Oddělení vzdělávání seniorů (ICV) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 2

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions
Kamanová, Lenka -- Pevná, Kateřina -- Rabušicová, Milada
A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2016. sv. 21, č. 2, s. 43--66. ISSN 1803-7437. URL: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1376
článek v odborném periodiku
2016
Podrobnosti
Sexuální výchova v rodině: nesmazatelný odkaz orientační rodiny
Kamanová, Lenka
Sexuální výchova v rodině: nesmazatelný odkaz orientační rodiny. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 209--219. ISBN 978-80-7509-426-1.
stať ve sborníku
2016
Podrobnosti