Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SMEDES, F. -- SOBOTKA, J. -- RUSINA, T. -- FIALOVÁ, P. -- CARLSSON, P. -- KOPP, R. -- VRANA, B. Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling. Environmental Science and Technology. 2020. sv. 54, č. 13, s. 7942--7951. ISSN 0013-936X. URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b07821

Originální název:
Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling
Anglický název:
Autor:
Foppe Smedes
Jaromír Sobotka
Tatsiana Rusina
Pavla Fialová
Pernilla Carlsson
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Branislav Vrana
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Environmental Science and Technology
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 54
Číslo periodika v rámci svazku:
13
Rok vydání: 2020
Od strany:
7942
Do strany:
7951
Počet stran:
10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
The concentrations of hydrophobic organic compounds (HOCs) in aquatic biota are used for compliance, as well as time and spatial trend monitoring in the aqueous environment (European Union water framework directive, OSPAR). Because of trophic magnification in the food chain, the thermodynamic levels of HOCs, for example, polychlorinated biphenyl congeners, dichlorodiphenyltrichloroethane, and brominated diphenyl ether congeners, in higher trophic level (TL) organisms are expected to be strongly elevated above those in water. This work compares lipid-based concentrations at equilibrium with the water phase derived from aqueous passive sampling (CLâ++Œwater) with the lipid-based concentrations in fillet and liver of fish (CL) at different TLs for three water bodies in the Czech Republic and Slovakia. The CL values of HOCs in fish were near CLâ++Œwater, only after trophic magnification up to TL = 4. For fish at lower TL, CL progressively decreased relative to CLâ++Œwater as KOW of HOCs increased above 106. The CL value decreasing toward the bottom of the food chain suggests nonequilibrium for primary producers (algae), which is in agreement with modeling passive HOC uptake by algae. Because trophic magnification and the resulting CL in fish exhibit large natural variability, CLâ++Œwater is a viable alternative for monitoring HOCs using fish, showing a twofold lower confidence range and requiring less samples.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b07821
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 03.08.2020 13:50 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Environmental Science and Technology. ISSN 0013-936X.

Originální název: Environmental Science and Technology
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0013-936X
Stát vydavatele:
Spojené státy americké
Místo vydání:
Vydavatel:
American Chemical Society
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Nagavalli Subbanna Kiran, Ph.D.
Poslední změna:
14.03.2012 20:43 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -