Kancelář ředitele (ICV) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOCIÁLIA 2012. Rodina a sociálně patologické jevy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-232-4.

Originální název:
SOCIÁLIA 2012. Rodina a sociálně patologické jevy
Anglický název:
Editor:
Pracoviště:
Kancelář ředitele
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7435-232-4
Nakladatel:
Gaudeamus
Místo vydání: Hradec Králové
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2012
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
SOCIÁLIA 2012
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2012
Uplatněno na projektech:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.01.2016 13:18 (Ing. Věra Svobodová)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

SOCIÁLIA 2012. 2012, Hradec Králové (CZ).

Originální název:
SOCIÁLIA 2012
Anglický název:
Organizátor:
Pracoviště:
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Hradec Králové
Pořadatel:
Stát: Česká republika
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2012
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.01.2016 13:18 (Ing. Věra Svobodová)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -