Department of Plant Biology (FA) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 12

PublicationsType of resultYearDetails
AF Jumiko - odrůda pšenice seté ozimé (Triticum aestivum L.)
Martinek, Petr -- Chytrá, Hana -- Mikulcová, Jarmila -- Vyhnánek, Tomáš -- Bobková, Ludmila -- Koval, Sergej Fedorovič
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. AF Jumiko - odrůda pšenice seté ozimé (Triticum aestivum L.). MARTINEK, P. -- CHYTRÁ, H. -- MIKULCOVÁ, J. -- VYHNÁNEK, T. -- BOBKOVÁ, L. -- KOVAL, S F. 2018.
pilot plant, verified technology, variety, breed2018Details
Colored wheat: Anthocyanin content, grain firmness, dough properties, bun texture profile
Král, Martin -- Pokorná, Jana -- Tremlová, Bohuslava -- Ošťádalová, Martina -- Trojan, Václav -- Vyhnánek, Tomáš -- Walczycka, Maria
Colored wheat: Anthocyanin content, grain firmness, dough properties, bun texture profile. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 3, p. 685--690. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066030685.pdf
article in a professional periodical2018Details
Effects of Urbanization on the Landscape of a Modern City in Ghana: A Case Study of Sunyani
Boateng, Kofi Ampadu -- Caleb, Mensah -- Agyei, Thomas -- Švik, Marian
Effects of Urbanization on the Landscape of a Modern City in Ghana: A Case Study of Sunyani. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 132--139. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1.pdf
article in proceedings2018Details
Environmental and taxonomic controls of carbon and oxygen stable isotope composition in Sphagnum across broad climatic and geographic ranges
Hájek, Michal -- Jiroušek, Martin et al.
Environmental and taxonomic controls of carbon and oxygen stable isotope composition in Sphagnum across broad climatic and geographic ranges. Biogeosciences. 2018. v. 15, no. 16, p. 5189--5202. ISSN 1726-4170. URL: https://doi.org/10.5194/bg-15-5189-2018
article in a professional periodical2018Details
Molekulárně-biologická detekce hub v koření
Vyhnánek, Tomáš -- Hanáček, Pavel -- Šafránková, Ivana -- Beranová, Helena -- Đorđević, Biljana -- Trojan, Václav
Molekulárně-biologická detekce hub v koření. VYHNÁNEK, T. -- HANÁČEK, P. -- ŠAFRÁNKOVÁ, I. -- BERANOVÁ, H. -- ĐORĐEVIĆ, B. -- TROJAN, V. 2018.
certified methods, restoration and conservation methods2018Details
Relation weeds of maize and intercrops in conditions of the climatically drier area
Chovancová, Světlana -- Hanusová, Helena -- Smutný, Vladimír -- Winkler, Jan
Relation weeds of maize and intercrops in conditions of the climatically drier area. In New approaches for smarter weed management: Book of Abstracts. Lublaň: Kmetijski inštitut Slovenije, 2018, p. 120. ISBN 978-961-6998-21-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Rheological properties of dough and baking quality of products using coloured wheat
Hřivna, Luděk -- Zigmundová, Veronika -- Burešová, Iva -- Maco, Roman -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav
Rheological properties of dough and baking quality of products using coloured wheat. Plant, soil and environment. 2018. v. 64, no. 5, p. 203--208. ISSN 1214-1178. URL: https://doi.org/10.17221/62/2018-PSE
article in a professional periodical2018Details
Škodlivost plevelů v porostech jarního ječmene
Winkler, Jan
Škodlivost plevelů v porostech jarního ječmene. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2018. v. 13, no. 2, p. 10--12. ISSN 1801-7673. URL: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele/skodlivost-plevelu-v-porostech-jarniho-jecmene
article in a professional periodical2018Details
Vegetation of chosen active waste landfill of communal waste as a source of pollen allergens in the landscape
Červenková, Jana -- Hanusová, Helena -- Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana -- Trojan, Václav -- Vyhnánek, Tomáš -- Mohler, Ivan -- Winkler, Jan
Vegetation of chosen active waste landfill of communal waste as a source of pollen allergens in the landscape. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 429--434. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Vegetation of chosen recultivated municipal waste landfill and their aesthetic value in the landscape
Uldrijan, Dan -- Hanusová, Helena -- Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana -- Trojan, Václav -- Vyhnánek, Tomáš -- Mohler, Ivan -- Winkler, Jan
Vegetation of chosen recultivated municipal waste landfill and their aesthetic value in the landscape. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 435--439. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Vývoj využívání krajiny a ekologické stability ve vybraných katastrálních územích s tradičním pěstováním cukrové řepy na Olomoucku
Hanusová, Helena -- Jirout, Milan -- Winkler, Jan
Vývoj využívání krajiny a ekologické stability ve vybraných katastrálních územích s tradičním pěstováním cukrové řepy na Olomoucku. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2018. v. 134, no. 3, p. 106--111. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/106-111.pdf
article in a professional periodical2018Details
Weed species and vegetation analysis of the selected vineyards in Moravia
Winkler, Jan -- Hanusová, Helena -- Kopta, Tomáš -- Sochor, Jiří
Weed species and vegetation analysis of the selected vineyards in Moravia. In New approaches for smarter weed management: Book of Abstracts. Lublaň: Kmetijski inštitut Slovenije, 2018, p. 261. ISBN 978-961-6998-21-5.
abstract of an article in anthology2018Details