Oddělení vzdělávání seniorů (ICV) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions
Kamanová, Lenka -- Pevná, Kateřina -- Rabušicová, Milada
A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2016. zv. 21, č. 2, s. 43--66. ISSN 1803-7437. URL: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1376
článok v odbornom periodiku
2016
Podrobnosti
Sexuální výchova v rodině: nesmazatelný odkaz orientační rodiny
Kamanová, Lenka
Sexuální výchova v rodině: nesmazatelný odkaz orientační rodiny. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 209--219. ISBN 978-80-7509-426-1.
článok v zborníku
2016
Podrobnosti