Department of Senior Education (ILE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 2

Publications
Type of resultYear
Details
A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions
Kamanová, Lenka -- Pevná, Kateřina -- Rabušicová, Milada
A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2016. v. 21, no. 2, p. 43--66. ISSN 1803-7437. URL: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1376
article in a professional periodical
2016
Details
Sexuální výchova v rodině: nesmazatelný odkaz orientační rodiny
Kamanová, Lenka
Sexuální výchova v rodině: nesmazatelný odkaz orientační rodiny. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, p. 209--219. ISBN 978-80-7509-426-1.
article in proceedings
2016
Details