Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

WINKLER, J. Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. v. 15, no. 2, p. 18--21. ISSN 1801-7673.

Original name:
Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni
English name:
Written by (author): Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Department:
Department of Plant Biology
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
15
Periodical number within the volume:
2
Year of publication: 2020
Starting page:
18
Up to page:
21
Number of pages: 4
Sub-specification: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
Jarní ječmen v minulosti patřil a stále patří k našim tradičním plodinám. Dlouholeté pěstování ječmene se projevuje také na druhovém složení plevelů. Polní pokusy s porosty jarního ječmene se provádějí na polní pokusné stanici Žabčice, která patří Mendelově univerzitě v Brně. Jarní ječmen je pěstován v dlouhodobé monokultuře soustavně po sobě od roku 1970. Zaplevelení porostů jarního ječmene bylo sledováno v letech 2001 až 2015. Ve sledovaném období je v porostech jarního ječmene převaha původních a zdomácnělých druhů plevelů. V budoucnu můžeme očekávat, že dojde ke změně druhového složení plevelů i v porostech jarního ječmene. Patrně dojde k poklesu výskytu typických druhů, jako jsou Avena fatua, Fallopia convolvulus, a naopak k nárůstu invazních druhů, jako jsou Echinochloa crus-galli nebo Amaranthus.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
07/31/2020 12:54 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1234
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. České Budějovice: ISSN 1801-7673.

Original name:
Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin
Kind of publication:
Periodikum
ISSN:
1801-7673
Country of publisher:
Czech Republic
Place of publishing: České Budějovice
Publisher:
Kurent
URL:
http://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/
Reviewed magazine:
no
Original language: Czech
Key words:
czech: choroby rostlin, výživa rostlin a hnojení, ochrana rostlin
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
12006
Fytopatologie
2
2007
Fytopatologie
3
2008
Fytopatologie
42009Fytopatologie
52010Fytopatologie
6
2011
Fytopatologie

Sublibraries
NameNumber
Institute
Librarian
Phone
E-mail
Fytopatologie
219/2
UPSRR FAdoc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
+420 545 133 048
safran@mendelu.cz

Person responsible:
 
Entry made by: Lenka Baláková
Last change:
11/11/2017 22:22 (Data import from library)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -