Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAČOVÁ, R. -- KOLÁČKOVÁ, M. -- KLEJDUS, B. -- ADAM, V. -- HÚSKA, D. Epigenetic mechanisms leading to genetic flexibility during abiotic stress responses in microalgae: A review. Algal Research. 2020. sv. 50, č. September, ISSN 2211-9264.

Originální název:
Epigenetic mechanisms leading to genetic flexibility during abiotic stress responses in microalgae: A review
Český název:
Autor: Ing. Romana Bačová, Ph.D.
Ing. Martina Koláčková, Ph.D.
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
CEITEC MENDELU
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Algal Research
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
50
Číslo periodika v rámci svazku: September
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Epigenetics plays important roles in adaptation processes in microalgae. Due to fluctuating ambient conditions, cells must continually convert fundamental biological pathways, which entail alterations in gene expression. At the molecular level, epigenetics includes heritable or reversible chemical modifications targeting DNA and surrounding histone proteins that can alter tertiary and quaternary DNA structures and thus affect transcription factor access and gene expression. Chlorophyceae exhibit very specific types of epigenetic regulation. To date, little is known about the epigenetic mechanisms involved in stress adaption and metabolite production. Thus, a deeper understanding of microalgal biochemical pathways is required. To enable further elucidation of these pathways, the present study summarizes the currently available information about epigenetic changes that occur in microalgae during environmental stress exposure. The review focuses primarily on the effects of light, heat shock and nutrient element intake to prompt further research on the regulatory mechanisms and metabolic pathways of microalgae.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
03.08.2020 12:29 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Algal Research. Amsterdam: ISSN 2211-9264.

Originální název:
Algal Research
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 2211-9264
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel:
Elsevier Science BV
URL: http://www.journals.elsevier.com/algal-research/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Ing. Klára Švecová
Poslední změna: 29.11.2016 11:17 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -