Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SZWEDZIAK, K. -- NIEDBAŁA, G. -- GRZYWACZ, Z. -- WINIARSKI, P. -- DOLEŽAL, P. The use of air induction nozzles for application of fertilizing preparations containing beneficial microorganisms. Agriculture. 2020. sv. 10, č. 7, ISSN 2077-0472.

Originální název:
The use of air induction nozzles for application of fertilizing preparations containing beneficial microorganisms
Český název:
Autor:
Katarzyna Szwedziak
Gniewko Niedbała
Zaneta Grzywacz
Przemysław Winiarski
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Agriculture
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku: 7
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: The work presents the structure and characteristics of field sprayer nozzles, as well as their impact on the survival of beneficial organisms in the selected fertilizing preparations. EŻK and EŻKT nozzles, (EŻK and EŻKT are trade names of single and twin jet air induction nozzles, respectively), that are available on the market have shown low efficiency in the discussed characteristics. Survival of microorganisms under initial conditions at 13.6 x 106 cfu/mL and pressure of 0 MPa, under critical conditions dropped to 1.7 x 106 cfu/mL for EŻK02 and 1.2 x 106 cfu/mL for EŻKT02, in both variants at a pressure of 0.5 MPa. When increasing the flow rate of the components, i.e., the size of the outlet orifices, it was observed that the survival of microorganisms increased by about 11.3% compared to the previously tested component. This resulted from the negative impact of the following: the pressure generated by the application device, number of outlet orifices, and size of an outlet orifice. The results of survival of microorganisms are given in the colony-forming unit (CFU). In addition to providing guidelines useful in the creation of a prototype sprayer intended for use in the application of microbiological preparations, the presented characteristics are a source of information for the end user as regards the proper conditions for the application of these preparations.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
04.08.2020 13:04 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Agriculture. Basel: ISSN 2077-0472.

Originální název:
Agriculture
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 2077-0472
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute-MDPI)
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.07.2019 09:42 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -