Oddělení sociálních věd (ICV) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 29

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM
BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM. 2019.
recenzia2019Podrobnosti
Badatelský přístup v technickém vzdělávání: teorie a výzkum: Recenze knihy
Pecina, Pavel
Badatelský přístup v technickém vzdělávání: teorie a výzkum: Recenze knihy. 2019. zv. 9, č. 2, s. 63--73. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1902/lll1902_recenze.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem.
Šimáně, Michal
České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 s. ISBN 978-80-210-9410-9.
odborná kniha2019Podrobnosti
Hidden curriculum and everyday life of socialist primary schools in Czechoslovakia. In Conference Hidden curriculum - Society of Politics, Education and Comparative Inquiry in European States (SPECIES), Riga, Latvia, June 19th-20th, 2019. Vyžádaná přednáška.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
ostatné2019Podrobnosti
Inovace výuky didaktik v odborném vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Pecina, Pavel
ostatné2019Podrobnosti
Jak jsem se stal učitelem na střední odborné škole v období socialistického Československa. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: http://capv.tul.cz/
ostatné2019Podrobnosti
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal -- Meiringerová, Eva
URL: http://www.coha.cz/aktivity/konference/
ostatné2019Podrobnosti
Labyrint pohybu - recenze knihy
Janderková, Dita
Labyrint pohybu - recenze knihy. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2019. zv. 9, č. 1, s. 65--73. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1901/lll1901_recenze.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Methological inspirations and analytical technics in research of secondary vocational/technical education in socialist Czechoslovakia. In Annual meeting of Baltic Association of Historians of Pedagogy, Riga, Latvia, 24th May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Šimáně, Michal
URL: http://www.baltichistorians.lu.lv/
ostatné2019Podrobnosti
Mezi autoritářským a demokratickým režimem. Historické milníky základního školství v Československu ve druhé polovině 20. století. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: http://capv.tul.cz/
ostatné2019Podrobnosti
Milestones in the History of Czechoslovak Education in the Second Half of the 20th Century. In European Conference on Educational Research (ECER):'Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future’, Hamburg (Germany), September 2-6, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
ostatné2019Podrobnosti
Možnosti výzkumu základního a středního odborného školství v socialistickém Československu – zdroje poznání a jejich studium. In Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. storočia. Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko. 17.–18. října 2019.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal
URL: https://sites.google.com/view/etismolenice2019/home
ostatné2019Podrobnosti
Neprozkoumaná minulost – střední odborné školství v socialistickém Československu jako jeden z možných zdrojů poznání současného vývoje odborného vzdělávání. In XI. ročník mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: https://www.icolleconference.cz/en
ostatné2019Podrobnosti
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole
Adamec, Petr
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole. In Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019, s. 129--137. ISBN 978-80-906894-4-2.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová)
Šimáně, Michal
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová). Historický časopis. 2019. zv. 67, č. 1, s. 175--180. ISSN 0018-2575. URL: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Persecution of believers through the view of primary school teachers in socialist Czechoslovakia. In 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia, April 11 - 12, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: https://dukonference.lv/en
ostatné2019Podrobnosti
Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe
Horáčková, Marie -- Bendová, Alena
Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe.  [iný]. 2019.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)2019Podrobnosti
Potenciál participace seniorů na komunitním plánování sociálních služeb
Strmisková, Marcela -- Adamec, Petr -- Čech, Tomáš
Potenciál participace seniorů na komunitním plánování sociálních služeb. In: Preparation to Ageing and Old Age. Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology, 10. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny, 2019. s. 289--312. ISBN 978-83-953737-2-5.
kapitola v knihe2019Podrobnosti
Primary Education and Teaching Profession in Czechoslovakia between the Prague Spring and the Velvet Revolution. In Moulding Democratic Citizens Democracy and Education in Europe’s Twentieth Century, Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle, Germany, November 7th-9th, 2019. Vyžádaná přednáška.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal
URL: https://paedagogik.uni-halle.de/arbeitsbereich/hist_erzw/moulding_democratic_citizens/
ostatné2019Podrobnosti
Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti
Šimáně, Michal
Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2019. zv. 24, č. 3, s. 47--76. ISSN 1803-7437. URL: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1987
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Příprava učitele odborných předmětů pro střední odbornou školu v socialistickém Československu. In Edukácia dospelých 2019. Bánská Bystrica, Slovensko, 4. dubna, 2019.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/konferencia-edukacia-dospelych-conference-adult-education/edukacia-dospelych-2019/
ostatné2019Podrobnosti
Rozvoj učitele a péče o sebe
Janderková, Dita
ostatné2019Podrobnosti
Sborník abstraktů XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Brno: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019.
Bendová, Alena -- Šimáně, Michal
Sborník abstraktů XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Brno: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 94 s. ISBN 978-80-7509-673-9.
zborník2019Podrobnosti
Secondary technical schools in socialist Czechoslovakia by point of view of methodology. In Department of Educational Sciences and Pedagogical Innovations, Faculty of Education, Psychology and Arts, University of Latvia, Riga, Latvia, 23rd May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Šimáně, Michal
URL: https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/nodalas/izglitibas-zinatnu-un-pedagogisko-inovaciju-nodala/
ostatné2019Podrobnosti
Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky
Šimáně, Michal
Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky. In: Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. s. 109--132. ISBN 978-80-87723-47-0.
kapitola v knihe2019Podrobnosti
Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia
Šimáně, Michal
Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia. Discourse and Communication for Sustainable Education. 2019. zv. 10, č. 1, s. 91--112. ISSN 1691-6301. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/dcse/10/1/article-p91.xml
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Volleyball Game Specifics in the Czech Republic. In IV Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Sport un Izglītība“, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, November 1st, 2019.
Šimáně, Michal
URL: https://du.lv/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMMA_LABOTS.pdf
ostatné2019Podrobnosti
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání
Adamec, Petr
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2019. zv. 69, č. 2, s. 165--184. ISSN 0031-3815.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Horáčková, Marie
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 17. 9. 2019 - 18. 9. 2019, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie2019Podrobnosti