Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TIWARI, S. -- ADAM, V. -- REYES, J. a kol. Approach for Autonomous Robot Navigation in Greenhouse Environment for Integrated Pest Management. In IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS) 2020: Proceedings . Piscataway: IEEE-Institute of Electrical Electronics Engineers, 2020, s. 1286--1294. ISBN 978-1-72810-244-3.

Originální název:
Approach for Autonomous Robot Navigation in Greenhouse Environment for Integrated Pest Management
Český název:
Autor:
Smita Tiwari
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Joaquin Reyes
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS) 2020: Proceedings
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
1286
Do strany:
1294
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The use of autonomous robots for certain tasks within agriculture applications can bring many advantages. The H2020-funded GreenPatrol project has developed an autonomous system for pest detection and treatment within commercial greenhouses. In this system the robot will navigate autonomously and regularly inspect crops using an array of cameras and algorithms to detect and treat pests at an early stage in order to improve yield, reduce pesticide use and improve worker conditions. A key enabler for this application is the localization and navigation function of the robot platform. In order to operate independently and autonomously, the robot must know in real-time its precise location and direction of pointing, it must be able to plan a route through the greenhouse from its current location to where it needs to go, it must be able to control its movements to reach its required destination, and it must be able to identify and avoid obstacles that may obstruct its route. In order to achieve these goals the robot sub-systems include an absolute localization function, to provide precise absolute position and heading in a global reference frame in real-time, a relative localization function, to provide more fidelity of the exact location and orientation of the robot with respect to its surroundings in the greenhouse, and a navigation function, to plan the route through the greenhouse and provide movement instructions to the robot platform. This paper describes the localization system of the GreenPatrol robot and presents results of testing for each of the functions. The tests include simulations as well as data collections and tests of the real-time system using the robot platform. The results show the high performance of the positioning capability and heading information for the individual systems.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 31.07.2020 09:58 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS) 2020: Proceedings . Piscataway: IEEE-Institute of Electrical Electronics Engineers, 2020. ISBN 978-1-72810-244-3.

Originální název:
IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS) 2020: Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-1-72810-244-3
Nakladatel: IEEE-Institute of Electrical Electronics Engineers
Místo vydání:
Piscataway
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
31.07.2020 09:57 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS). 2020, Portland.

Originální název: IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Portland
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
31.07.2020 09:57 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -