Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 270

PublicationsType of resultYearDetails
A case study of methomyl removal from aqueous solutions by four natural Albanian clays
Xhaxhiu, Kledi -- Prifti, Erinda -- Zítka, Ondřej
A case study of methomyl removal from aqueous solutions by four natural Albanian clays. Remediation. 2020. v. 30, no. 3, p. 89--100. ISSN 1051-5658. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rem.21648
article in a professional periodical
2020prohlížet
A chemometric-assisted voltammetric analysis of free and Zn(II)-loaded metallothionein-3 states
Peris Díaz, Manuel David -- Richtera, Lukáš -- Zítka, Ondřej -- Krężel, Artur -- Adam, Vojtěch
A chemometric-assisted voltammetric analysis of free and Zn(II)-loaded metallothionein-3 states. Bioelectrochemistry. 2020. v. 134, no. August, ISSN 1567-5394. URL: https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2020.107501
article in a professional periodical
2020
A new species of Holophloeus Jordan (Coleoptera: Anthribidae) from eastern Madagascar with ecological notes on it and H. Tuberosus (Fairmaire, 1897)
Trýzna, Miloš -- Baňař, Petr
A new species of Holophloeus Jordan (Coleoptera: Anthribidae) from eastern Madagascar with ecological notes on it and H. Tuberosus (Fairmaire, 1897). Zootaxa. 2020. v. 4732, no. 1, p. 79--98. ISSN 1175-5326. URL: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4732.1.3
article in a professional periodical
2020
A new viewpoint on genetic diversity in prestice black-pied pig: Did the breed suffer from a bottleneck?
Falková, Lenka -- Vrtková, Irena -- Vrtek, Štěpán
A new viewpoint on genetic diversity in prestice black-pied pig: Did the breed suffer from a bottleneck?. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 2, p. 305--309. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0305/
article in a professional periodical
2020
A novel biocompatible titanium-gadolinium quantum dot as a bacterial detecting agent with high antibacterial activity
Sur, Vishma Pratap -- Mazumdar, Aninda -- Ashrafi, Amirmansoor -- Mukherjee, Atripan -- Milosavljević, Vedran -- Michálková, Hana -- Kopel, Pavel -- Richtera, Lukáš -- Moulick, Amitava
A novel biocompatible titanium-gadolinium quantum dot as a bacterial detecting agent with high antibacterial activity. Nanomaterials. 2020. v. 10, no. 4, ISSN 2079-4991. URL: https://www.mdpi.com/2079-4991/10/4/778
article in a professional periodical
2020
A novel ruthenium based coordination compound against pathogenic bacteria
Sur, Vishma Pratap -- Mazumdar, Aninda -- Kopel, Pavel -- Mukherjee, Soumajit -- Vitek, Petr -- Michálková, Hana -- Vaculovičová, Markéta -- Moulick, Amitava
A novel ruthenium based coordination compound against pathogenic bacteria. International Journal of Molecular Sciences. 2020. v. 21, no. 7, ISSN 1661-6596. URL: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/7/2656
article in a professional periodical
2020
A review of the Euphorbia schinzii-complex (Euphorbiaceae) in southern Africa
Bruyns, Peter V -- Klak, Cornelia -- Hanáček, Pavel
A review of the Euphorbia schinzii-complex (Euphorbiaceae) in southern Africa. Phytotaxa. 2020. v. 436, no. 3, p. 201--221. ISSN 1179-3155. URL: https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.436.3.1
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Activated Sludge Respiration Activity Inhibition Caused by Mobile Toilet Chemicals
Vítěz, Tomáš -- Vítězová, Monika -- Nováčková, Markéta -- Kushkevych, Ivan
Activated Sludge Respiration Activity Inhibition Caused by Mobile Toilet Chemicals. Processes. 2020. v. 8, no. 5, ISSN 2227-9717.
article in a professional periodical2020
Active biodegradable packaging films modified with grape seeds lignin
Vostrejs, Pavel -- Adamcová, Dana -- Vaverková, Magdalena Daria -- Enev, Vojtěch -- Kalina, Michal -- Machovsky, Michal -- Šourková, Markéta -- Márová, Ivana -- Kovalcik, Adriana
Active biodegradable packaging films modified with grape seeds lignin. RSC advances. 2020. v. 10, no. 49, ISSN 2046-2069. URL: https://doi.org/10.1039/D0RA04074F
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Active components of essential oils as acaricides against Dermanyssus gallinae
Rádsetoulalová, Iva -- Hubert, Jan -- Hampel, David -- Lichovníková, Martina
Active components of essential oils as acaricides against Dermanyssus gallinae. British poultry science: an international journal. 2020. v. 61, no. 2, p. 169--172. ISSN 0007-1668.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Adsorption of epoxiconazole and tebuconazole in twenty different agricultural soils in relation to their properties
Bošković, Nikola -- Brandstätter Scherr, Kerstin -- Sedláček, Petr -- Bílková, Zuzana -- Bielská, Lucie -- Hofman, Jakub
Adsorption of epoxiconazole and tebuconazole in twenty different agricultural soils in relation to their properties. Chemosphere. 2020. v. 261, no. December, ISSN 0045-6535.
article in a professional periodical2020
Adverse weather conditions for UK wheat production under climate change
Harkness, Caroline -- A Semenov, Mikhail -- Areal, Francisco -- Senapati, Nimai -- Trnka, Miroslav -- Balek, Jan -- Bishop, Jacob
Adverse weather conditions for UK wheat production under climate change. Agricultural and forest meteorology. 2020. v. 282-283, no. 15 March, ISSN 0168-1923. URL: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.107862
article in a professional periodical
2020
Agricultural drainage doesn't have to be just a problem. When we learn how to use them, they help against drought
Šťastná, Milada
Zemědělské drenáže nemusí být jen problém. Když se je naučíme používat, pomohou proti suchu.2020. URL: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miladan-stastna-zemedelske-drenaze-nemusi-byt-jen-problem.kdyz-se-je-naucime-pouzivat-pomohou-proti-suchu
others
2020
Air quality in Brno City parks
Huzlík, Jiří -- Hegrová, Jitka -- Effenberger, Karel -- Ličbinský, Roman -- Brtnický, Martin
Air quality in Brno City parks. Atmosphere. 2020. v. 11, no. 5, ISSN 2073-4433. URL: https://doi.org/10.3390/atmos11050510
article in a professional periodical
2020
Aktuální role kořenového systému ve šlechtění rostlin
Středa, Tomáš -- Klimešová, Jana
Aktuální role kořenového systému ve šlechtění rostlin. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. v. 15, no. 5, p. 76--78. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Algal metabolites: An inevitable substitute for antibiotics
Bhowmick, Sukanya -- Mazumdar, Aninda -- Moulick, Amitava -- Adam, Vojtěch
Algal metabolites: An inevitable substitute for antibiotics. Biotechnology Advances. 2020. v. 43, no. 1 November, ISSN 0734-9750. URL: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2020.107571
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Alien animal species – increasing or only more intensively monitored problem?
Laštůvka, Zdeněk -- Šefrová, Hana
Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?. Živa: časopis přírodnický. 2020. v. 68, no. 3, p. 149--151. ISSN 0044-4812.
article in a professional periodical
2020
Alien insect species as honeydew producers
Šefrová, Hana -- Laštůvka, Zdeněk
Nepůvodní druhy hmyzu jako producenti medovice. Moderní včelař. 2020. v. 17, no. 8, p. 31. ISSN 1214-5793.
article in a professional periodical2020
Alternative method of composting on a reclaimed municipal waste landfill in accordance with the circular economy: Benefits and risks
Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana -- Winkler, Jan -- Koda, Eugeniusz -- Petrželová, Lenka -- Maxianová, Alžběta
Alternative method of composting on a reclaimed municipal waste landfill in accordance with the circular economy: Benefits and risks. Science of the Total Environment. 2020. v. 723, no. 25 June, ISSN 0048-9697.
article in a professional periodical
2020
An electrochemical biosensor developed for the online monitoring of H2O2 based on the reduced graphene oxide-cerium dioxide nanocomposite
Mukherjee, Atripan -- Ashrafi, Amirmansoor -- Bytešníková, Zuzana -- Richtera, Lukáš -- Adam, Vojtěch
An electrochemical biosensor developed for the online monitoring of H2O2 based on the reduced graphene oxide-cerium dioxide nanocomposite. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 396--401. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/77-an-electrochemical-biosensor-developed-for-the-online-monitoring-of-h2o2-based-on-the-reduced-graphene-oxide-cerium-dioxide-nanocomposite
article in proceedings
2020
prohlížet
An eQTL in the cystathionine beta synthase gene is linked to osteoporosis in laying hens
De Koning, Dirk Jan -- Domínguez Gasca, Nazaret -- Šmídová, Veronika et al.
An eQTL in the cystathionine beta synthase gene is linked to osteoporosis in laying hens. Genetics Selection Evolution. 2020. v. 52, no. 1, ISSN 0999-193X.
article in a professional periodical
2020
An RNA-dependent RNA polymerase inhibitor for tick-borne encephalitis virus
Gejji, Varun -- Svoboda, Pavel -- Štefánik, Michal -- Wang, Haoqi -- Salát, Jiří -- Eyer, Ludek -- Růžek, Daniel -- Fernando, Sandun
An RNA-dependent RNA polymerase inhibitor for tick-borne encephalitis virus. Virology. 2020. v. 546, no. July, p. 13--19. ISSN 0042-6822. URL: https://doi.org/10.1016/j.virol.2020.03.006
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Analysis of Rural Identity in Terms of Preservation of Traditional Folk Architecture in the Vranov Region
Lešková, Andrea -- Vaishar, Antonín
Analysis of Rural Identity in Terms of Preservation of Traditional Folk Architecture in the Vranov Region. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 31--35. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
prohlížet
Analysis of the Cultural Tourism of Selected Municipalities in the South Moravian Region
Tuzová, Kristýna -- Brychta, Jiří -- Šťastná, Milada
Analysis of the Cultural Tourism of Selected Municipalities in the South Moravian Region. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 40--45. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Analytical methods in strigolactone research
Halouzka, Rostislav -- Zeljković, Sanja Čava -- Klejdus, Bořivoj -- Tarkowski, Petr
Analytical methods in strigolactone research. Plant Methods. 2020. v. 16, no. 29 May, ISSN 1746-4811. URL: https://doi.org/10.1186/s13007-020-00616-2
article in a professional periodical2020prohlížet
Analýza časoprostorových změn genetické variability a struktury populace rysa ostrovida na Slovensku
Krojerová, Jarmila -- Turbakova, B -- Barančeková, M -- Bojda, M -- Duľa, Martin -- Klinga, P -- Kubala, J -- Kutal, Miroslav -- Tám, B -- Tesák, J -- Koubek, P
Analýza časoprostorových změn genetické variability a struktury populace rysa ostrovida na Slovensku. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 112. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology
2020
Application of molecularly imprinted polymers as artificial receptors for imaging
Vaněčková, Tereza -- Bezděková, Jaroslava -- Han, Gang -- Adam, Vojtěch -- Vaculovičová, Markéta
Application of molecularly imprinted polymers as artificial receptors for imaging. Acta Biomaterialia. 2020. v. 101, no. 1 January, p. 444--458. ISSN 1742-7061. URL: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2019.11.007
article in a professional periodical
2020
Application of organic carbon affects mineral nitrogen uptake by winter wheat and leaching in subsoil: Proximal sensing as a tool for agronomic practice
Holub, Petr -- Klem, Karel -- Tůma, Ivan -- Vavříková, Jana -- Surá, Kateřina -- Veselá, Barbora -- Urban, Otmar -- Záhora, Jaroslav
Application of organic carbon affects mineral nitrogen uptake by winter wheat and leaching in subsoil: Proximal sensing as a tool for agronomic practice. Science of the Total Environment. 2020. v. 717, no. 15 May, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137058
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Approach for Autonomous Robot Navigation in Greenhouse Environment for Integrated Pest Management
Tiwari, Smita -- Adam, Vojtěch -- Reyes, Joaquin et al.
Approach for Autonomous Robot Navigation in Greenhouse Environment for Integrated Pest Management. In IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS) 2020: Proceedings . Piscataway: IEEE-Institute of Electrical Electronics Engineers, 2020, p. 1286--1294. ISBN 978-1-72810-244-3.
article in proceedings2020
Assessment of Antioxidants in Selected Plant Rootstocks
Magnús, Samuel -- Gazdík, Filip -- Anjum, Naser A -- Kadlecová, Eliška -- Lacková, Zuzana -- Cernei, Natalia -- Brtnický, Martin -- Kynický, Jindřich -- Klejdus, Bořivoj -- Nečas, Tomáš -- Zítka, Ondřej
Assessment of Antioxidants in Selected Plant Rootstocks. Antioxidants. 2020. v. 9, no. 3, ISSN 2076-3921. URL: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/3/209/pdf
article in a professional periodical
2020
Assessment of crop water requirements for effective irrigation in Czechia – a certified methodology
Duffková, Renata -- Fučík, Petr -- Miháliková, M -- Haberle, Jan -- Rožnovský, Jaroslav -- Holub, J -- Kulhavý, Z -- Matula, Svatopluk -- Středa, Tomáš -- Svoboda, Pavel -- Khel, Tomáš -- Hejduk, T -- Brzezina, Jáchym -- Středová, Hana -- Kurešová, Gabriela -- Novotný, Ivan -- Vopravil, Jan -- Chuchma, Filip -- Pelíšek, Igor -- Báťková, K -- Šimon, Tomáš -- Almaz, C
Metodika hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah. Certifikovaná metodika. DUFFKOVÁ, R. -- FUČÍK, P. -- MIHÁLIKOVÁ, M. -- HABERLE, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- HOLUB, J. -- KULHAVÝ, Z. -- MATULA, S. -- STŘEDA, T. -- SVOBODA, P. -- KHEL, T. -- HEJDUK, T. -- BRZEZINA, J. -- STŘEDOVÁ, H. -- KUREŠOVÁ, G. -- NOVOTNÝ, I. -- VOPRAVIL, J. -- CHUCHMA, F. -- PELÍŠEK, I. -- BÁŤKOVÁ, K. -- ŠIMON, T. -- ALMAZ, C. 2020.
certified methods, restoration and conservation methods
2020prohlížet
Assessment of semen characteristics of warmblood stallions
Soušková, Katarína -- Rečková, Zuzana -- Filipčík, Radek
Assessment of semen characteristics of warmblood stallions. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 97--102. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings2020
Assessment of Some Behavioural Patterns of a Sheep Flock on Pasture
Filipčík, Radek -- Hanzlíková, Kateřina -- Kuchtík, Jan -- Rečková, Zuzana -- Hošek, Martin -- Pešan, Vojtěch -- Kopec, Tomáš
Assessment of Some Behavioural Patterns of a Sheep Flock on Pasture. Animal Welfare, Ethology and Housing Systems. 2020. v. 16, no. 1, p. 8--14. ISSN 1786-8440.
article in a professional periodical
2020prohlížet
Book of the 46th Food Quality and Safety Conference
Piechowiczová, Markéta -- Saláková, Alena -- Jůzl, Miroslav
Sborník XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Mendelova univerzita v Brně: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 422 p. ISBN 978-80-7509-714-9.
conference proceedings2020
Can we apply Bergmann's rule on the dragonfly morphology: Example study on exuviae of Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (Insecta: Odonata: Aeshnidae)
Balázs, Attila -- Šipoš, Jan -- Brochard, Ch
Can we apply Bergmann's rule on the dragonfly morphology: Example study on exuviae of Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (Insecta: Odonata: Aeshnidae). In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 21. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology
2020
Can we detect response differences among dominant rodent species to climate and acorn crop in a Central European forest environment?
Čepelka, Ladislav -- Šipoš, Jan -- Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta
Can we detect response differences among dominant rodent species to climate and acorn crop in a Central European forest environment?. European journal of forest research. 2020. v. 139, no. 4, p. 539--548. ISSN 1612-4669. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10342-020-01267-7
article in a professional periodical2020prohlížet
Causal agents of powdery mildew on Moringa stenopetala (Baker f.) cuf. and Moringa oleifera lam. in Ethiopia
Bartíková, Marie -- Holková, Ludmila -- Šafránková, Ivana -- Němec, Petr
Causal agents of powdery mildew on Moringa stenopetala (Baker f.) cuf. and Moringa oleifera lam. in Ethiopia. South African Journal of Botany. 2020. v. 129, no. March, p. 457--462. ISSN 0254-6299. URL: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.12.002
article in a professional periodical
2020prohlížet
Caveolin-1 in oncogenic metabolic symbiosis
Raudenská, Martina -- Gumulec, Jaromír -- Balvan, Jan -- Masařík, Michal
Caveolin-1 in oncogenic metabolic symbiosis. International Journal of Cancer. 2020. v. 147, no. 7, p. 1793--1807. ISSN 0020-7136. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.32987
article in a professional periodical
2020
Centrální mozek traktoru Zetor
Čupera, Jiří -- Fajman, Martin -- Polcar, Adam -- Mitáš, Stanislav
Centrální mozek traktoru Zetor. Mechanizace zemědělství. 2020. v. 70, no. 3, p. 24--28. ISSN 0373-6776.
article in a professional periodical
2020
Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality
Elbl, Jakub -- Šimečková, Jana -- Škarpa, Petr -- Kintl, Antonín -- Brtnický, Martin -- Vaverková, Magdalena Daria
Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality. Agronomy. 2020. v. 10, no. 2, ISSN 2073-4395.
article in a professional periodical
2020
Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO2 nanotubes layers
Michálková, Hana -- Škubalová, Zuzana -- Sopha, Hanna -- Strmiska, Vladislav -- Tesařová, Barbora -- Rex, Simona -- Švec, Pavel -- Hromádko, Luděk -- Motola, Martin -- Macak, Jan M -- Adam, Vojtěch -- Heger, Zbyněk
Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO2 nanotubes layers. Journal of Hazardous Materials. 2020. v. 338, ISSN 0304-3894.
article in a professional periodical
2020
Composting versus mechanical-biological treatment: Does it really make a difference in the final product parameters and maturity
Vaverková, Magdalena Daria -- Elbl, Jakub -- Voběrková, Stanislava -- Koda, Eugeniusz -- Adamcová, Dana -- Gusiatin, Zygmunt M -- Ananbeh, Hanadi Abd Alrahman Ali -- Radziemska, Maja -- Mazur, Zbigniew
Composting versus mechanical-biological treatment: Does it really make a difference in the final product parameters and maturity. Waste Management. 2020. v. 106, no. 1 April, p. 173--183. ISSN 0956-053X. URL: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.03.030
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Comprehensive fitness evaluation of common carp (Cyprinus carpio L.) after twelve weeks of atrazine exposure
Blahova, Jana -- Dobsikova, Radka -- Enevová, Vladimíra -- Modrá, Helena -- Plhalová, Lucie -- Hostovský, Martin -- Marsalek, Petr -- Mareš, Jan -- Škorič, Miša -- Vecerek, Vladimir -- Svobodova, Zdenka
Comprehensive fitness evaluation of common carp (Cyprinus carpio L.) after twelve weeks of atrazine exposure. Science of the Total Environment. 2020. v. 718, no. 20 May, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135059
article in a professional periodical
2020prohlížet
Continuous and real-time indoor and outdoor methane sensing with portable optical sensor using rapidly pulsed IR LEDs
Mahbub, Parvez -- Noori, Ansara -- Parry, John S -- Davis, John -- Lucieer, Arko -- Macka, Miroslav
Continuous and real-time indoor and outdoor methane sensing with portable optical sensor using rapidly pulsed IR LEDs. Talanta. 2020. v. 218, no. 1 October, ISSN 0039-9140. URL: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121144
article in a professional periodical
2020
COP1 destabilizes DELLA proteins in Arabidopsis
Černý, Martin -- Brzobohatý, Břetislav et al.
COP1 destabilizes DELLA proteins in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2020. v. 117, no. 24, p. 13792--13799. ISSN 0027-8424. URL: https://www.pnas.org/content/117/24/13792
article in a professional periodical
2020
Could the directly measured data of transpiration be replaced by model outputs?
Středová, Hana -- Klimešová, Jana -- Středa, Tomáš -- Fukalová, Petra
Could the directly measured data of transpiration be replaced by model outputs?. Contributions to Geophysics and Geodesy. 2020. v. 50, no. 1, p. 33--47. ISSN 1335-2806.
article in a professional periodical
2020
Coupling phosphate-solubilizing bacteria with phosphorus supplements improve maize phosphorus acquisition and growth under lime induced salinity stress
Fahad, Shah -- Brtnický, Martin -- Holátko, Jiří -- Datta, Rahul
Coupling phosphate-solubilizing bacteria with phosphorus supplements improve maize phosphorus acquisition and growth under lime induced salinity stress. Plants. 2020. v. 9, no. 7, ISSN 2223-7747.
article in a professional periodical2020
Current knowledge about interactions between avian dendritic cells and poultry pathogens
Zmrhal, Vladimír -- Sláma, Petr
Current knowledge about interactions between avian dendritic cells and poultry pathogens. Developmental and Comparative Immunology. 2020. v. 104, no. March, ISSN 0145-305X. URL: https://doi.org/10.1016/j.dci.2019.103565
article in a professional periodical
2020
Current overview of the state of the Przewalski horse (Equus ferus przewalskii poljakov, 1881)
Foltán Rastorgueva, Ekaterina
Current overview of the state of the Przewalski horse (Equus ferus przewalskii poljakov, 1881). In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 82--88. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings
2020
Cytochrome P450 and flavin-containing monooxygenase enzymes are responsible for differential oxidation of the anti-thyroid-cancer drug vandetanib by human and rat hepatic microsomal systems
Indra, Radek -- Pompach, Petr -- Vavrová, Katarína -- Jáklová, Kateřina -- Heger, Zbyněk -- Adam, Vojtěch -- Eckschlager, Tomáš -- Arlt, Volker Manfred -- Stiborová, Marie
Cytochrome P450 and flavin-containing monooxygenase enzymes are responsible for differential oxidation of the anti-thyroid-cancer drug vandetanib by human and rat hepatic microsomal systems. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2020. v. 74, no. February, ISSN 1382-6689. URL: https://doi.org/10.1016/j.etap.2019.103310
article in a professional periodical
2020
Degradation of biogenic amines and in vitro evaluation of ruminal parameters of the ruminal fluid of Charolais sheep
Koláčková, Ivana -- Skládanka, Jiří -- Skaličková, Sylvie -- Horký, Pavel -- Cernei, Natalia -- Lacková, Zuzana -- Třináctý, Jiří -- Adam, Vojtěch
Degradation of biogenic amines and in vitro evaluation of ruminal parameters of the ruminal fluid of Charolais sheep. Revista Brasileira de Zootecnia (Brazilian Journal of Animal Science). 2020. v. 49, no. May, ISSN 1516-3598. URL: https://doi.org/10.37496/rbz4920190158
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Dendritic Cells as Components of Adaptive Immune System in Mammals
Kratochvílová, Lucie -- Sláma, Petr
Dendritic Cells as Components of Adaptive Immune System in Mammals. Veterinary Medicine and Public Health Journal. 2020. v. 1, no. 3, p. 96--98. ISSN 2707-7187.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Dendroclimatic Study of a Mixedspruce-Fir-Beech Forest in the Czech Republic
Kolář, Tomáš -- Čermák, Petr -- Trnka, Miroslav -- Koňasová, Eva -- Sochová, Irena -- Rybníček, Michal
Dendroclimatic Study of a Mixedspruce-Fir-Beech Forest in the Czech Republic. Les/Wood. 2020. v. 69, no. 1-2, p. 21--32. ISSN 0024-1067.
article in a professional periodical
2020
Description of the male of fossil Calomicrus eocenicus Bukejs et Bezděk (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from Eocene Baltic amber using X-ray microtomography
Bukejs, Andris -- Bezděk, Jan -- Alekseev, Vitalii I -- Kairišs, Kristaps -- McKellar, Ryan C
Description of the male of fossil Calomicrus eocenicus Bukejs et Bezděk (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from Eocene Baltic amber using X-ray microtomography. Fossil Record. 2020. v. 23, no. 1, p. 105--115. ISSN 2193-0066. URL: https://fr.copernicus.org/articles/23/105/2020/fr-23-105-2020.html
article in a professional periodical
2020prohlížet
Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions
Kučerík, Jiří -- Svatoň, Karel -- Malý, Stanislav -- Brtnický, Martin -- Weissmannová Doležalová, Helena -- Demyan, Michael Scott -- Siewert, Christian -- Tokarski, David
Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions. European journal of soil science. 2020. v. 71, no. 3, p. 415--419. ISSN 1351-0754. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ejss.12877
article in a professional periodical2020prohlížet
Determination of trolox equivalent antioxidant capacity in berries using amperometric tyrosinase biosensor based on multi-walled carbon nanotubes
Frangu, Arbër -- Ashrafi, Amirmansoor -- Sýs, Milan -- Arbneshi, Tahir -- Metelka, Radovan -- Adam, Vojtěch -- Vlček, Milan -- Richtera, Lukáš
Determination of trolox equivalent antioxidant capacity in berries using amperometric tyrosinase biosensor based on multi-walled carbon nanotubes. Applied Sciences. 2020. v. 10, no. 7, ISSN 2076-3417. URL: https://doi.org/10.3390/app10072497
article in a professional periodical
2020
Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique
Smolíková, Vendula -- Pelcová, Pavlína -- Ridošková, Andrea -- Hedbávný, Josef -- Grmela, Jan
Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique. Analytica Chimica Acta. 2020. v. 1102, no. 15 March, p. 36--45. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.042
article in a professional periodical
2020prohlížet
Development of pH-Responsive Biopolymeric Nanocapsule for Antibacterial Essential Oils
Skaličková, Sylvie -- Aulichová, Tereza -- Venusová, Eva -- Skládanka, Jiří -- Horký, Pavel
Development of pH-Responsive Biopolymeric Nanocapsule for Antibacterial Essential Oils. International Journal of Molecular Sciences. 2020. v. 21, no. 5, ISSN 1661-6596. URL: https://doi.org/10.3390/ijms21051799
article in a professional periodical2020prohlížet
Dietární rybí olej a rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění
Komprda, Tomáš -- Ondráčková, Petra -- Vicenová, Monika -- Švehlová, Veronika -- Levá, Lenka -- Faldyna, Martin
Dietární rybí olej a rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 22--30. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings
2020prohlížet
Direct fluorogenic detection of palladium and platinum organometallic complexes with proteins and nucleic acids in polyacrylamide gels
Pekařík, Vladimír -- Peskova, Marie -- Duben, Jakub -- Remeš, Marek -- Heger, Zbyněk
Direct fluorogenic detection of palladium and platinum organometallic complexes with proteins and nucleic acids in polyacrylamide gels. Scientific Reports. 2020. v. 10, no. 23 July, ISSN 2045-2322.
article in a professional periodical
2020
Direct Magnetic Bead-Based Extraction of MicroRNA from Urine with Capillary Electrophoretic Analysis Using Fluorescence Detection and Universal Label
Šmerková, Kristýna -- Rýpar, Tomáš -- Adam, Vojtěch -- Vaculovičová, Markéta
Direct Magnetic Bead-Based Extraction of MicroRNA from Urine with Capillary Electrophoretic Analysis Using Fluorescence Detection and Universal Label. Journal of Biomedical Nanotechnology. 2020. v. 16, no. 1, p. 76--84. ISSN 1550-7033. URL: https://doi.org/10.1166/jbn.2020.2872
article in a professional periodical
2020prohlížet
Distance-based paper device using polydiacetylene liposome as a chromogenic substance for rapid and in-field analysis of quaternary ammonium compounds
Chutvirasakul, Boonta -- Nuchtavorn, Nantana -- Macka, Miroslav -- Suntornsuk, Leena
Distance-based paper device using polydiacetylene liposome as a chromogenic substance for rapid and in-field analysis of quaternary ammonium compounds. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2020. v. 412, no. 13, p. 3221--3230. ISSN 1618-2642. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-020-02583-y
article in a professional periodical
2020
Diversity of spiders at cattle and sheep pastures
Blažek, Jiří -- Šipoš, Jan -- Hula, Vladimír
Diversity of spiders at cattle and sheep pastures. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 31. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology
2020prohlížet
Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu
Šipoš, Jan -- Hédl, R -- Hula, Vladimír -- Chudomelová, M -- Košulič, Ondřej -- Niedobová, Jana -- Riedl, V
Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 191. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology2020prohlížet
Donor-derived DNA variability in fingernails of acute myeloid leukemia patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation detected by direct PCR
Robesova, Blanka -- Drncová, Marie -- Folta, Adam -- Krejci, Marta -- Folber, Frantisek -- Sustkova, Zuzana -- Mayer, Jiri -- Ježíšková, Ivana
Donor-derived DNA variability in fingernails of acute myeloid leukemia patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation detected by direct PCR. Bone Marrow Transplantation. 2020. v. 55, no. 6, p. 1021--1022. ISSN 0268-3369. URL: https://www.nature.com/articles/s41409-020-0938-x
article in a professional periodical2020
Drought stress response in maize: molecular, morphological and physiological analysis of tolerant and sensitive genotypes
Klimešová, Jana -- Holková, Ludmila -- Středa, Tomáš
Drought stress response in maize: molecular, morphological and physiological analysis of tolerant and sensitive genotypes. Maydica. 2020. v. 65, no. 1, ISSN 0025-6153.
article in a professional periodical2020
Drought stress response in maize: molecular, morphological and physiological analysis of tolerant and sensitive genotypes
Klimešová, Jana -- Holková, Ludmila -- Středa, Tomáš
Drought stress response in maize: molecular, morphological and physiological analysis of tolerant and sensitive genotypes. Maydica. 2020. v. 65, no. 1, ISSN 2279-8013.
article in a professional periodical
2020
Drug Sequestration in Lysosomes as One of the Mechanisms of Chemoresistance of Cancer Cells and the Possibilities of Its Inhibition
Hraběta, Jan -- Belhajova, Marie -- Šubrtová, Hana -- Merlos Rodrigo, Miguel Ángel -- Heger, Zbyněk -- Eckschlager, Tomáš
Drug Sequestration in Lysosomes as One of the Mechanisms of Chemoresistance of Cancer Cells and the Possibilities of Its Inhibition. International Journal of Molecular Sciences. 2020. v. 21, no. 12, ISSN 1661-6596.
article in a professional periodical
2020
Effect of Accumulation of Heavy Metals in the Red Fox Intestine on the Prevalence of Its Intestinal Parasites
Borkovcová, Marie -- Fišer, Vladimír -- Bednářová, Martina -- Havlíček, Zdeněk -- Adámková, Anna -- Mlček, Jiří -- Juríková, Tunde -- Balla, Štefan -- Adámek, Martin
Effect of Accumulation of Heavy Metals in the Red Fox Intestine on the Prevalence of Its Intestinal Parasites. Animals. 2020. v. 10, no. 2, ISSN 2076-2615. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/343
article in a professional periodical2020prohlížet
Effect of elevated CO2 concentration, nitrogen nutrition and reduced water availability on malting quality of spring barley
Šimor, Ján -- Psota, Vratislav -- Klem, Karel
Effect of elevated CO2 concentration, nitrogen nutrition and reduced water availability on malting quality of spring barley. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2020. v. 66, no. 2, p. 245--254. ISSN 0023-5830. URL: http://www.kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/207
article in a professional periodical2020prohlížet
Effect of increased temperature at the beginning of incubation on day-old chick quality in broilers
Skoupá, Markéta -- Opavská, Tereza -- Lichovníková, Martina -- Foltýn, Marian
Effect of increased temperature at the beginning of incubation on day-old chick quality in broilers. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 89--96. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings2020
Effect of Landfill Leachate on the Growth Parameters in Two Selected Varieties of Fiber Hemp
Kalousek, Petr -- Schreiber, Patrik -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Adamcová, Dana -- Vaverková, Magdalena Daria
Effect of Landfill Leachate on the Growth Parameters in Two Selected Varieties of Fiber Hemp. International Journal of Environmental Research. 2020. v. 14, no. 2, p. 155--163. ISSN 1735-6865. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s41742-020-00249-2
article in a professional periodical2020prohlížet
Effect of Lipopolysaccharide and Muramyl Dipeptide on Apoptosis of Bovine Mammary Gland Lymphocytes
Sláma, Petr -- Kabourkova, Eliska -- Sládek, Zbyšek -- Zavadilová, Terezie -- Kratochvílová, Lucie -- Kharkevich, Kristina -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Pavlík, Aleš -- Roztočilová, Andrea -- Uhrincat, Michal -- Tančin, Vladimír -- Kimura, Kazuhiro -- Konečný, Roman -- Kiku, Yoshio -- Watanabe, Atsushi -- Kwak, Jong-Young -- Zouharová, Monika
Effect of Lipopolysaccharide and Muramyl Dipeptide on Apoptosis of Bovine Mammary Gland Lymphocytes. Animals. 2020. v. 10, no. 6, ISSN 2076-2615. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/6/990
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Effect of n-3 PUFA enriched diet on meat quality and fatty acid profile of pork
Lujka, Jan -- Nevrkla, Pavel -- Hadaš, Zdeněk
Effect of n-3 PUFA enriched diet on meat quality and fatty acid profile of pork. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 48--54. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings
2020prohlížet
Effect of rodents on forest regeneration in clearcuts
Čepelka, Ladislav -- Dokulilová, Martina -- Purchart, Luboš -- Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Effect of rodents on forest regeneration in clearcuts. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, p. 39. ISBN 0-000-00000-0.
abstract of an article in anthology
2020prohlížet
Effect of Seaweed Extract on Productivity and Quality Attributes of Four Onion Cultivars
Abbas, Mazhar -- Anwar, Jahanzeb -- Zafar Ul Hye, Muhammad -- Khan, Rashid Iqbal -- Saleem, Muhammad -- Rahi, Ashfaq Ahmad -- Danish, Subhan -- Datta, Rahul
Effect of Seaweed Extract on Productivity and Quality Attributes of Four Onion Cultivars. Horticulturae. 2020. v. 6, no. 2, ISSN 2311-7524. URL: https://doi.org/10.3390/horticulturae6020028
article in a professional periodical
2020
Effect of selected organic materials on soil humic acids chemical properties
Pospíšilová, Lubica -- Horáková, Eva -- Fišera, Miroslav -- Jerzykiewicz, Maria -- Menšík, Ladislav
Effect of selected organic materials on soil humic acids chemical properties. Environmental Research. 2020. v. 187, no. August, ISSN 0013-9351. URL: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109663
article in a professional periodical
2020
Effect of sulphur foliar application on yield and grain quality of selected malting barley varieties
Syrová, Hana -- Ryant, Pavel
Effect of sulphur foliar application on yield and grain quality of selected malting barley varieties. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 2, p. 351--359. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0351/
article in a professional periodical
2020
Effect of sulphurization to wine quality
Kostihová, Lucie -- Šottníková, Viera -- Jůzl, Miroslav -- Hřivna, Luděk
Vliv síření na kvalitu vína. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 309--317. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings
2020
prohlížet
Electrochemical biosensor based on modified reduced graphene oxide with silver nanoparticles for detection of methylated DNA
Sedláčková, Eliška -- Birgusová, Eliška -- Bytešníková, Zuzana -- Švec, Pavel -- Richtera, Lukáš -- Adam, Vojtěch
Electrochemical biosensor based on modified reduced graphene oxide with silver nanoparticles for detection of methylated DNA. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 391--395. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/75-electrochemical-biosensor-based-on-modified-reduced-graphene-oxide-with-silver-nanoparticles-for-detection-of-methylated-dna
article in proceedings2020
Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode
Đurović, Ana -- Stojanović, Zorica -- Kravić, Snežana -- Kos, Jovana -- Richtera, Lukáš
Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode. Electroanalysis. 2020. v. 32, no. 4, p. 741--748. ISSN 1040-0397. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/elan.201900532
article in a professional periodical
2020
Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review
Lojková, Lea -- Vranová, Valerie -- Formanek, Pavel -- Drápelová, Ida -- Brtnický, Martin -- Datta, Rahul
Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review. Symmetry. 2020. v. 12, no. 3, ISSN 2073-8994. URL: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/3/470
article in a professional periodical2020prohlížet
Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery
Milosavljević, Vedran -- Jamróz, Ewelina -- Gagic, Milica -- Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Michálková, Hana -- Bálková, Radka -- Tesařová, Barbora -- Moulick, Amitava -- Heger, Zbyněk -- Richtera, Lukáš -- Kopel, Pavel -- Adam, Vojtěch
Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules. 2020. v. 21, no. 2, p. 418--434. ISSN 1525-7797. URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.9b01175
article in a professional periodical2020prohlížet
Energy balance of food in a detrito-bryophagous groundhopper (Orthoptera: Tetrigidae)
Kuřavová, Kateřina -- Šipoš, Jan -- Kočárek, Petr
Energy balance of food in a detrito-bryophagous groundhopper (Orthoptera: Tetrigidae). PeerJ. 2020. v. 8, no. 28 July, ISSN 2167-8359. URL: https://peerj.com/articles/9603/
article in a professional periodical
2020
Environmental and sex effects on bacterial carriage by adult house flies (Musca domestica l.)
Neupane, Saraswoti -- White, Kotie -- Thomson, Jessica L -- Žůrek, Luděk -- Nayduch, Dana
Environmental and sex effects on bacterial carriage by adult house flies (Musca domestica l.). Insects. 2020. v. 11, no. 7, ISSN 2075-4450. URL: https://www.mdpi.com/2075-4450/11/7/401
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Environmental changes and their impact on human behaviour - Casestudy of the incidence of skin cancer
Vaverková, Eva -- Neradová Richterová, Martina -- Adamcová, Dana -- Vaverková, Magdalena Daria
Environmental changes and their impact on human behaviour - Casestudy of the incidence of skin cancer. Science of the Total Environment. 2020. v. 738, no. October, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139788
article in a professional periodical
2020prohlížet
Epigenetic mechanisms leading to genetic flexibility during abiotic stress responses in microalgae: A review
Bačová, Romana -- Koláčková, Martina -- Klejdus, Bořivoj -- Adam, Vojtěch -- Húska, Dalibor
Epigenetic mechanisms leading to genetic flexibility during abiotic stress responses in microalgae: A review. Algal Research. 2020. v. 50, no. September, ISSN 2211-9264.
article in a professional periodical
2020
Evaluation of selected characteristics in industrial hemp after phytohormonal treatment
Mendel, Peter -- Schiavo Capri, Elias -- Lalge, Ajinkya Bharat -- Vyhnánek, Tomáš -- Kalousek, Petr -- Trojan, Václav -- Havel, Ladislav -- Filippi, Antonio -- Braidot, Enrico
Evaluation of selected characteristics in industrial hemp after phytohormonal treatment. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 2020. v. 57, no. 1, p. 1--7. ISSN 0552-9034. URL: http://www.pakjas.com.pk/papers/3068.pdf
article in a professional periodical
2020
Evaluation of the best stallions from the Cor de la Bryère line in Czech Warmblood breeding
Kubíková, Zuzana -- Jiskrová, Iva -- Kubištová, Barbora
Evaluation of the best stallions from the Cor de la Bryère line in Czech Warmblood breeding. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 37--47. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings2020
Evaluation of the Erosion Control Effectiveness of Cultivated Crops and Their Optimal Structure in Agricultural Landscape
Brychta, Jiří -- Podhrázská, Jana
Evaluation of the Erosion Control Effectiveness of Cultivated Crops and Their Optimal Structure in Agricultural Landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 153--157. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Evaluation of the Erosion Control Effectiveness of Winter Cereals in Nongrowing and Snow Melting Period
Brychta, Jiří -- Podhrázská, Jana
Evaluation of the Erosion Control Effectiveness of Winter Cereals in Nongrowing and Snow Melting Period. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 158--162. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Evaluation of the Quality of Water in Selected Tributaries to the Brno Reservoir
Oppeltová, Petra
Evaluation of the Quality of Water in Selected Tributaries to the Brno Reservoir. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 171--176. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
prohlížet
Evaulation of susceptibility of poultry red mites to commercial used acaricides
Rádsetoulalová, Iva -- Lichovníková, Martina
Evaulation of susceptibility of poultry red mites to commercial used acaricides. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 78--81. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings
2020
Exploring chemical composition and genetic dissimilarities between maize accessions
Trojan, Václav et al.
Exploring chemical composition and genetic dissimilarities between maize accessions. Maydica. 2020. v. 65, no. 1, ISSN 0025-6153. URL: https://journals-crea.4science.it/index.php/maydica/article/view/2050
article in a professional periodical
2020
Extinct Settlements in Tourism Context - Case Studies of the Students' Theses
Vavrouchová, Hana -- Prachařová, Hana -- Petrů, Eliška
Extinct Settlements in Tourism Context - Case Studies of the Students' Theses. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 177--181. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020prohlížet
Faktory ovlivňující kvalitativní parametry bílkových gelů
Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Šustr, Michal -- Kumbár, Vojtěch
Faktory ovlivňující kvalitativní parametry bílkových gelů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 343--353. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2020prohlížet
FDA-Approved Drugs Efavirenz, Tipranavir, and Dasabuvir Inhibit Replication of Multiple Flaviviruses in Vero Cells
Štefánik, Michal -- Valdes, James J -- Ezebuo, Fortunatus C -- Haviernik, Jan -- Uzochukwu, Ikemefuna C -- Fojtíková, Martina -- Salát, Jiří -- Eyer, Ludek -- Růžek, Daniel
FDA-Approved Drugs Efavirenz, Tipranavir, and Dasabuvir Inhibit Replication of Multiple Flaviviruses in Vero Cells. Microorganisms. 2020. v. 8, no. 4, ISSN 2076-2607. URL: https://www.mdpi.com/2076-2607/8/4/599
article in a professional periodical
2020
Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance - a standardized methodological protocol for application in plant breeding: a Review
Středa, Tomáš -- Haberle, Jan -- Klimešová, Jana -- Klimek Kopyra, Agnieszka -- Středová, Hana -- Bodner, Gernot -- Chloupek, Oldřich
Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance - a standardized methodological protocol for application in plant breeding: a Review. International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. 2020. v. 34, no. 2, p. 173--184. ISSN 0236-8722.
article in a professional periodical2020prohlížet
Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance – a standardized methodological protocol for application in plant breeding: a Review
Středa, Tomáš -- Haberle, Jan -- Klimešová, Jana -- Klimek Kopyra, Agnieszka -- Středová, Hana -- Bodner, Gernot -- Chloupek, Oldřich
Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance – a standardized methodological protocol for application in plant breeding: a Review. International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. 2020. v. 34, no. 2, p. 173--184. ISSN 0236-8722.
article in a professional periodical
2020
Fire effects on soils - A pilot scale study on the soils affected by wildfires in the Czech Republic
Martínez Barroso, Petra -- Vaverková, Magdalena Daria
Fire effects on soils - A pilot scale study on the soils affected by wildfires in the Czech Republic. Journal of Ecological Engineering. 2020. v. 21, no. 6, p. 248--256. ISSN 2081-139X. URL: https://doi.org/10.12911/22998993/123471
article in a professional periodical2020prohlížet
First record of Systelloderes (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from Ecuador with a list of Ecuadorian Enicocephalomorpha
Carrasco, Juan Carlos -- Caballero Serrano, Veronica -- Baňař, Petr
First record of Systelloderes (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from Ecuador with a list of Ecuadorian Enicocephalomorpha. Zootaxa. 2020. v. 4803, no. 2, p. 393--396. ISSN 1175-5326.
article in a professional periodical
2020
Flora of Vineyards and its Importance for Tourism
Winkler, Jan -- Černý, Martin -- Hurajová, Erika -- Ragasová, Lucia -- Kopta, Tomáš
Flora of Vineyards and its Importance for Tourism. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 182--185. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Flying activity and population dynamics of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Insecta: Odonata: Cordulegastridae) in Slovakia
Balázs, Attila -- Faltýnek Fric, Zdeněk -- Holuša, Otakar
Flying activity and population dynamics of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Insecta: Odonata: Cordulegastridae) in Slovakia. International Journal of Odonatology. 2020. v. 23, no. 2, p. 155--163. ISSN 1388-7890. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13887890.2020.1739150
article in a professional periodical
2020prohlížet
Follicular Dendritic Cells in Mammals - An Overview
Kratochvílová, Lucie -- Sláma, Petr
Follicular Dendritic Cells in Mammals - An Overview. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. 2020. v. 9, no. 5, p. 946--948. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodical
2020
Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study
Voběrková, Stanislava -- Maxianová, Alžběta -- Schlosserová, Nikola -- Adamcová, Dana -- Vršanská, Martina -- Richtera, Lukáš -- Gagić, Milica -- Zloch, Jan -- Vaverková, Magdalena Daria
Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study. Science of the Total Environment. 2020. v. 723, no. 25 June, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138202
article in a professional periodical
2020
Foreign Workers in Industry - Prevention of Accidents
Trávníček, Petr -- Kotek, Luboš -- Abramuszkinová Pavlíková, Eva -- Junga, Petr -- Ružbarský, Juraj
Foreign Workers in Industry - Prevention of Accidents. MM Science Journal. 2020. no. March, p. 3711--3715. ISSN 1803-1269.
article in a professional periodical
2020
Fully automated process for histamine detection based on magnetic separation and fluorescence detection
Gagić, Milica -- Nejdl, Lukáš -- Xhaxhiu, Kledi -- Cernei, Natalia -- Zítka, Ondřej -- Jamróz, Ewelina -- Švec, Pavel -- Richtera, Lukáš -- Kopel, Pavel -- Milosavljević, Vedran -- Adam, Vojtěch
Fully automated process for histamine detection based on magnetic separation and fluorescence detection. Talanta. 2020. v. 212, no. 15 May, ISSN 0039-9140. URL: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.120789
article in a professional periodical2020prohlížet
GIS application in abiotic risks regionalization for spring barley
Středa, Tomáš -- Cerkal, Radim -- Hájková, Lenka -- Chuchma, Filip -- Khel, Tomáš -- Klimešová, Jana
GIS application in abiotic risks regionalization for spring barley. Contributions to Geophysics and Geodesy. 2020. v. 50, no. 1, p. 49--60. ISSN 1335-2806.
article in a professional periodical
2020prohlížet
Glomalin - an interesting protein part of the soil organic matter
Vlček, Vítězslav -- Pohanka, Miroslav
Glomalin - an interesting protein part of the soil organic matter. Soil and Water Research. 2020. v. 15, no. 2, p. 67--74. ISSN 1801-5395.
article in a professional periodical
2020prohlížet
Gold nanoparticles modified screen printed carbon electrode as a tool for detection of TP53
Koudelková, Zuzana -- Sedláčková, Eliška -- Richtera, Lukáš -- Švec, Pavel -- Adam, Vojtěch
Gold nanoparticles modified screen printed carbon electrode as a tool for detection of TP53. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 402--405. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/76-gold-nanoparticles-modified-screen-printed-carbon-electrode-as-a-tool-for-detection-of-tp53
article in proceedings
2020
Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 4, p. 160--164. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/160-164.pdf
article in a professional periodical
2020
Grain hardness in triticale: a physical and molecular evaluation
Kselíková, Veronika -- Vyhnánek, Tomáš -- Hanáček, Pavel -- Martinek, Petr
Grain hardness in triticale: a physical and molecular evaluation. Czech journal of genetics and plant breeding. 2020. v. 56, no. 3, p. 102--110. ISSN 1212-1975. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/cjgpb.htm?type=article&id=96_2019-CJGPB
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Green Roofs and Vertical Gardens as Part of the Urban Green Space
Hubačíková, Věra -- Marková, Jana -- Dimitrova, Anastazija
Green Roofs and Vertical Gardens as Part of the Urban Green Space. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 194--198. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
prohlížet
Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence
Trávníček, Petr -- Novotná, Jana -- Kotek, Luboš
Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 5-6, p. 213--219. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/213-219.pdf
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Health Surveillance of Wild Brown Trout (Salmo trutta fario) in the Czech Republic Revealed a Coexistence of Proliferative Kidney Disease and Piscine Orthoreovirus-3 Infection
Pojezdal, Ľubomír -- Adamek, Mikolaj -- Syrová, Eva -- Steinhagen, Dieter -- Minarova, Hana -- Papežíková, Ivana -- Seidlová, Veronika -- Reschová , Stanislava -- Palíková, Miroslava
Health Surveillance of Wild Brown Trout (Salmo trutta fario) in the Czech Republic Revealed a Coexistence of Proliferative Kidney Disease and Piscine Orthoreovirus-3 Infection. Pathogens. 2020. v. 9, no. 8, ISSN 2076-0817.
article in a professional periodical
2020
Hepatocyte apoptosis is tumor promoting in murine nonalcoholic steatohepatitis
Hirsova, Petra -- Bohm, Friederike -- Dohnálková, Ester -- Nozickova, Barbora -- Heikenwalder, Mathias -- Gores, Gregory J -- Weber, Achim
Hepatocyte apoptosis is tumor promoting in murine nonalcoholic steatohepatitis. Cell Death & Disease. 2020. v. 11, no. 2, ISSN 2041-4889. URL: https://www.nature.com/articles/s41419-020-2283-9
article in a professional periodical
2020
Highly selective and sensitive electrochemical biosensor based on electrochemically reduced graphene oxide for detection of mirna as a cancer biomarker
Vaňová, Veronika -- Sedláčková, Eliška -- Hynek, David -- Richtera, Lukáš -- Bytešníková, Zuzana -- Adam, Vojtěch
Highly selective and sensitive electrochemical biosensor based on electrochemically reduced graphene oxide for detection of mirna as a cancer biomarker. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 385--390. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/79-highly-selective-and-sensitive-electrochemical-biosensor-based-on-electrochemically-reduced-graphene-oxide-for-detection-of-mirna-as-a-cancer-biomarker
article in proceedings
2020
Highly sensitive simultaneous electrochemical determination of reduced and oxidized glutathione in urine samples using antimony trioxide modified carbon paste electrode
Stojanović, Zorica -- Đurović, Ana -- Ashrafi, Amirmansoor -- Koudelková, Zuzana -- Zítka, Ondřej -- Richtera, Lukáš
Highly sensitive simultaneous electrochemical determination of reduced and oxidized glutathione in urine samples using antimony trioxide modified carbon paste electrode. Sensors and Actuators, B: Chemical. 2020. v. 318, no. 1 September, ISSN 0925-4005. URL: https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128141
article in a professional periodical2020prohlížet
Host susceptibility and microclimatic conditions influencing the development of blight diseases caused by Calonectria henricotiae
Bartíková, Marie -- Brand, Thomas -- Beltz, Heinrich -- Šafránková, Ivana
Host susceptibility and microclimatic conditions influencing the development of blight diseases caused by Calonectria henricotiae. European journal of plant pathology. 2020. v. 157, no. 1, p. 103--117. ISSN 0929-1873. URL: https://doi.org/10.1007/s10658-020-01986-y
article in a professional periodical2020prohlížet
Change of Hydrological Regime and Water Quality Due to Reduced Wastewater Discharged into Surface Waters
Hubačíková, Věra -- Pokrývková, Jozefína -- Marková, Jana
Change of Hydrological Regime and Water Quality Due to Reduced Wastewater Discharged into Surface Waters. Polish Journal of Environmental Studies. 2020. v. 29, no. 4, p. 2661--2668. ISSN 1230-1485. URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/111440
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Change of Mechanical Properties of Zinc Coatings after Heat Treatment
Votava, Jiří -- Kumbár, Vojtěch -- Polcar, Adam -- Fajman, Martin
Change of Mechanical Properties of Zinc Coatings after Heat Treatment. Acta technologica agriculturae: vedecký časopis pre mechanizáciu pol'nohospodárstva = the scientific journal for agricultural engineering. 2020. v. 23, no. 1, p. 7--11. ISSN 1335-2555.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Changes in a river’s regime of a watercourse after a small water reservoir construction. Soil and Water Research, 15(1): 55-65.
Fiala, Rostislav -- Podhrázská, Jana -- Konečná, Jana -- Kučera, Josef -- Karásek, Petr -- Štěpánek, Petr -- Zahradníček, Pavel
Changes in a river’s regime of a watercourse after a small water reservoir construction. Soil and Water Research. 2020. v. 15(1):, p. 55--65. ISSN 1801-5395.
article in a professional periodical
2020
Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands
Vaverková, Magdalena Daria -- Elbl, Jakub -- Koda, Eugeniusz -- Adamcová, Dana -- Bilgin, Ayla -- Lukas, Vojtěch -- Podlasek, Anna -- Kintl, Antonín -- Wdowska, Małgorzata -- Brtnický, Martin -- Zloch, Jan
Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands. Sustainability. 2020. v. 12, no. 11, ISSN 2071-1050. URL: https://doi.org/10.3390/su12114531
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Chikatunolepta n. gen. - a new genus of Saharo-Arabian Monoleptites (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae)
Bezděk, Jan
Chikatunolepta n. gen. - a new genus of Saharo-Arabian Monoleptites (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Israel Journal of Entomology. 2020. v. 50, no. 2, p. 11--29. ISSN 0075-1243. URL: http://www.entomology.org.il/sites/default/files/pdfs/Bezdek_2020_IJE_Chikatunolepta.pdf
article in a professional periodical
2020prohlížet
Chiral conazole fungicides - (Enantioselective) terrestrial bioaccumulation and aquatic toxicity
Škulcová, Lucia -- Chandran, Naveen Njattuvetty -- Bielská, Lucie
Chiral conazole fungicides - (Enantioselective) terrestrial bioaccumulation and aquatic toxicity. Science of the Total Environment. 2020. v. 743, no. 15 November, ISSN 0048-9697.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (24): Choroby břečťanu
Šafránková, Ivana
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (24): Choroby břečťanu. Liečivé rastliny = Léčivé rostliny. 2020. v. 57, no. 1, p. 12--13. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodical2020
Chovateľské faktory ovplyvňujúce budúcu produkciu mlieka
Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Čobirka, Maroš -- Sláma, Petr
Chovateľské faktory ovplyvňujúce budúcu produkciu mlieka. Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře. 2020. v. 80, no. 2, p. 46--48. ISSN 0027-8068. URL: https://www.naschov.cz/chovatelske-faktory-ovplyvnujuce-buducu-produkciu-mlieka/
article in a professional periodical
2020
Identification and characterization of BTD gene mutations in jordanian children with biotinidase deficiency
Al eitan, Laith Naser -- Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh et al.
Identification and characterization of BTD gene mutations in jordanian children with biotinidase deficiency. Journal of Personalized Medicine. 2020. v. 10, no. 1, ISSN 2075-4426.
article in a professional periodical2020prohlížet
Immobilization of potentially toxic elements (PTE) by mineral-based amendments: Remediation of contaminated soils in post-industrial sites
Radziemska, Maja -- Bęś, Agnieszka -- Gusiatin, Zygmunt M -- Majewski , Grzegorz -- Mazur, Zbigniew -- Bilgin, Ayla -- Jaskulska, Iwona -- Brtnický, Martin
Immobilization of potentially toxic elements (PTE) by mineral-based amendments: Remediation of contaminated soils in post-industrial sites. Minerals. 2020. v. 10, no. 2, ISSN 2075-163X. URL: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/2/87
article in a professional periodical2020prohlížet
Immunomodulation of Avian Dendritic Cells under the Induction of Prebiotics
Zmrhal, Vladimír -- Sláma, Petr
Immunomodulation of Avian Dendritic Cells under the Induction of Prebiotics. Animals. 2020. v. 10, no. 4, ISSN 2076-2615. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/4/698
article in a professional periodical
2020
Impact of agrochemicals on soil microbiota and management: A review
Meena, Ram Swaroop -- Kumar, Sandeep -- Datta, Rahul -- Lal, Rattan -- Vijayakumar, Vinod -- Brtnický, Martin -- Sharma, Mahaveer Prasad -- Yadav, Gulab Singh -- Jhariya, Manoj Kumar -- Jangir, Chetan Kumar -- Pathan, Shamina Imran -- Dokulilová, Tereza -- Pecina, Václav -- Marfo, Theodore Danso
Impact of agrochemicals on soil microbiota and management: A review. Land. 2020. v. 9, no. 2, ISSN 2073-445X. URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/2/34
article in a professional periodical
2020
Impact of urban land cover change on the garden city status and land surface temperature of Kumasi
Caleb, Mensah -- Atayi, Julia -- Tiereyangn Kabobah, Amos -- Švik, Marian -- Acheampong, Daniel -- Kyere Boateng, Richard -- Prempeh, Nana Agyemang -- Marek, Michal Vladimír
Impact of urban land cover change on the garden city status and land surface temperature of Kumasi. Cogent Environmental Science. 2020. v. 6 (2020), no. 1, ISSN 2331-1843. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311843.2020.1787738
article in a professional periodical
2020prohlížet
Implementation of Field Roads in Cultural Landscape
Szturc, Jan -- Podhrázská, Jana -- Karásek, Petr
Implementation of Field Roads in Cultural Landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 208--212. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
In Vitro Assessment of Kurdish Rice Genotypes in Response to PEG-Induced Drought Stress
Rahim, Didar Abdulkarim -- Kalousek, Petr -- Tahir, Nawroz -- Vyhnánek, Tomáš -- Tarkowski, Petr -- Trojan, Václav -- Abdulkhaleq, Dana -- Ameen, Ahmad Hama -- Havel, Ladislav
In Vitro Assessment of Kurdish Rice Genotypes in Response to PEG-Induced Drought Stress. Applied Sciences. 2020. v. 10, no. 13, p. 1--21. ISSN 2076-3417. URL: https://doi.org/10.3390/app10134471
article in a professional periodical
2020
Influence of climate change on flowering season of birch in the Czech Republic
Hájková, Lenka -- Kožnarová, Věra -- Možný, Martin -- Bartošová, Lenka
Influence of climate change on flowering season of birch in the Czech Republic. International Journal of Biometeorology. 2020. v. 64, no. 5, p. 791--801. ISSN 0020-7128. URL: https://doi.org/10.1007/s00484-020-01869-1
article in a professional periodical
2020
Influence of visits in robotized milking system on milk performance parameters of Holstein cows
Večeřa, Milan -- Navrátil, Stanislav -- Jeník, David -- Chládek, Gustav
Influence of visits in robotized milking system on milk performance parameters of Holstein cows. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 103--106. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings
2020
Inkjet-printed electrochemically reduced graphene oxide microelectrode as a platform for HT-2 mycotoxin immunoenzymatic biosensing
Kudr, Jiří -- Zhao, Lei -- Nguyen, Emily P -- Arola, Henri -- Nevanen, Tarja K -- Adam, Vojtěch -- Zítka, Ondřej -- Merkoçi, Arben
Inkjet-printed electrochemically reduced graphene oxide microelectrode as a platform for HT-2 mycotoxin immunoenzymatic biosensing. Biosensors and Bioelectronics. 2020. v. 156, no. 15 May, ISSN 0956-5663. URL: https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112109
article in a professional periodical
2020prohlížet
Inovační způsob diagnostiky onemocnění končetin dojnic
Havlíček, Zdeněk -- Novotná, Ivana -- Langová, Lucie -- Straka, Václav -- Zítek, Pavel -- Žďárský, Oldřich -- Michalička, Pavel
Inovační způsob diagnostiky onemocnění končetin dojnic. Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře. 2020. v. 80, no. 7, p. 56--58. ISSN 0027-8068.
article in a professional periodical
2020prohlížet
Integrated electrochemical biosensors for detection of waterborne pathogens in low-resource settings
Rainbow, Joshua -- Sedláčková, Eliška -- Jiang, Shu -- Maxted, Grace -- Moschou, Despina -- Richtera, Lukáš -- Estrela, Pedro
Integrated electrochemical biosensors for detection of waterborne pathogens in low-resource settings. Biosensors. 2020. v. 10, no. 4, ISSN 2079-6374. URL: https://doi.org/10.3390/bios10040036
article in a professional periodical
2020prohlížet
Interplay between 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, γ-aminobutyrate and D-glucose in the regulation of high nitrate-induced root growth inhibition in maize
Saiz Fernandez, Inigo -- Lacuesta, Maite -- Pérez López, Usue -- Sampedro, M Carmen -- Barrio, Ramon J -- de Diego, Nuria
Interplay between 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, γ-aminobutyrate and D-glucose in the regulation of high nitrate-induced root growth inhibition in maize. Plant Science. 2020. v. 293, no. April, ISSN 0168-9452.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice
Winkler, Jan -- Kotlánová, Barbora -- Děkanovský, Igor
Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. v. 15, no. 4, p. 12--14. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Irrigation System in South Moravia as a Part of Adaptation Measures to Climate Change
Szturc, Jan -- Podhrázská, Jana -- Pochop, Michal
Irrigation System in South Moravia as a Part of Adaptation Measures to Climate Change. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 244--249. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
prohlížet
Is variable plot size a serious constraint in broad-scale vegetation studies? A case study on fens
Peterka, Tomáš -- Syrovátka, Vít -- Dítě, Daniel -- Hájková, Petra -- Hrubanová, Monika -- Jiroušek, Martin -- Plesková, Zuzana -- Singh, Patrícia -- Šímová, Anna -- Šmerdová, Eva -- Hájek, Michal
Is variable plot size a serious constraint in broad-scale vegetation studies? A case study on fens. Journal of Vegetation Science. 2020. v. 31, no. 4, p. 594--605. ISSN 1100-9233. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12885
article in a professional periodical
2020
Isolation of branched chain aminoacids (valine, leucine and arginine) using maghemite particles
Cernei, Natalia -- Kopel, Pavel -- Horký, Pavel -- Hynek, David -- Zítka, Ondřej -- Adam, Vojtěch
Isolation of branched chain aminoacids (valine, leucine and arginine) using maghemite particles. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 374--378. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/62-isolation-of-branched-chain-aminoacids-valine-leucine-and-arginine-using-maghemite-particles
article in proceedings
2020
Kam kráčíš, elektroniko v Zetoru?
Čupera, Jiří -- Fajman, Martin -- Bauer, František -- Mitáš, Stanislav
Kam kráčíš, elektroniko v Zetoru?. Mechanizace zemědělství. 2020. v. 70, no. 3, p. 10--11. ISSN 0373-6776.
article in a professional periodical
2020
Krmná směs, obsahující podíl larev potemníka moučného, určená pro slepice produkující konzumní vejce
Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Novotný, Jakub -- Roztočilová, Andrea -- Kouřil, Petr -- Satrapová, Silvie -- Lacina, Lubor -- Toman, Petr
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Krmná směs, obsahující podíl larev potemníka moučného, určená pro slepice produkující konzumní vejce. ŠŤASTNÍK, O. -- MRKVICOVÁ, E. -- NOVOTNÝ, J. -- ROZTOČILOVÁ, A. -- KOUŘIL, P. -- SATRAPOVÁ, S. -- LACINA, L. -- TOMAN, P. 34142, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034142.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)
2020
Krmná směs pro výkrm kuřat s podílem moučných červů
Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Novotný, Jakub -- Roztočilová, Andrea -- Kouřil, Petr -- Satrapová, Silvie -- Lacina, Lubor -- Toman, Petr
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Krmná směs pro výkrm kuřat s podílem moučných červů. ŠŤASTNÍK, O. -- MRKVICOVÁ, E. -- NOVOTNÝ, J. -- ROZTOČILOVÁ, A. -- KOUŘIL, P. -- SATRAPOVÁ, S. -- LACINA, L. -- TOMAN, P. 34143, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034143.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)
2020
prohlížet
Kvalita hroznového moštu
Langová, Radka -- Floriánová, Jana
Kvalita hroznového moštu. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 324--332. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2020
Kvalita masa sladkovodních ryb a možnosti jejího ovlivnění
Mareš, Jan
Kvalita masa sladkovodních ryb a možnosti jejího ovlivnění. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 69--73. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2020prohlížet
Land-Use as a Witness of Historic Changes - Study Site in the Cadastral Area of Anenská Studánka
Ulrich, Ondřej -- Oppeltová, Petra -- Toman, František
Land-Use as a Witness of Historic Changes - Study Site in the Cadastral Area of Anenská Studánka. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 260--266. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings2020
LAT1 (SLC7A5) overexpression in negative her2 group of breast cancer: A potential therapy target
Bodoor, Khaldon -- Almomani, Rowida -- Alqudah, Mohammad -- Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Samouri, Walaa
LAT1 (SLC7A5) overexpression in negative her2 group of breast cancer: A potential therapy target. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2020. v. 21, no. 5, p. 1453--1458. ISSN 1513-7368. URL: http://journal.waocp.org/article_89076.html
article in a professional periodical
2020
Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera
Kaláb, Oto -- Šipoš, Jan -- Kočárek, Petr
Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera. Entomological Science. 2020. v. 23, no. 1, p. 95--104. ISSN 1343-8786. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ens.12404
article in a professional periodical
2020
Liquid water intake of the lone star tick, Amblyomma americanum: Implications for tick survival and management
Maldonado Ruiz, Paulina L -- Park, Yoonseong -- Žůrek, Luděk
Liquid water intake of the lone star tick, Amblyomma americanum: Implications for tick survival and management. Scientific Reports. 2020. v. 10, no. 7 April, ISSN 2045-2322. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-020-63004-9
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Lycorine and UV-C stimulate phenolic secondary metabolites production and miRNA expression in Chlamydomonas reinhardtii
Koláčková, Martina -- Chaloupský, Pavel -- Cernei, Natalia -- Klejdus, Bořivoj -- Húska, Dalibor -- Adam, Vojtěch
Lycorine and UV-C stimulate phenolic secondary metabolites production and miRNA expression in Chlamydomonas reinhardtii. Journal of Hazardous Materials. 2020. v. 391, no. 5 June, ISSN 0304-3894. URL: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122088
article in a professional periodical
2020
Maghemite particles for spermidine separation
Kopel, Pavel -- Cernei, Natalia -- Horký, Pavel -- Lacková, Zuzana -- Milosavljević, Vedran -- Gagić, Milica -- Zítka, Ondřej -- Adam, Vojtěch
Maghemite particles for spermidine separation. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 353--357. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/61-maghemite-particles-for-spermidine-separation
article in proceedings
2020prohlížet
Magnetic molecularly imprinted polymers used for selective isolation and detection of Staphylococcus aureus
Bezděková, Jaroslava -- Zemánková, Kristýna -- Hutařová, Jitka -- Kočiová, Silvia -- Šmerková, Kristýna -- Adam, Vojtěch -- Vaculovičová, Markéta
Magnetic molecularly imprinted polymers used for selective isolation and detection of Staphylococcus aureus. Food Chemistry. 2020. v. 321, no. 15 August, ISSN 0308-8146. URL: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126673
article in a professional periodical2020prohlížet
Mapping the Occurrence of Wood Small-Reed (Calamagrostis Epigejos) in the Tourist Region of Mohelno Serpentine Steppe in Order to Elimination its Presence
Mašíček, Tomáš -- Knotek, Jaroslav -- Roboš, Jan
Mapping the Occurrence of Wood Small-Reed (Calamagrostis Epigejos) in the Tourist Region of Mohelno Serpentine Steppe in Order to Elimination its Presence. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 286--290. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings2020
Meat quality and fatty acid profile in M. longissimus lumborum et thoracis in Prestice Black-Pied pigs fed with linseed diet
Nevrkla, Pavel -- Václavková, Eva
Meat quality and fatty acid profile in M. longissimus lumborum et thoracis in Prestice Black-Pied pigs fed with linseed diet. Indian Journal of Animal Sciences. 2020. v. 90, no. 3, p. 113--117. ISSN 0367-8318.
article in a professional periodical2020prohlížet
Metallothionein isoforms as double agents - Their roles in carcinogenesis, cancer progression and chemoresistance
Merlos Rodrigo, Miguel Ángel -- Jimenéz Jimenéz, Ana María -- Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Bodoor, Khaldon -- Adam, Pavlína -- Křížková, Soňa -- Heger, Zbyněk -- Adam, Vojtěch
Metallothionein isoforms as double agents - Their roles in carcinogenesis, cancer progression and chemoresistance. Drug Resistance Updates. 2020. v. 52, no. September, ISSN 1368-7646.
article in a professional periodical
2020prohlížet
Methanogens Diversity during Anaerobic Sewage Sludge Stabilization and the Effect of Temperature
Vítěz, Tomáš -- Novák, David -- Lochman, Jan -- Vítězová, Monika
Methanogens Diversity during Anaerobic Sewage Sludge Stabilization and the Effect of Temperature. Processes. 2020. v. 8, no. 7, ISSN 2227-9717.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Mikrobiologie tvarůžků
Kalhotka, Libor
Mikrobiologie tvarůžků. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 149--156. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings
2020prohlížet
Miniature and fully portable gradient capillary liquid chromatograph
Lam, Shing Chung -- Coates, Lewellwyn Joseph -- Hemida, Mohamed -- Gupta, Vipul -- Haddad, Paul R -- Macka, Miroslav -- Paull, Brett
Miniature and fully portable gradient capillary liquid chromatograph. Analytica Chimica Acta. 2020. v. 1101, no. 8 March, p. 199--210. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.014
article in a professional periodical
2020prohlížet
Molecular priming as an approach to induce tolerance against abiotic and oxidative stresses in crop plants
Kerchev, Pavel -- van der Meer, Tom -- Sujeeth, Neerakkal -- Verlee, Arno -- Stevens, Christian V -- Van Breusegem, Frank -- Gechev, Tsanko
Molecular priming as an approach to induce tolerance against abiotic and oxidative stresses in crop plants. Biotechnology Advances. 2020. v. 40, no. May-June, ISSN 0734-9750. URL: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2019.107503
article in a professional periodical
2020
Molecularly imprinted polymers and capillary electrophoresis for sensing phytoestrogens in milk
Bezděková, Jaroslava -- Vlčnovská, Marcela -- Zemánková, Kristýna -- Bačová, Romana -- Koláčková, Martina -- Lednicky, Tomas -- Přibyl, Jan -- Richtera, Lukáš -- Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Adam, Vojtěch -- Vaculovičová, Markéta
Molecularly imprinted polymers and capillary electrophoresis for sensing phytoestrogens in milk. Journal of dairy science. 2020. v. 103, no. 6, p. 4941--4950. ISSN 0022-0302. URL: https://doi.org/10.3168/jds.2019-17367
article in a professional periodical
2020
Molecularly imprinted polymers on the surface of magnetic nanoparticles for selective separation and detection of nucleobases
Zemánková, Kristýna -- Bezděková, Jaroslava -- Vodova, Milada -- Vaculovičová, Markéta
Molecularly imprinted polymers on the surface of magnetic nanoparticles for selective separation and detection of nucleobases. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 442--445. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/72-molecularly-imprinted-polymers-on-the-surface-of-magnetic-nanoparticles-for-selective-separation-and-detection-of-nucleobases
article in proceedings2020prohlížet
Monitoring of basic physicochemical parameters in the flow and their possible influence on the quality of the small water source
Oppeltová, Petra -- Boráková, Jana
Monitoring of basic physicochemical parameters in the flow and their possible influence on the quality of the small water source. Journal of Water and Land Development. 2020. no. 44, p. 106--117. ISSN 1429-7426. URL: http://dx.doi.org/10.24425/jwld.2019.127051
article in a professional periodical
2020prohlížet
Možnosti uplatnění tuhých i kapalných hnojiv z portfolia firmy YARA Czech rep. ve výživě jarního ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Možnosti uplatnění tuhých i kapalných hnojiv z portfolia firmy YARA Czech rep. ve výživě jarního ječmene. In Kompendium 2020. 1st ed. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, p. 28--30. ISBN 978-80-213-3003-0.
article in proceedings2020
MTV proteins unveil ER- and microtubule-associated compartments in the plant vacuolar trafficking pathway
Zouhar, Jan et al.
MTV proteins unveil ER- and microtubule-associated compartments in the plant vacuolar trafficking pathway. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2020. v. 117, no. 18, p. 9884--9895. ISSN 0027-8424. URL: https://www.pnas.org/content/117/18/9884
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Nanoparticle-based FRET pair selection for investigation of metallothionein dimerization
Pavelicová, Kristýna -- Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Vlčnovská, Marcela -- Vaculovičová, Markéta
Nanoparticle-based FRET pair selection for investigation of metallothionein dimerization. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 406--410. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/71-nanoparticle-based-fret-pair-selection-for-investigation-of-metallothionein-dimerization
article in proceedings
2020
prohlížet
Nanoparticles as a biorecognition platform in combination with LA-ICP-MS
Vlčnovská, Marcela -- Stossova, Aneta -- Tvrdonova, Michaela -- Polanska, Hana -- Vaculovičová, Markéta -- Vaculovic, Tomas -- Masarik, Michal
Nanoparticles as a biorecognition platform in combination with LA-ICP-MS. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 434--437. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/82-nanoparticles-as-a-biorecognition-platform-in-combination-with-la-icp-ms
article in proceedings
2020
Neck responders and their use in smart agriculture
Jeník, David -- Falta, Daniel -- Večeřa, Milan
Neck responders and their use in smart agriculture. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 20--24. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings
2020
prohlížet
New faunistic records of moths from the Iberian Peninsula (Insecta: Lepidoptera)
Laštůvka, Aleš -- Laštůvka, Zdeněk
New faunistic records of moths from the Iberian Peninsula (Insecta: Lepidoptera). SHILAP: Revista de lepidopterologia. 2020. v. 48, no. 189, p. 47--58. ISSN 0300-5267.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
New species of Ceropegia (Apocynaceae) from the Horn of Africa
Bruyns, Peter V -- Klak, Cornelia -- Mazuch, Tomas -- Gelle, Faysal Jama -- Elmi, Hassan S H Abdirahman -- Hanáček, Pavel
New species of Ceropegia (Apocynaceae) from the Horn of Africa. Phytotaxa. 2020. v. 441, no. 2, p. 195--202. ISSN 1179-3155. URL: https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.441.2.6
article in a professional periodical
2020
No Age Trends in Oak Stable Isotopes
Büntgen, Ulf -- Kolář, Tomáš -- Rybníček, Michal -- Koňasová, Eva -- Trnka, Miroslav et al.
No Age Trends in Oak Stable Isotopes. Paleoceanography and Paleoclimatology. 2020. v. 35, no. 4, ISSN 2572-4517. URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019PA003831
article in a professional periodical
2020
Norepinephrine transporter-derived homing peptides enable rapid endocytosis of drug delivery nanovehicles into neuroblastoma cells
Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Charousová, Markéta -- Životská, Hana -- Šplíchal, Zbyněk -- Merlos Rodrigo, Miguel Ángel -- Michálková, Hana -- Křížková, Soňa -- Tesařová, Barbora -- Richtera, Lukáš -- Vitek, Petr -- Stokowa Sołtys, Kamila -- Hynek, David -- Milosavljević, Vedran -- Rex, Simona -- Heger, Zbyněk
Norepinephrine transporter-derived homing peptides enable rapid endocytosis of drug delivery nanovehicles into neuroblastoma cells. Journal of Nanobiotechnology. 2020. v. 18, no. 13 July, ISSN 1477-3155.
article in a professional periodical
2020
Novel mutations in the SMPD1 gene in Jordanian children with Acid sphingomyelinase deficiency (Niemann-Pick types A and B)
Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh et al.
Novel mutations in the SMPD1 gene in Jordanian children with Acid sphingomyelinase deficiency (Niemann-Pick types A and B). Gene. 2020. v. 747, no. 15 July, ISSN 0378-1119. URL: https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.144683
article in a professional periodical
2020
Occurrence of Thermophilic Microorganisms in Dierent Full Scale Biogas Plants
Kushkevych, Ivan -- Cejnar, Jiří -- Vítězová, Monika -- Vítěz, Tomáš -- Dordević, Dani -- Bomble, Yannick
Occurrence of Thermophilic Microorganisms in Dierent Full Scale Biogas Plants. International Journal of Molecular Sciences. 2020. v. 21, no. 1, ISSN 1661-6596.
article in a professional periodical
2020
Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content
Vicianová, Mária -- Ducsay, Ladislav -- Ryant, Pavel -- Provazník, Marek -- Zapletalová, Alexandra -- Slepčan, Marek
Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 1, p. 129--136. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/1/0129/
article in a professional periodical
2020
prohlížet
One step multi-material 3D printing for the fabrication of a photometric detector flow cell
Cecil, Farhan -- Guijt, Rosanne M -- Henderson, Alan D -- Macka, Miroslav -- Breadmore, Michael C
One step multi-material 3D printing for the fabrication of a photometric detector flow cell. Analytica Chimica Acta. 2020. v. 1097, no. 8 February, p. 127--134. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.075
article in a professional periodical
2020
One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity
Gagić, Milica -- Kočiová, Silvia -- Šmerková, Kristýna -- Michálková, Hana -- Setka, Milena -- Švec, Pavel -- Přibyl, Jan -- Masilko, Jiří -- Bálková, Radka -- Heger, Zbyněk -- Richtera, Lukáš -- Adam, Vojtěch -- Milosavljević, Vedran
One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity. Journal of Colloid and Interface Science. 2020. v. 580, no. November, p. 30--48. ISSN 0021-9797.
article in a professional periodical2020prohlížet
Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea)
Hýbl, Marian -- Přidal, Antonín -- Vládek, Aleš
Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea). In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 82--83. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology
2020prohlížet
Paper-based sol-gel thin films immobilized cytochrome P450 for enzyme activity measurement
Nuchtavorn, Nantana -- Leanpolchareanchai, Jiraporn -- Suntornsuk, Leena -- Macka, Miroslav
Paper-based sol-gel thin films immobilized cytochrome P450 for enzyme activity measurement. Analytica Chimica Acta. 2020. v. 1098, no. 15 February, p. 86--93. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.11.031
article in a professional periodical
2020prohlížet
Pedologie - laboratorní cvičení
Pospíšilová, Lubica -- Vlček, Vítězslav
Pedologie - laboratorní cvičení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 65 p. ISBN 978-80-7509-701-9.
textbook2020prohlížet
Peptide-Carbon Quantum Dots conjugate, Derived from Human Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2, against Antibiotic-Resistant Gram Positive and Gram Negative Pathogenic Bacteria
Mazumdar, Aninda -- Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Milosavljević, Vedran -- Michálková, Hana -- Guráň, Roman -- Bhowmick, Sukanya -- Moulick, Amitava
Peptide-Carbon Quantum Dots conjugate, Derived from Human Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2, against Antibiotic-Resistant Gram Positive and Gram Negative Pathogenic Bacteria. Nanomaterials. 2020. v. 10, no. 2, ISSN 2079-4991. URL: https://www.mdpi.com/2079-4991/10/2/325
article in a professional periodical2020
Phytotoxicity of sewage sludge from selected wastewater treatment plants - new opportunities in sewage sludge treatment
Šindelář, Ondřej -- Adamcová, Dana -- Zloch, Jan -- Vaverková, Magdalena Daria
Phytotoxicity of sewage sludge from selected wastewater treatment plants - new opportunities in sewage sludge treatment. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2020. v. 9, no. 1, p. 75--83. ISSN 2195-3228.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Planktivorous fish positively select Daphnia bearing advanced embryos
Zemanová, Jana -- Šorf, Michal -- Hejzlar, Josef -- Šorfová, Vanda -- Vrba, Jaroslav
Planktivorous fish positively select Daphnia bearing advanced embryos. Marine and Freshwater Research. 2020. v. 71, no. 4, p. 505--511. ISSN 1323-1650. URL: http://www.publish.csiro.au/mf/MF18466
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Plant diversity in deciduous temperate forests reflects interplay among ancient and recent environmental stress
Šipoš, Jan -- Chudomelová, Markéta -- Vild, Ondřej -- Macek, Martin -- Kopecký, Martin -- Szabó, Péter -- Hédl, Radim
Plant diversity in deciduous temperate forests reflects interplay among ancient and recent environmental stress. Journal of Vegetation Science. 2020. v. 31, no. 1, p. 53--62. ISSN 1100-9233. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12816
article in a professional periodical
2020
Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté
Kadlček, Leoš -- Neudert, Lubomír -- Winkler, Jan
Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté. Úroda. 2020. v. 68, no. 2, p. 58--60. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical
2020
Poor Unstable Midgut Microbiome of Hard Ticks Contrasts With Abundant and Stable Monospecific Microbiome in Ovaries
Guizzo, Melina Garcia -- Neupane, Saraswoti -- Kucera, Matej -- Perner, Jan -- Frantová, Helena -- da Silva Vaz Junior, Itabajara -- Oliveira, Pedro -- Kopacek, Petr -- Žůrek, Luděk
Poor Unstable Midgut Microbiome of Hard Ticks Contrasts With Abundant and Stable Monospecific Microbiome in Ovaries. Frontiers in cellular and infection microbiology. 2020. v. 10, no. 8 May, ISSN 2235-2988. URL: https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00211
article in a professional periodical
2020
Potential role of compost mixed biochar with rhizobacteria in mitigating lead toxicity in spinach
Fahad, Shah -- Brtnický, Martin -- Hammerschmiedt, Tereza -- Datta, Rahul et al.
Potential role of compost mixed biochar with rhizobacteria in mitigating lead toxicity in spinach. Scientific Reports. 2020. v. 10, no. 22 July, ISSN 2045-2322.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Prediction of Yield Productivity Zones from Landsat 8 and Sentinel-2A/B and Their Evaluation Using Farm Machinery Measurements
Řezník, Tomáš -- Pavelka, Tomáš -- Herman, Lukáš -- Lukas, Vojtěch -- Širůček, Petr -- Leitgeb, Šimon -- Leitner, Filip
Prediction of Yield Productivity Zones from Landsat 8 and Sentinel-2A/B and Their Evaluation Using Farm Machinery Measurements. Remote Sensing. 2020. v. 12, no. 12, ISSN 2072-4292.
article in a professional periodical
2020prohlížet
Preference výskytu jiřičky obecné (Delichon urbicum) v kulturní krajině
Dvořáková, Denisa -- Šipoš, Jan -- Suchomel, Josef
Preference výskytu jiřičky obecné (Delichon urbicum) v kulturní krajině. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 54. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology2020
Preferences of consumers relating to beef meat consumption
Grossová, Lucie -- Slováček, Jan -- Jůzl, Miroslav -- Piechowiczová, Markéta
Preference spotřebitelů související s konzumací hovězího masa. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 274--278. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings
2020
prohlížet
Preparation of nanoliposomes by microfluidic mixing in herring-bone channel and the role of membrane fluidity in liposomes formation
Kotouček, Jan -- Hubatka, František -- Mašek, Josef -- Kulich, Pavel -- Velínská, Kamila -- Bezděková, Jaroslava -- Fojtíková, Martina -- Bartheldyová, Eliška -- Tomečková, Andrea -- Stráská, Jana -- Hrebík, Dominik -- Macaulay, Stuart -- Kratochvílová, Irena -- Raška, Milan -- Turánek, Jaroslav
Preparation of nanoliposomes by microfluidic mixing in herring-bone channel and the role of membrane fluidity in liposomes formation. Scientific Reports. 2020. v. 10, no. 27 March, ISSN 2045-2322. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-020-62500-2
article in a professional periodical
2020
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia
Feng, Meng -- Song, Wenlei -- Kynický, Jindřich -- Smith, Martin -- Cox, Clinten -- Kotlanova, Michaela -- Brtnický, Martin -- Fu, Wei -- Wei, Chunwan
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia. Ore Geology Reviews. 2020. v. 117, no. February, ISSN 0169-1368. URL: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103294
article in a professional periodical
2020
Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach
Dočkalíková, Martina -- Smutný, Vladimír -- Procházková, Blanka
Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach. Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín. 2020. v. 24, no. 1, p. 32--34. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Quantitative phase dynamics of cancer cell populations affected by blue light
Feith, Marek -- Vičar, Tomáš -- Gumulec, Jaromír -- Raudenská, Martina -- Wingren, Anette Gjörloff -- Masařík, Michal -- Balvan, Jan
Quantitative phase dynamics of cancer cell populations affected by blue light. Applied Sciences. 2020. v. 10, no. 7, ISSN 2076-3417. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/7/2597
article in a professional periodical2020
Radiometric characterisation of light sources used in analytical chemistry - A review
Mahbub, Parvez -- Macka, Miroslav
Radiometric characterisation of light sources used in analytical chemistry - A review. Analytica Chimica Acta. 2020. v. 1123, no. 1 August, p. 113--127. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.04.048
article in a professional periodical
2020prohlížet
Range of pregnancy length in Zwartbles sheep
Pešan, Vojtěch -- Hošek, Martin -- Filipčík, Radek -- Rečková, Zuzana -- Máchal, Ladislav -- Soušková, Katarína
Range of pregnancy length in Zwartbles sheep. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 62--70. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings
2020
Reakční směs pro hodnocení úspěšnosti hybridizace pomocí mikrosatelitů u Daucus carota L. subsp. sativus
Vyhnánek, Tomáš -- Hanáček, Pavel -- Sejbalová, Darina -- Lónová, Kamila
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Reakční směs pro hodnocení úspěšnosti hybridizace pomocí mikrosatelitů u Daucus carota L. subsp. sativus. VYHNÁNEK, T. -- HANÁČEK, P. -- SEJBALOVÁ, D. -- LÓNOVÁ, K. 33856, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033856.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2020
Recommendations for gap-filling eddy covariance latent heat flux measurements using marginal distribution sampling
Foltýnová , Lenka -- Fischer, Milan -- McGloin, Ryan Patrick
Recommendations for gap-filling eddy covariance latent heat flux measurements using marginal distribution sampling. Theoretical and Applied Climatology. 2020. v. 139, no. 1-2, p. 677--688. ISSN 0177-798X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-019-02975-w
article in a professional periodical2020prohlížet
Recreation as a Threat and an Opportunity for Endangered Plant Species of Wet Meadows
Oulehla, Jan -- Martínez Barroso, Petra -- Jiroušek, Martin
Recreation as a Threat and an Opportunity for Endangered Plant Species of Wet Meadows. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 390--393. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
prohlížet
Regional effects of synoptic situations on soil drought in the Czech Republic
Řehoř, Jan -- Brázdil, Rudolf -- Trnka, Miroslav -- Řezníčková, Ladislava -- Balek, Jan -- Možný, Martin
Regional effects of synoptic situations on soil drought in the Czech Republic. Theoretical and Applied Climatology. 2020. v. 141, no. 3-4, p. 1383--1400. ISSN 0177-798X. URL: https://doi.org/10.1007/s00704-020-03275-4
article in a professional periodical
2020prohlížet
Reliktní roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus): stanovištní nároky a návrh ochrany
Kašák, Josef -- Mazalová, M -- Šipoš, Jan -- Foit, Jiří -- Hučín, M -- Kuras, T
Reliktní roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus): stanovištní nároky a návrh ochrany. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 92. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology
2020prohlížet
Review of the genus-level names proposed by Johannes Gistel in Chrysomelidae (Coleoptera)
Bezděk, Jan
Review of the genus-level names proposed by Johannes Gistel in Chrysomelidae (Coleoptera). Acta entomologica Musei Nationalis Pragae. 2020. v. 60, no. 1, p. 173--188. ISSN 0374-1036. URL: http://www.aemnp.eu/PDF/60_1/60_1_173.pdf
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Revision of Agelopsis (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae)
Bezděk, Jan
Revision of Agelopsis (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Zootaxa. 2020. v. 4731, no. 2, p. 223--248. ISSN 1175-5326. URL: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4731.2.3
article in a professional periodical
2020prohlížet
Revision of the Theopea genus group (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae), part III: Descriptions of two new genera and nine new species
Lee, Chi Feng -- Bezděk, Jan
Revision of the Theopea genus group (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae), part III: Descriptions of two new genera and nine new species. ZooKeys. 2020. no. 912, p. 65--124. ISSN 1313-2989. URL: https://doi.org/10.3897/zookeys.912.47719
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Rodent summer gnawing of seedlings: a new problém in forest regeneration?
Suchomel, Josef -- Čepelka, Ladislav -- Dokulilová, Martina -- Purchart, Luboš -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Rodent summer gnawing of seedlings: a new problém in forest regeneration?. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, p. 40. ISBN 0-000-00000-0.
abstract of an article in anthology
2020
prohlížet
Scientific security assessment of safety risk of raw sugar products
Zhakatayeva, Altynay -- Iztayev, Аuyelbek -- Muldabekova, Bayan -- Yakiyayeva, Маdina -- Hřivna, Luděk
Scientific security assessment of safety risk of raw sugar products. Periodico Tche Quimica. 2020. v. 17, no. 34, p. 352--368. ISSN 1806-0374.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Scobinigaster, a new genus of lethaeini from madagascar (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae)
Kondorosy, Előd -- Zámbó, András -- Kovács, Szilvia -- Baňař, Petr
Scobinigaster, a new genus of lethaeini from madagascar (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae). Acta entomologica Musei Nationalis Pragae. 2020. v. 60, no. 1, p. 343--352. ISSN 0374-1036.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Seasonal dynamics and winter occurrence of non-native species-Mandarin duck (aix galericulata) in the Czech Republic
Mikule, Vladimír
Seasonal dynamics and winter occurrence of non-native species-Mandarin duck (aix galericulata) in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 2, p. 323--328. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0323/
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Seed germination promoting chemical compounds and their potential use in the malting industry
Dufková, Hana
Seed germination promoting chemical compounds and their potential use in the malting industry. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2020. v. 66, no. 1, p. 201--207. ISSN 0023-5830. URL: https://doi.org/10.18832/kp2020.66.201
article in a professional periodical2020
Simple phenols in tropical woods determined by UHPLC-PDA and their antioxidant capacities: an experimental design for Randall extraction using environmentally friendly solvents
Bartáková, Marie -- Dvořáčková, Eva -- Chromcová, Lucie -- Hrdlička, Petr
Simple phenols in tropical woods determined by UHPLC-PDA and their antioxidant capacities: an experimental design for Randall extraction using environmentally friendly solvents. Journal of Forestry Research. 2020. v. 31, no. 3, p. 819--826. ISSN 1007-662X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11676-019-00900-5
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Soil protein as a potential antimicrobial agent against methicillin -resistant Staphylococcus aureus
Ananbeh, Hanadi Abd Alrahman Ali -- Merlos Rodrigo, Miguel Ángel -- Jelínková, Pavlína -- Strmiska, Vladislav -- Šplíchal, Zbyněk -- Jehmlich, Nico -- Michálková, Hana -- Stojanović, Marko -- Voběrková, Stanislava -- Adam, Vojtěch -- Moulick, Amitava
Soil protein as a potential antimicrobial agent against methicillin -resistant Staphylococcus aureus. Environmental Research. 2020. v. 188, no. September, ISSN 0013-9351. URL: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109320
article in a professional periodical
2020
Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů
Kouřil, Petr -- Kalhotka, Libor -- Šťastník, Ondřej
Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 318--323. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2020
SSR loci survey of technical hemp cultivars: The optimization of a cost-effective analyses to study genetic variability
Vyhnánek, Tomáš -- Nevrtalová, Eva -- Bjelková, Marie -- Balgová, Barbora
SSR loci survey of technical hemp cultivars: The optimization of a cost-effective analyses to study genetic variability. Plant Science. 2020. v. 298, no. September, p. 1--7. ISSN 0168-9452. URL: https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2020.110551
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Stability of Zn and Cu nanoparticles studied in aqueous medium by scanning electron microscopy
Švec, Pavel -- Bytešníková, Zuzana -- Richtera, Lukáš -- Adam, Vojtěch
Stability of Zn and Cu nanoparticles studied in aqueous medium by scanning electron microscopy. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, p. 531--535. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/97-stability-of-zn-and-cu-nanoparticles-studied-in-aqueous-medium-by-scanning-electron-microscopy
article in proceedings
2020
prohlížet
Stanovení erozně hodnocené plochy v rámci komplexní pozemkové úpravy - praktický příklad
Szturc, Jan -- Podhrázská, Jana
Stanovení erozně hodnocené plochy v rámci komplexní pozemkové úpravy - praktický příklad. Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. 2020. v. 28, no. 1, p. 3--7. ISSN 1214-5815.
article in a professional periodical
2020
Statistical modelling of drought-related yield losses using soil moisture-vegetation remote sensing and multiscalar indices in the south-eastern Europe
Potopová, Vera -- Trnka, Miroslav -- Hamouz, Pavel -- Soukup, Josef -- Castraveț, Tudor
Statistical modelling of drought-related yield losses using soil moisture-vegetation remote sensing and multiscalar indices in the south-eastern Europe. Agricultural Water Management. 2020. v. 236, no. 30 June, ISSN 0378-3774. URL: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106168
article in a professional periodical2020prohlížet
Strigolactones inhibit auxin feedback on PIN-dependent auxin transport canalization
Balla, Jozef -- Kalousek, Petr -- Medveďová, Zuzana -- Reinöhl, Vilém -- Procházka, Stanislav -- Halouzka, Rostislav -- Tarkowski, Petr et al.
Strigolactones inhibit auxin feedback on PIN-dependent auxin transport canalization. Nature Communications. 2020. v. 11, no. July, ISSN 2041-1723.
article in a professional periodical
2020
Surface-PASylation of ferritin to form stealth nanovehicles enhances in vivo therapeutic performance of encapsulated ellipticine
Tesařová, Barbora -- Rex, Simona -- Šmídová, Veronika -- Goliášová, Zita -- Škubalová, Zuzana -- Michálková, Hana -- Hynek, David -- Michálek, Petr -- Polanska, Hana -- Vaculovičová, Markéta -- Hacek, Jaromir -- Eckschlager, Tomas -- Stiborova, Marie -- Pires, Ana S -- Neves, Ana R M -- Abrantes, Ana M -- Rodrigues, Tiago -- Matafome, Paulo -- Botelho, Maria F -- Teixeira, Paulo -- Mendes, Fernando -- Heger, Zbyněk
Surface-PASylation of ferritin to form stealth nanovehicles enhances in vivo therapeutic performance of encapsulated ellipticine. Applied Materials Today. 2020. v. 18, no. March, ISSN 2352-9407. URL: https://doi.org/10.1016/j.apmt.2019.100501
article in a professional periodical2020prohlížet
Taking advantage of cellular uptake of ferritin nanocages for targeted drug delivery
Tesařová, Barbora -- Musílek, Kamil -- Rex, Simona -- Heger, Zbyněk
Taking advantage of cellular uptake of ferritin nanocages for targeted drug delivery. Journal of Controlled Release. 2020. v. 325, no. September, p. 176--190. ISSN 0168-3659.
article in a professional periodical
2020
Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio Molitor L.) pro výkrm kuřat
Šťastník, Ondřej -- Novotný, Jakub -- Roztočilová, Andrea -- Kouřil, Petr -- Pavlata, Leoš -- Mrkvicová, Eva
Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio Molitor L.) pro výkrm kuřat. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 376--384. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings
2020
Ten quick tips for homology modeling of high-resolution protein 3D structures
Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Adam, Vojtěch -- Heger, Zbyněk
Ten quick tips for homology modeling of high-resolution protein 3D structures. PLoS Computational Biology. 2020. v. 16, no. 4, ISSN 1553-734X. URL: https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1007449
article in a professional periodical
2020
Terpenoid profiles of resin in the genus Dracaena are species specific
Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Pompeiano, Antonio -- Maděra, Petr -- Massad, Tara Joy -- Vahalík, Petr
Terpenoid profiles of resin in the genus Dracaena are species specific. Phytochemistry. 2020. v. 170, no. February, ISSN 0031-9422.
article in a professional periodical2020prohlížet
The Digestion of Waste from Vegetables and Maize Processing
Vítěz, Tomáš -- Dokulilová, Tereza -- Vítězová, Monika -- Elbl, Jakub -- Kintl, Antonín -- Kynický, Jindřich -- Hladký, Jan -- Brtnický, Martin
The Digestion of Waste from Vegetables and Maize Processing. Waste and Biomass Valorization. 2020. v. 11, no. 6, p. 2467--2473. ISSN 1877-2641. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12649-019-00583-3
article in a professional periodical2020prohlížet
The effect of foodborne sertraline on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Vaclavik, Josef -- Sehonova, Pavla -- Hodkovicova, Nikola -- Vecerkova, Lenka -- Blahova, Jana -- Franc, Aleš -- Marsalek, Petr -- Mareš, Jan -- Tichý, František -- Svobodova, Zdenka -- Faggio, Caterina
The effect of foodborne sertraline on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Science of the Total Environment. 2020. v. 708, no. 15 March, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135082
article in a professional periodical
2020
The effect of genotype, sex and intramuscular fat content on the colour of pork
Sládek, Libor -- Dračková, Eliška
The effect of genotype, sex and intramuscular fat content on the colour of pork. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 1, p. 101--108. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/1/0101/
article in a professional periodical
2020
The effect of parent stock age on embryo development at oviposition
Pešanová Tesařová, Martina -- Lichovníková, Martina
The effect of parent stock age on embryo development at oviposition. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 71--77. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings
2020
prohlížet
The effect of sex on the colour of pork
Dračková, Eliška -- Sládek, Libor -- Filipčík, Radek
Vliv pohlaví na barvu vepřového masa. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 217--227. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings
2020
The effect of sex on the colour of pork
Dračková, Eliška -- Sládek, Libor -- Filipčík, Radek
Vliv pohlaví na barvu vepřového masa. Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. 2020. v. 2020, no. 2, p. 31--35. ISSN 1210-4086.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
The effect of the stage of lactation on selected milk parameters in sheep
Konečná, Leona -- Kuchtík, Jan -- Sedláková, Markéta -- Šustová, Květoslava -- Filipčík, Radek
The effect of the stage of lactation on selected milk parameters in sheep. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 31--36. ISBN 978-80-7509-705-7.
article in proceedings
2020
prohlížet
The effect of three tillage treatments on weed infestation in maize monoculture
Chovancová, Světlana -- Illek, František -- Winkler, Jan
The effect of three tillage treatments on weed infestation in maize monoculture. Pakistan Journal of Botany. 2020. v. 52, no. 2, p. 697--701. ISSN 0556-3321.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
The handbook for standardized field and laboratory measurements in terrestrial climate change experiments and observational studies (ClimEx)
Halbritter, Aud H -- Holub, Petr -- Klem, Karel -- Oravec, Michal -- Urban, Otmar -- Večeřová, Kristýna et al.
The handbook for standardized field and laboratory measurements in terrestrial climate change experiments and observational studies (ClimEx). Methods in Ecology and Evolution. 2020. v. 11, no. 1, p. 22--37. ISSN 2041-210X. URL: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/2041-210X.13331
article in a professional periodical2020prohlížet
The impact of green roofs on the quality of rainwater and operational problems - case study
Berg, Agnieszka Boas -- Adamcová, Dana -- Martínez Barroso, Petra -- Šourková, Markéta -- Vaverková, Magdalena Daria
The impact of green roofs on the quality of rainwater and operational problems - case study. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 2020. v. 19, no. 1, p. 31--41. ISSN 1644-0633. URL: http://www.architectura.actapol.net/pub/19_1_31.pdf
article in a professional periodical
2020
The Impact of the pH1 Value and the Length of Carcass on the Quality of Slaughtered Pigs of the Hybrid Combination (CLW × CL) × D
Sládek, Libor
The Impact of the pH1 Value and the Length of Carcass on the Quality of Slaughtered Pigs of the Hybrid Combination (CLW × CL) × D. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 2, p. 343--349. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0343/
article in a professional periodical2020
The importance of selenium in fruit nutrition
Ryant, Pavel -- Antošovský, Jiří -- Adam, Vojtěch -- Ducsay, Ladislav -- Škarpa, Petr -- Sapáková, Eva
The importance of selenium in fruit nutrition. In: Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020. p. 241--254. ISBN 978-0-12-818732-6. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818732-6.00018-6
chapter in a book
2020
The Milk Thistle Seed Cakes and Hempseed Cakes are Potential Feed for Poultry
Šťastník, Ondřej -- Pavlata, Leoš -- Mrkvicová, Eva
The Milk Thistle Seed Cakes and Hempseed Cakes are Potential Feed for Poultry. Animals. 2020. v. 10, no. 8, ISSN 2076-2615. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/8/1384
article in a professional periodical
2020
prohlížet
The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes
Malinowski, Mateusz -- Wolny Koładka, Katarzyna -- Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana -- Zloch, Jan -- Łukasiewicz, Maria -- Sikora, Agnieszka
The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper. Cham: Springer Switzerland, 2020, p. 743--751. ISBN 978-3-030-13887-5.
article in proceedings
2020
prohlížet
The Quantitative-Phase Dynamics of Apoptosis and Lytic Cell Death
Vičar, Tomáš -- Raudenská, Martina -- Gumulec, Jaromír -- Balvan, Jan
The Quantitative-Phase Dynamics of Apoptosis and Lytic Cell Death. Scientific Reports. 2020. v. 10, no. 31 January, ISSN 2045-2322. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-020-58474-w
article in a professional periodical
2020
The study of the bread quality of high nutritional value using grain mixtures
Nurgozhina, Z K -- Shansharova, Diana -- Šottníková, Viera -- Zhanabayeva, K K -- Yesseyeva, G K
The study of the bread quality of high nutritional value using grain mixtures. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. v. 29, no. 7, p. 1329--1338. ISSN 2005-4238.
article in a professional periodical
2020prohlížet
The use of air induction nozzles for application of fertilizing preparations containing beneficial microorganisms
Szwedziak, Katarzyna -- Niedbała, Gniewko -- Grzywacz, Zaneta -- Winiarski, Przemysław -- Doležal, Petr
The use of air induction nozzles for application of fertilizing preparations containing beneficial microorganisms. Agriculture. 2020. v. 10, no. 7, ISSN 2077-0472.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Tillage Versus No-Tillage. Soil Properties and Hydrology in an Organic Persimmon Farm in Eastern Iberian Peninsula
Cerdà, Artemi -- Vaverková, Magdalena Daria et al.
Tillage Versus No-Tillage. Soil Properties and Hydrology in an Organic Persimmon Farm in Eastern Iberian Peninsula. Water. 2020. v. 12, no. 6, ISSN 2073-4441.
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Traits of carcass value in duroc pig breed depending on sex
Mikule, Vladimír
Traits of carcass value in duroc pig breed depending on sex. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. v. 68, no. 2, p. 329--334. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0329/
article in a professional periodical
2020
Trans-Zeatin-N-glucosides have biological activity in Arabidopsis thaliana
Tucker, Tucker -- Černý, Martin -- Brzobohatý, Břetislav -- Rashotte, Aaron
Trans-Zeatin-N-glucosides have biological activity in Arabidopsis thaliana. PLoS One. 2020. v. 15, no. 5, ISSN 1932-6203. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232762
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Uncertainty estimation of the mean specific heat capacity for the major gases contained in biogas
Trávníček, Petr -- Vitázek, Ivan
Uncertainty estimation of the mean specific heat capacity for the major gases contained in biogas. Research in agricultural engineering. 2020. v. 66, no. 2, p. 52--59. ISSN 1212-9151. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/rae.htm?type=article&id=4_2020-RAE
article in a professional periodical2020
Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling
Smedes, Foppe -- Sobotka, Jaromír -- Rusina, Tatsiana -- Fialová, Pavla -- Carlsson, Pernilla -- Kopp, Radovan -- Vrana, Branislav
Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling. Environmental Science and Technology. 2020. v. 54, no. 13, p. 7942--7951. ISSN 0013-936X. URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b07821
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Utilization of Food Waste to Improving Landscape Soil
Maxianová, Alžběta -- Vaverková, Magdalena Daria
Utilization of Food Waste to Improving Landscape Soil. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 553--557. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Values of rural landscape: The case study Chlum u Třeboně (Bohemia)
Šťastná, Milada -- Vaishar, Antonín
Values of rural landscape: The case study Chlum u Třeboně (Bohemia). Land Use Policy. 2020. v. 97, no. September, ISSN 0264-8377. URL: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104699
article in a professional periodical
2020
Virion structures and genome delivery of honeybee viruses
Procházková, Michaela -- Škubník, Karel -- Fuzik, Tibor -- Mukhamedova, Liya -- Přidal, Antonín -- Plevka, Pavel
Virion structures and genome delivery of honeybee viruses. Current Opinion in Virology. 2020. v. 45, no. December, p. 17--24. ISSN 1879-6257.
article in a professional periodical
2020
Vliv agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu sladovnického ječmene v sušších podmínkách jižní Moravy
Smutný, Vladimír -- Dryšlová, Tamara -- Neudert, Lubomír -- Rábek, Michal
Vliv agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu sladovnického ječmene v sušších podmínkách jižní Moravy. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. v. 15, no. 2, p. 112--113. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical
2020
Vliv aplikace fosforu, síry, dusíku a mimokořenové výživy na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Vliv aplikace fosforu, síry, dusíku a mimokořenové výživy na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene. In Kompendium 2020. 1st ed. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, p. 56--59. ISBN 978-80-213-3003-0.
article in proceedings2020
Vliv hnojení fosforem na technologické parametry zrna jarního ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Dufková, Renáta -- Gregor, Tomáš -- Šottníková, Viera
Vliv hnojení fosforem na technologické parametry zrna jarního ječmene. In Kompendium 2020. 1st ed. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, p. 47--49. ISBN 978-80-213-3003-0.
article in proceedings
2020
prohlížet
Vliv huminových látek na výnos a kvalitu zrna ječmene při zvýšené dusíkaté výživě
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Dufková, Renáta -- Šottníková, Viera -- Gregor, Tomáš
Vliv huminových látek na výnos a kvalitu zrna ječmene při zvýšené dusíkaté výživě. In Kompendium 2020. 1st ed. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, p. 34--37. ISBN 978-80-213-3003-0.
article in proceedings2020prohlížet
Vliv mořidel a biologicky aktivních látek na výnos a kvalitu zrna ječmene
Hřivna, Luděk -- Maco, Roman -- Dufková, Renáta -- Gregor, Tomáš -- Šottníková, Viera
Vliv mořidel a biologicky aktivních látek na výnos a kvalitu zrna ječmene. In Kompendium 2020. 1st ed. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, p. 20--22. ISBN 978-80-213-3003-0.
article in proceedings
2020
Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej
Magnús, Samuel -- Nečas, Tomáš -- Lacková, Zuzana
Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. v. 19, no. 1, p. 56--60. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical
2020
Využití hroznové mouky v pekárenské výrobě
Šottníková, Viera -- Hřivna, Luděk -- Kostihová, Lucie
Využití hroznové mouky v pekárenské výrobě. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 39--41. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings
2020
prohlížet
Využití lamy alpaky v agroturistice z pohledu návštěvníků
Mikule, Vladimír -- Sládek, Libor -- Hejmalová, Lucie
Využití lamy alpaky v agroturistice z pohledu návštěvníků. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Overtourism – riziko pro destinace“ . Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, p. 112--116. ISBN 978-80-88064-47-3. URL: https://kcr.vspj.cz/uvod/konference/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2020
article in proceedings
2020
Water Management Within a Recreational Property with Inappropriate Land Conditions for Stormwater Infiltration and Sewage Drainage
Poloprutská, Tereza -- Nováček, Michal -- Oppeltová, Petra
Water Management Within a Recreational Property with Inappropriate Land Conditions for Stormwater Infiltration and Sewage Drainage. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 563--566. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Weed Species in Annual Forage Crops - Source of Allergenic Pollen
Kadlček, Leoš -- Kotlánová, Barbora -- Černý, Martin -- Winkler, Jan
Weed Species in Annual Forage Crops - Source of Allergenic Pollen. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 572--575. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
What We Know and What We Do Not Know About Dragon Trees?
Maděra, Petr -- Forrest, Alan -- Hanáček, Pavel -- Vahalík, Petr -- Gebauer, Roman -- Plichta, Roman -- Jupa, Radek -- Van Rensburg, Julian Jansen -- Morris, Miranda -- Naděždina, Naděžda -- Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Jura Morawiec, Joanna -- Wiland Szymańska, Justyna -- Kalivodová, Hana -- Lengálová, Klára -- Rejžek, Martin -- Habrová, Hana
What We Know and What We Do Not Know About Dragon Trees?. Forests. 2020. v. 11, no. 2, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/2/236
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Which quality indicators reflect the most sensitive changes in the soil properties of the surface horizons affected by the erosion processes?
Bílá, Petra -- Šarapatka, Bořivoj -- Horňák, Ondřej -- Novotná, Jaroslava -- Brtnický, Martin
Which quality indicators reflect the most sensitive changes in the soil properties of the surface horizons affected by the erosion processes?. Soil and Water Research. 2020. v. 15, no. 2, p. 116--124. ISSN 1801-5395. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=71_2019-SWR
article in a professional periodical
2020
prohlížet
Windbreaks and Their Importance in Intensively Used Agricultural Landscape
Podhrázská, Jana -- Doubrava, Daniel -- Kučera, Josef -- Doležal, Petr
Windbreaks and Their Importance in Intensively Used Agricultural Landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 581--585. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
prohlížet
Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence?
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence?. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 186. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstract of an article in anthology
2020
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Piechowiczová, Markéta -- Ondrušíková, Sylvie -- Grossová, Lucie -- Kučínská, Ivana
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020". 4. 3. 2020, Brno (CZ).
holding a conference
2020
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Piechowiczová, Markéta -- Ondrušíková, Sylvie -- Grossová, Lucie -- Kučínská, Ivana
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020". 4. 3. 2020, Brno (CZ).
holding a conference
2020
Zinc phosphate-based nanoparticles asalternatives to zinc oxide in diet of weanedpiglets
Kočiová, Silvia -- Doleželíková, Kristýna -- Horký, Pavel -- Skaličková, Sylvie -- Baholet, Daria -- Bozděchová, Lucie -- Václavková, Eva -- Bělková, Jaroslava -- Nevrkla, Pavel -- Skládanka, Jiří -- Do, Tomáš -- Zítka, Ondřej -- Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Kopel, Pavel -- Žůrek, Luděk -- Adam, Vojtěch -- Šmerková, Kristýna
Zinc phosphate-based nanoparticles asalternatives to zinc oxide in diet of weanedpiglets. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2020. v. 11, no. 59, ISSN 1674-9782. URL: https://doi.org/10.1186/s40104-020-00458-x
article in a professional periodical
2020
Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni
Winkler, Jan
Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. v. 15, no. 2, p. 18--21. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical
2020
18 měsíců se sýry z českých obchodů
Saláková, Alena
18 měsíců se sýry z českých obchodů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 157--162. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings
2020
prohlížet
46th Food Quality and Safety Conference
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Nedomová, Šárka -- Piechowiczová, Markéta et al.
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020". 4. 3. 2020 - 5. 3. 2020, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
holding a conference
2020