Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CALEB, M. -- ATAYI, J. -- TIEREYANGN KABOBAH, A. -- ŠVIK, M. -- ACHEAMPONG, D. -- KYERE BOATENG, R. -- PREMPEH, N A. -- MAREK, M V. Impact of urban land cover change on the garden city status and land surface temperature of Kumasi. Cogent Environmental Science. 2020. sv. 6 (2020), č. 1, ISSN 2331-1843. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311843.2020.1787738

Originální název:
Impact of urban land cover change on the garden city status and land surface temperature of Kumasi
Český název:
Dopad změny městské pokrývky na zelená vegetace a povrchovou teplotu Kumasi
Autor: Mensah Caleb
Julia Atayi
Amos Tiereyangn Kabobah, Doctor of Philosophy
Marian Švik
Daniel Acheampong
Richard Kyere Boateng
Nana Agyemang Prempeh
Michal Vladimír Marek
Pracoviště:
Agronomická fakulta
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Cogent Environmental Science
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
6 (2020)
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
16
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Rapid urban expansion and development have resulted in the conversion of many natural green surfaces within cities to non-transpiring built-up surfaces, such as concrete and asphalt. These artificial urban surfaces cause substantial variation in land surface temperatures that affect the urban microclimate. Thus, there is the need to substantially quantify the extent of green cover loss within growing cities and its impact on surface temperatures. This study used LANDSAT data to spatially assess the extent of urban expansion and its effect on land surface temperature within Kumasi, Ghana. Subsequently, the results showed significant changes in the land cover, which had an effect on the observed land surface temperatures from 1986 to 2015. Generally, there was an overall increase in the built-up areas by 24.13% (55.81 km2) from 1986 to 2015, with a corresponding increase in the mean land surface temperature by 4.16°C. As such, there is the need for the adoption of sustainable urban planning strategies with green vegetation conservation initiatives for modern city planners. This would help reduce urban land surface temperatures while promoting clean air circulation within the city.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rychlá expanze a rozvoj měst vedla k přeměně mnoha přírodních zelených povrchů ve městech na netransparentní zastavěné povrchy, jako je beton a asfalt. Tyto umělé městské povrchy způsobují značné kolísání povrchových teplot půdy, které ovlivňují mikroklima měst. Existuje tedy potřeba podstatně kvantifikovat rozsah ztráty zeleného pokryvu v rostoucích městech a jeho dopad na povrchové teploty. Tato studie využila data LANDSAT k prostorovému posouzení rozsahu městské expanze a jejího vlivu na povrchovou teplotu půdy v Kumasi v Ghaně. Výsledky následně ukázaly významné změny v krajinném pokryvu, které měly vliv na pozorované teploty povrchu půdy od roku 1986 do roku 2015. Obecně došlo k celkovému nárůstu zastavěných oblastí o 24,13% (55,81 km2) od roku 1986 do 2015, s odpovídajícím zvýšením průměrné teploty povrchu půdy o 4,16 ° C. Proto je třeba přijmout moderní strategie urbanistického plánování s iniciativami na ochranu zelené vegetace pro moderní urbanisty. To by pomohlo snížit teplotu povrchu měst a současně podpořilo cirkulaci čistého vzduchu ve městě.
Klíčová slova:
angličtina: landsat, green vegetation, urban expansion, garden city model, climate change
čeština: zelená vegetace, městská expanze, landsat, zahradní město model, klimatická změna
Obor výsledku:
Remote sensing
Environmental sciences
Climatic research
Meteorology and atmospheric sciences
Physical geography
Urban studies (planning and development)
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311843.2020.1787738
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
22.07.2020 11:27 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Cogent Environmental Science. CALEB, M. -- ATAYI, J. -- TIEREYANGN KABOBAH, A. -- ŠVIK, M. -- ACHEAMPONG, D. -- KYERE BOATENG, R. -- PREMPEH, N A. -- MAREK, M V. Abingdon: ISSN 2331-1843.

Originální název:
Cogent Environmental Science
Český název:
Autor: Mensah Caleb
Julia Atayi
Dr. phil. Amos Tiereyangn Kabobah, Doctor of Philosophy
Marian Švik
Daniel Acheampong
Richard Kyere Boateng
Nana Agyemang Prempeh
Michal Vladimír Marek
Druh publikace:
časopis
ISSN: 2331-1843
Stát vydavatele: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Abingdon
Vydavatel:
Taylor and Francis Group
URL: https://www.tandfonline.com/toc/oaes20/current
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 22.07.2020 11:27 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -