Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NEUPANE, S. -- WHITE, K. -- THOMSON, J L. -- ŽŮREK, L. -- NAYDUCH, D. Environmental and sex effects on bacterial carriage by adult house flies (Musca domestica l.). Insects. 2020. sv. 11, č. 7, ISSN 2075-4450. URL: https://www.mdpi.com/2075-4450/11/7/401

Originální název:
Environmental and sex effects on bacterial carriage by adult house flies (Musca domestica l.)
Český název:
Autor:
Saraswoti Neupane
Kotie White
Jessica L Thomson
Ing. Luděk Žůrek, Ph.D.
Dana Nayduch
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Insects
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci svazku:
7
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
12
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Adult house flies frequent microbe-rich sites such as urban dumpsters and animal facilities, and encounter and ingest bacteria during feeding and reproductive activities. Due to unique nutritional and reproductive needs, male and female flies demonstrate different interactions with microbe-rich substrates and therefore dissemination potential. We investigated culturable aerobic bacteria and coliform abundance in male and female flies (n = 107) collected from urban (restaurant dumpsters) and agricultural (dairy farm) sites. Whole-fly homogenate was aerobically cultured and enumerated on nonselective (tryptic soy agar; culturable bacteria) and selective (violetred bile agar, VRBA; coliforms) media. Unique morphotypes from VRBA cultures of agricultural flies were identified and tested for susceptibility to 14 antimicrobials. Female flies harbored more bacteria than males and there was a sex by site interaction with sex effects on bacterial abundance at the urban site. Coliform abundance did not differ by sex, site or sex within site. Both male and female flies carried antimicrobial-resistant (AMR) bacteria: 36/38 isolates (95%) were resistant to GREATER-THAN OR EQUAL TO1 antimicrobial, 33/38 were multidrug-resistant (GREATER-THAN OR EQUAL TO2), and 24/38 isolates were resistant to GREATER-THAN OR EQUAL TO4 antimicrobials. Our results emphasize the role of house flies in harboring bacteria including AMR strains that pose a risk to human and animal health.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.mdpi.com/2075-4450/11/7/401
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.07.2020 09:30 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Insects. Basel: ISSN 2075-4450.

Originální název:
Insects
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 2075-4450
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute-MDPI)
URL:
https://www.mdpi.com/journal/insects
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.12.2019 13:24 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -