Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BALLA, J. -- KALOUSEK, P. -- MEDVEĎOVÁ, Z. -- REINÖHL, V. -- PROCHÁZKA, S. -- HALOUZKA, R. -- TARKOWSKI, P. a kol. Strigolactones inhibit auxin feedback on PIN-dependent auxin transport canalization. Nature Communications. 2020. sv. 11, č. July, ISSN 2041-1723.

Originální název:
Strigolactones inhibit auxin feedback on PIN-dependent auxin transport canalization
Český název:
Autor:
Ing. Jozef Balla, Ph.D.
Ing. Petr Kalousek, Ph.D.
Ing. Zuzana Medveďová, Ph.D.
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Rostislav Halouzka
Petr Tarkowski
Pracoviště: CEITEC MENDELU
Ústav biologie rostlin
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Nature Communications
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci svazku:
July
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Directional transport of the phytohormone auxin is a versatile, plant-specific mechanism regulating many aspects of plant development. The recently identified plant hormones, strigolactones (SLs), are implicated in many plant traits; among others, they modify the phenotypic output of PIN-FORMED (PIN) auxin transporters for fine-tuning of growth and developmental responses. Here, we show in pea and Arabidopsis that SLs target processes dependent on the canalization of auxin flow, which involves auxin feedback on PIN subcellular distribution. D14 receptor- and MAX2 F-box-mediated SL signaling inhibits the formation of auxin-conducting channels after wounding or from artificial auxin sources, during vasculature de novo formation and regeneration. At the cellular level, SLs interfere with auxin effects on PIN polar targeting, constitutive PIN trafficking as well as clathrin-mediated endocytosis. Our results identify a non-transcriptional mechanism of SL action, uncoupling auxin feedback on PIN polarity and trafficking, thereby regulating vascular tissue formation and regeneration.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 04.08.2020 06:56 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Nature Communications. London: ISSN 2041-1723.

Originální název: Nature Communications
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2041-1723
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
London
Vydavatel:
Nature Publishing Group
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Poznámka:
online
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.04.2017 12:42 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -