Department of Social Science (ILE) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- KOVÁŘOVÁ, E. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 264 p. ISBN 978-80-7509-702-6.

Original name:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
English name:
Proceedings of international conference ICOLLE 2019 - Sustainability in Education: Past, Present and Future
Editor:
Department: Department of Social Science
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-702-6
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication: 2020
Issue number:
1
Number of pages: 264
Entry:
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: czech: celoživotní učení, udržitelnost vzdělávání, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení, pedagogika
english: Non-formal Education, Lifelong Learning, Pedagogy, informal Learning, Sustainability in Education, Formal Education
Year of submission:
2020
 
Entry made by:
Last change:
04/16/2020 17:36 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
34
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- HORÁČKOVÁ, M. XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 17. 9. 2019 - 18. 9. 2019, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/

Original name:
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
English name:
Promoter:
Department:
Department of Social Science
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Czech Republic
Time scope of event: worldwide event
Conference type:
scientific conference
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
17. 9. 2019
End of study: 18. 9. 2019
Held in year :
Total number of participants:
82
Total number of participants from abroad: 16
Original language:
Czech
Description in original language:
Cílem XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání. Minulost, současnost a budoucnost? - bylo zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji se v souvislosti s rostoucí celosvětovou populací a omezenými přírodními zdroji stává stále více aktuálnějším tématem obecně veřejných i odborných diskuzí. Ukazuje se, že vzdělávání k udržitelnému rozvoji je vnímáno jako jeden z mnoha způsobů, jak ovlivnit myšlení a chování lidí směrem ke snížení negativních dopadů na životy lidí a životní prostředí vůbec. Nepřekvapí tak, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj se objevuje v podobě produktů nabízených institucemi formálního a neformálního vzdělávání pro široké spektrum věkových skupin. Obecně se toto téma ukazuje jako velice významné i pro celoživotní vzdělávání. Nicméně v souvislosti s touto diskuzí a trendem se vytrácí i jiná zásadní otázka: Do jaké míry je vůbec udržitelné samotné vzdělávání, na kterém je postavena naše kultura a dílčí problémy, které s tím souvisí? V tomto kontextu si lze v současné době položit mnoho otázek, jejichž zodpovězení může vyvolat určité znepokojení či dokonce obavy. Do jaké míry, případně jak dlouho je udržitelná situace například v následujících oblastech: zajištění kvalitní výuky dostatečným množstvím erudovaných učitelů na ZŠ, SŠ a VŠ, obecné podpory a zvýšení prestiže učitelů jako klíčového předpokladu pro rozvoj vzdělanosti, dalšího vzdělávání, profesního rozvoje, kariérového řádu, financování a investic do vzdělávacího systému, podpory učňovského školství a středního odborného školství, systému hodnocení žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ, podpory studentů se specifickými potřebami, rozsahu činnosti akademických pracovníků v souvislosti s hodnocením vědy a výzkumu, flexibility vzdělávacího systému s ohledem na potřeby společnosti a trh práce, rozvoje kompetencí u seniorů v souvislosti s demografickými trendy a rostoucími nároky, společenské odpovědnosti případně občanské aktivity žáků, studentů i širší veřejnosti, adaptability populace na turbulentní politicko-ekonomické prostředí a technologický pokrok.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: https://www.icolleconference.cz/
 
Entry made by:
Last change:
09/23/2019 09:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
123
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1
2
345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -