Ústav biologie rostlin (AF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 27

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Ackerbegleitflora in ökologischen und konventionellen Agrarökosystemen
Hanusová, Helena -- Chmelikova, Lucie -- Schmid, Harald -- Hülsbergen, Kurt Jürgen
Ackerbegleitflora in ökologischen und konventionellen Agrarökosystemen. In Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften: Kurzfassungen der Vorträge und Poster. Göttingen: Druckerei und Verlag Liddy Halm, 2019, s. 107--108.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Ackerbegleitvegetation in ökologischen und konventionellen Anbausystemen mit Winterraps und Mais
Hanusová, Helena -- Chmelikova, Lucie -- Schmid, Harald -- Hülsbergen, Kurt Jürgen
Ackerbegleitvegetation in ökologischen und konventionellen Anbausystemen mit Winterraps und Mais. In 10. Agrarwissenschaftliches Symposium: Biodiversität in der Agrarlandschaft: Messen – Fördern - Gestalten. Freising: World Agricultural Systems Center, Hans Eisenmann-Forum für Agrarwissenschaften, 2019, s. 53--54. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
AF Oxana - odrůda pšenice seté ozimé (Triticum aestivum L.)
Martinek, Petr -- Chytrá, Hana -- Mikulcová, Jarmila -- Vyhnánek, Tomáš -- Škorpík, Miroslav
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. AF Oxana - odrůda pšenice seté ozimé (Triticum aestivum L.). MARTINEK, P. -- CHYTRÁ, H. -- MIKULCOVÁ, J. -- VYHNÁNEK, T. -- ŠKORPÍK, M. 2019.
poloprevádzka, overená technológia, odroda, plemeno2019Podrobnosti
Allelic Diversity of Acetyl Coenzyme A Carboxylase accD/bccp Genes Implicated in Nuclear-Cytoplasmic Conflict in the Wild and Domesticated Pea (Pisum sp.)
Nováková, Eliška -- Zablatzká, Lenka -- Brus, Jan -- Nesrstová, Viktorie -- Hanáček, Pavel -- Kalendar, Ruslan -- Cvrčková, Fatima -- Majeský, Ľuboš -- Smýkal, Petr
Allelic Diversity of Acetyl Coenzyme A Carboxylase accD/bccp Genes Implicated in Nuclear-Cytoplasmic Conflict in the Wild and Domesticated Pea (Pisum sp.). International Journal of Molecular Sciences. 2019. zv. 20, č. 7, ISSN 1661-6596. URL: https://www.mdpi.com/1422-0067/20/7/1773
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Assessing sampling coverage of species distribution in biodiversity databases
Sporbert, M -- Bruelheide, Helge -- Seidler, G -- Jiroušek, Martin a kol.
Assessing sampling coverage of species distribution in biodiversity databases. Journal of Vegetation Science. 2019. zv. 30, č. 4, s. 620--632. ISSN 1100-9233.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Bioactive substances in snack- type products made from coloured wheat
Doleželová, Jana -- Král, Martin -- Tremlová, Bohuslava -- Trojan, Václav -- Vyhnánek, Tomáš
Bioactive substances in snack- type products made from coloured wheat. In Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít: Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019, s. 263--267. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Comparison of species composition of vascular plants in agroforestry system
Hanusová, Helena -- Winkler, Jan -- Chmelikova, Lucie -- Maier, Nicole -- Hülsbergen, Kurt Jürgen
Comparison of species composition of vascular plants in agroforestry system. In X International Agricultural Symposium AGROSYM 2019: Book of Abstracts. Sarajevo: University of East Sarajevo, 2019, s. 131. ISBN 978-99976-787-1-3.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Crassula, insights into an old, arid-adapted group of southern African leaf-succulents
Bruyns, P V -- Hanáček, Pavel -- Klak, C
Crassula, insights into an old, arid-adapted group of southern African leaf-succulents. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2019. zv. 131, č. February, s. 35--47. ISSN 1055-7903. URL: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.10.045
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Effects of copper and arsenic stress on the development of Norway spruce somatic embryos and their visualization with the environmental scanning electron microscope
Đorđević, Biljana -- Neděla, Vilém -- Tihlaříková, Eva -- Trojan, Václav -- Havel, Ladislav
Effects of copper and arsenic stress on the development of Norway spruce somatic embryos and their visualization with the environmental scanning electron microscope. New Biotechnology. 2019. zv. 48, č. 25 January, s. 35--43. ISSN 1871-6784. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678417305174
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Environmental consequences and the role of illegal waste dumps and their impact on land degradation
Vaverková, Magdalena Daria -- Maxianová, Alžběta -- Winkler, Jan -- Adamcová, Dana -- Podlasek, Anna
Environmental consequences and the role of illegal waste dumps and their impact on land degradation. Land Use Policy. 2019. zv. 89, č. December, ISSN 0264-8377. URL: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104234
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Evolutionary relationships and taxonomy of Microtea (Microteaceae), a basal lineage in the core Caryophyllales
Sukhorukov, Alexander P -- Sennikov, Alexander N -- Nilova, Maya V -- Mazei, Yuri -- Kushunina, Maria -- Marchioretto, Maria Salete -- Hanáček, Pavel
Evolutionary relationships and taxonomy of Microtea (Microteaceae), a basal lineage in the core Caryophyllales. PhytoKeys. 2019. č. 115, s. 1--50. ISSN 1314-2011. URL: https://phytokeys.pensoft.net/article/29041/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Characteristics of flour and dough from purple and blue wheat grain
Burešová, Iva -- Trojan, Václav -- Helis, Martin
Characteristics of flour and dough from purple and blue wheat grain. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 163--166. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1043/765
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
In-situ preparation of plant samples in ESEM for energy dispersive x-ray microanalysis and repetitive observation in SEM and ESEM
Tihlaříková, Eva -- Neděla, Vilém -- Đorđević, Biljana
In-situ preparation of plant samples in ESEM for energy dispersive x-ray microanalysis and repetitive observation in SEM and ESEM. Scientific Reports. 2019. zv. 9, č. 19 February, ISSN 2045-2322. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-019-38835-w
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Landfill Leachate Effects on Germination and Seedling Growth of Hemp Cultivars (Cannabis Sativa L.)
Vaverková, Magdalena Daria -- Zloch, Jan -- Adamcová, Dana -- Radziemska, Maja -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Winkler, Jan -- Đorđević, Biljana -- Elbl, Jakub -- Brtnický, Martin
Landfill Leachate Effects on Germination and Seedling Growth of Hemp Cultivars (Cannabis Sativa L.). Waste and Biomass Valorization. 2019. zv. 10, č. 2, s. 369--376. ISSN 1877-2641. URL: https://doi.org/10.1007/s12649-017-0058-z
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Municipal solid waste landfill - Vegetation succession in an area transformed by human impact
Vaverková, Magdalena Daria -- Winkler, Jan -- Adamcová, Dana -- Radziemska, Maja -- Uldrijan, Dan -- Zloch, Jan
Municipal solid waste landfill - Vegetation succession in an area transformed by human impact. Ecological Engineering. 2019. zv. 129, č. April, s. 109--114. ISSN 0925-8574. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.01.020
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Plant Genetics
Vyhnánek, Tomáš
Plant Genetics.  [online]. 2019. URL: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?prez=309.
audiovizuálna tvorba2019Podrobnosti
Plant Genetics
Vyhnánek, Tomáš
Plant Genetics.  [online]. 2019. URL: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?prez=309.
audiovizuálna tvorba2019Podrobnosti
Pollen allergens in the landscape and waste landfill of communal waste
Winkler, Jan -- Uldrijan, Dan -- Hanusová, Helena -- Červenková, Jana -- Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana
Pollen allergens in the landscape and waste landfill of communal waste. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 277--280. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/02_sbornik%20RaOP%202019.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Restoration of plant and habitat diversity by small-scale ploughing of abandoned grasslands
Fabšicová, Martina -- Šipoš, Jan -- Vymyslický, Tomáš -- Jiroušek, Martin
Restoration of plant and habitat diversity by small-scale ploughing of abandoned grasslands. In 49th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ 2019): book of abstracts. Berlín: Gesellschaft für Ökologie e.V., 2019, s. 121.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Sequence analysis of flavanone 3-hydroxylase and dihydroflavonol 4-reductase genes in wheat with nonstandard coloured caryopses
Štiasna, Klára -- Presinszká, Mária -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Hanáček, Pavel -- Havel, Ladislav
Sequence analysis of flavanone 3-hydroxylase and dihydroflavonol 4-reductase genes in wheat with nonstandard coloured caryopses. Genetika. 2019. zv. 51, č. 1, s. 93--102. ISSN 0534-0012. URL: http://www.dgsgenetika.org.rs/abstrakti/vol51no1rad8.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
sPlot - A new tool for global vegetation analyses
Chytrý, Milan -- Černý, Tomáš -- Holubová, Dana -- Jiroušek, Martin -- Knollová, Ivana -- Landucci, Flavia -- Peterka, Tomáš -- Petřík, Petr a kol.
sPlot - A new tool for global vegetation analyses. Journal of Vegetation Science. 2019. zv. 30, č. 2, s. 161--186. ISSN 1100-9233. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12710
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Sustainable Land Use Management Needed to Conserve the Dragon's Blood Tree of Socotra Island, a Vulnerable Endemic Umbrella Species
Maděra, Petr -- Volařík, Daniel -- Patočka, Zdeněk -- Kalivodová, Hana -- Divín, Josef -- Rejžek, Martin -- Vybíral, Jan -- Lvončík, Samuel -- Jeník, David -- Hanáček, Pavel -- Saad Amer, Abdullateef -- Vahalík, Petr
Sustainable Land Use Management Needed to Conserve the Dragon's Blood Tree of Socotra Island, a Vulnerable Endemic Umbrella Species. Sustainability. 2019. zv. 11, č. 13, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3557
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Texture analyses of snack - type products made from coloured wheat
Král, Martin -- Doleželová, Jana -- Tremlová, Bohuslava -- Trojan, Václav -- Vyhnánek, Tomáš
Texture analyses of snack - type products made from coloured wheat. In Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít: Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019, s. 420--423. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat
Šťastník, Ondřej -- Jůzl, Miroslav -- Karásek, Filip -- Fernandová, Dominika -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Nedomová, Šárka -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Doležal, Petr
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat. Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno. 2019. zv. 88, č. 1, s. 121--128. ISSN 0001-7213. URL: https://actavet.vfu.cz/88/1/0121/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The effect of three soil tillage treatments on weed infestation in forage maize
Chovancová, Světlana -- Neudert, Lubomír -- Winkler, Jan
The effect of three soil tillage treatments on weed infestation in forage maize. Acta Agrobotanica. 2019. zv. 72, č. 1, ISSN 0065-0951. URL: https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/aa.1756
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The weeds of alfalfa as a source of pollen allergens in the landscape
Kadlček, Leoš -- Hanusová, Helena -- Petrželová, Lenka -- Jiroušek, Martin -- Horký, Pavel -- Winkler, Jan
The weeds of alfalfa as a source of pollen allergens in the landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 430--433. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Vegetation of selected vineyards and their aesthetic value in the landscape
Winkler, Jan -- Ragasová, Lucia -- Hanusová, Helena -- Kopta, Tomáš
Vegetation of selected vineyards and their aesthetic value in the landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 462--465. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti