Kancelář ředitele (ICV) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
SOCIÁLIA 2012. Rodina a sociálně patologické jevy
SOCIÁLIA 2012. Rodina a sociálně patologické jevy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-232-4.
zborník
2012
Podrobnosti