Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Krmná směs pro výkrm kuřat s podílem moučných červů. ŠŤASTNÍK, O. -- MRKVICOVÁ, E. -- NOVOTNÝ, J. -- ROZTOČILOVÁ, A. -- KOUŘIL, P. -- SATRAPOVÁ, S. -- LACINA, L. -- TOMAN, P. 34143, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034143.pdf

Originální název:
Krmná směs pro výkrm kuřat s podílem moučných červů
Anglický název:
Autor: Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.
Ing. Jakub Novotný
Ing. Andrea Roztočilová
Ing. Petr Kouřil
Silvie Satrapová
Lubor Lacina
Petr Toman
Pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace: výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
Druh vzoru:
užitný vzor
Číslo vzoru:
34143
Název vydavatele: Úřad průmyslového vlastnictví
Místo vydání:
Praha
Název vlastníka:
Mendelova univerzita v Brně
Datum registrace:
13. 3. 2020
Datum přijetí:
30. 6. 2020
Způsob využití: udělený, zapsaný nebo používaný vlastníkem
Povinnost licence:
využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence (existuje však smlouva o využití výsledku)
Licenční poplatek:
někdy
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Technické řešení se týká kompletní krmné směsi pro kuřata ve druhé fázi výkrmu, ve které je novou komponentou podíl moučných červů nahrazující příslušný podíl sójového extrahovaného šrotu.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034143.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
09.07.2020 10:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -