Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FAHAD, S. -- BRTNICKÝ, M. -- HAMMERSCHMIEDT, T. -- DATTA, R. a kol. Potential role of compost mixed biochar with rhizobacteria in mitigating lead toxicity in spinach. Scientific Reports. 2020. sv. 10, č. 22 July, ISSN 2045-2322.

Originální název:
Potential role of compost mixed biochar with rhizobacteria in mitigating lead toxicity in spinach
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Scientific Reports
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 10
Číslo periodika v rámci svazku:
22 July
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Consumption of heavy metals, especially lead (Pb) contaminated food is a serious threat to human health. Higher Pb uptake by the plant affects the quality, growth and yield of crops. However, inoculation of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) along with a mixture of organic amendments and biochar could be an effective way to overcome the problem of Pb toxicity. That's why current pot experiment was conducted to investigate the effect of compost mixed biochar (CB) and ACC deaminase producing PGPR on growth and yield of spinach plants under artificially induced Pb toxicity. Six different treatments i.e., control, Alcaligenes faecalis (PGPR1), Bacillus amyloliquefaciens (PGPR2), compost + biochar (CB), PGPR1 + CB and PGPR2 + CB were applied under 250 mg Pb kg-1 soil. Results showed that inoculation of PGPRs (Alcaligenes faecalis and Bacillus amyloliquefaciens) alone and along with CB significantly enhanced root fresh (47%) and dry weight (31%), potassium concentration (11%) in the spinach plant. Whereas, CB + Bacillus amyloliquefaciens significantly decreased (43%) the concentration of Pb in the spinach root over control. In conclusion, CB + Bacillus amyloliquefaciens has the potential to mitigate the Pb induced toxicity in the spinach. The obtained result can be further used in the planning and execution of rhizobacteria and compost mixed biochar-based soil amendment.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
04.08.2020 12:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Scientific Reports. London: ISSN 2045-2322.

Originální název:
Scientific Reports
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2045-2322
Stát vydavatele: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
London
Vydavatel:
Nature publishing group
URL:
http://www.nature.com/srep/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 09.11.2016 11:10 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -