performance of E-commerce
Svatošová, Veronika
Strategic Approaches of SMEs in Economic Performance of E-commerce. In Proceedings of the 16th International Scientific Conference: European Financal Systems 2019 . 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019, URL: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2019/
stať ve sborníku2019prohlížet
The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry
Dvouletý, Ondřej -- Blažková, Ivana
The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry. Sustainability. 2019. sv. 11, č. 2, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/552
článek v odborném periodiku2019prohlížet
The Importance of Determinants of Strategic Development of Small and Medium-sized Enterprises in E-commerce
Svatošová, Veronika
The Importance of Determinants of Strategic Development of Small and Medium-sized Enterprises in E-commerce. Journal of Business Economics and Management. 2019. ISSN 1611-1699.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
The Performance of Grape Production in the Czech Republic
Verter, Nahanga -- Hasíková, Lea
The Performance of Grape Production in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 1, s. 333--342. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0333/
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Vliv výše veřejné podpory na finanční výsledky podpořených podniků v českém potravinářském průmyslu
Blažková, Ivana -- Dvouletý, Ondřej -- Sobotková, Iva
Vliv výše veřejné podpory na finanční výsledky podpořených podniků v českém potravinářském průmyslu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 36--42. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Vývoj komparativní výhody České republiky v agrárním zahraničním obchodu mezi lety 2013 a 2017
Zdráhal, Ivo -- Daňková, Barbora -- Somerlíková, Kristina -- Bečvářová, Věra
Vývoj komparativní výhody České republiky v agrárním zahraničním obchodu mezi lety 2013 a 2017. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 683--691. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries?: The case of the Czech Food Industry
Blažková, Ivana -- Dvouletý, Ondřej -- Machek, Ondřej
What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries?: The case of the Czech Food Industry. In 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019,
abstrakt článku ve sborníku2019prohlížet