Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

FIALA, R. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- KONEČNÁ, J. -- KUČERA, J. -- KARÁSEK, P. -- ŠTĚPÁNEK, P. -- ZAHRADNÍČEK, P. Changes in a river’s regime of a watercourse after a small water reservoir construction. Soil and Water Research. 2020. v. 15(1):, p. 55--65. ISSN 1801-5395.

Original name:
Changes in a river’s regime of a watercourse after a small water reservoir construction.
Czech name:
Změny v hydrologickém režimu povodí po výstavbě malé vodní nádrže.
Written by (author):
Ing. Rostislav Fiala
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Ing. Jana Konečná, Ph.D.
Ing. Josef Kučera
Mgr. Petr Karásek
Ing. Petr Štěpánek
Pavel Zahradníček
Department:
Department of Applied and Landscape Ecology
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Soil and Water Research
Nature of article:
original thesis
Volume no. (year):
15(1):
Periodical number within the volume:
Year of publication:
2020
Starting page: 55
Up to page:
65
Number of pages:
11
Sub-specification: článek je obsažen v databázi Web of Science
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language: English
Description in original language:
The paper deals with the analysis of a river’s regime of a small watercourse and the evaluation of its changes after the construction of a small water reservoir. The aim of the work was to analyse 12 years of flow rate measure¬ments at two profiles of a small watercourse, between which a small water reservoir was built, in the middle of the period of the measurements. The analysis uses traditional characteristics (average flow rate, discharge volume), as well as modern indices from applied hydrology (Richards-Baker flashiness index, hydrogram pulse analysis), which study the variability of the flow rate in hourly and daily intervals. The evaluation showed that at the average flow rate, the effect of the water reservoir was the smoothening of the peak flow rates and prolonging the duration of the discharge waves. At higher flow rates, the water reservoir causes a delay in the culmination and in terms of discharge balance causes a decreased discharge volume, in particular during the vegetation period.
Description in English:
Description in Czech: Článek se zabývá analýzou odtokového režimu na drobném vodním toku a vyhodnocením jeho změny po výstavbě malé vodní nádrže. Cílem práce je zpracovat databázi 12 let měření průtoku na dvou profilech drobného vodního toku, mezi nimiž byla v polovině období postavena malá vodní nádrž. Ke zpracování jsou využity tradiční charakteristiky (průměrný průtok, objem odtoku) a také moderní indexy aplikované hydrologie (Richrds-Baker Flashiness index, hydrogram pulse analysis) studující variabilitu průtoku v denním a hodinovém kroku. Provedenými analýzami bylo ověřeno, že v oblasti průměrných průtoků působí vodní nádrž shlazením špiček průtoku a prodloužením doby trvání odtokových vln. V oblasti vyšších průtoků působí na zpoždění kulminace. Z hlediska bilance odtoku působí snížením objemu odtoku a to zejména ve vegetační sezóně.
Key words:
czech: změna hydrologických charakteristik,, vegetační období, pulsace hydrogramu
english: hydrological characteristics change, vegetation period, flashiness index
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Soil and Water Research. Praha: ISSN 1801-5395.

Original name:
Soil and Water Research
Kind of publication:
Periodikum (tištěný text)
ISSN: 1801-5395
Country of publisher:
Czech Republic
Place of publishing:
Praha
URL: http://agriculturejournals.cz/web/swr.htm
Reviewed magazine:
no
Original language: English
Key words:
czech: hydrologie, hydromeliorace, ochrana půdy, půdoznalství, vodní hospodářství, půdy
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
52010
Ekologie lesa
6
2011Ekologie lesa

Sublibraries
Name
Number
InstituteLibrarian
Phone
E-mail
Ekologie lesa471IFE FFWT+420 545 134 143

Person responsible:
Helena Antonínová
Last change:
11/11/2017 22:23 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
34
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -