Kancelář ředitele (ICV) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOCIÁLIA 2012. Rodina a sociálně patologické jevy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-232-4.

Originální název: SOCIÁLIA 2012. Rodina a sociálně patologické jevy
Anglický název:
Editor:
Pracoviště: Kancelář ředitele
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7435-232-4
Nakladatel: Gaudeamus
Místo vydání: Hradec Králové
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2012
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce: SOCIÁLIA 2012
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2012
Uplatněno na projektech: Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil: doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
Poslední změna: 12.01.2016 13:18 (Ing. Věra Svobodová)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

SOCIÁLIA 2012. 2012, Hradec Králové (CZ).

Originální název: SOCIÁLIA 2012
Anglický název:
Organizátor:
Pracoviště: Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Hradec Králové
Pořadatel:
Stát: Česká republika
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference: ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2012
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Kateřina Halíčková
Poslední změna: 12.01.2016 13:18 (Ing. Věra Svobodová)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -