Kancelář ředitele (ICV) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 1

Publikace
Druh výsledkuRok
Podrobnosti
SOCIÁLIA 2012. Rodina a sociálně patologické jevy
SOCIÁLIA 2012. Rodina a sociálně patologické jevy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-232-4.
sborník
2012