Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAVLÍČEK, Z. -- NOVOTNÁ, I. -- LANGOVÁ, L. -- STRAKA, V. -- ZÍTEK, P. -- ŽĎÁRSKÝ, O. -- MICHALIČKA, P. Inovační způsob diagnostiky onemocnění končetin dojnic. Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře. 2020. sv. 80, č. 7, s. 56--58. ISSN 0027-8068.

Originální název:
Inovační způsob diagnostiky onemocnění končetin dojnic
Anglický název:
Autor:
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Ing. Ivana Novotná
Ing. Lucie Langová
Václav Straka
Pavel Zítek
Oldřich Žďárský
Pavel Michalička
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
80
Číslo periodika v rámci svazku: 7
Rok vydání:
2020
Od strany:
56
Do strany:
58
Počet stran:
3
Poddruh: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Moderní prvky precizního zemědělství jsou v chovech hospodářských zvířat postaveny na monitoringu jednotlivých faktorů ovlivňujících produkci, životní projevy a zdravotní stav. Moderní společnost se zajímá nejen o bezpečnost a kvalitu potravin, diskutuje o principech udržitelného zemědělství, zajímá se o zdraví chovaných zvířat a zajištění dobré životní pohody při přijatelném dopadu živočišné výroby na životní prostředí. Z těchto a dalších důvodů roste potřeba monitorovat mnoho proměnných ukazatelů.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
07.07.2020 08:36 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře. Praha: ISSN 0027-8068.

Originální název: Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře
Druh publikace:
Periodikum (tištěný text)
ISSN:
0027-8068
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel: Zemědělské nakladatelství Brázda
URL:
http://www.naschov.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: chov hospodářských zvířat, ekonomika chovu, nemoci hospodářských zvířat, výživa hospodářských zvířat, trh zemědělských produktů, veterinární lékařství
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
53
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
53
1993
Výživa a krmení hospodářských zvířat
531993
Ústav genetiky
531993Technologie potravin-technologie živočišné výroby
53
1993
Chov hospodářských zvířat - skot
53
1993Chov hospodářských zvířat - prasata
53
1993
Reprodukce HZ
54
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
54
1994
Výživa a krmení hospodářských zvířat
54
1994
Ústav genetiky
54
1994
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
54
1994
Chov hospodářských zvířat - skot
54
1994
Chov hospodářských zvířat - prasata
54
1994
Reprodukce HZ
55
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
55
1995
Výživa a krmení hospodářských zvířat
551995Ústav genetiky
551995
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
55
1995
Chov hospodářských zvířat - skot
55
1995
Chov hospodářských zvířat - prasata
55
1995
Reprodukce HZ
561996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
561996
Výživa a krmení hospodářských zvířat
56
1996
Ústav genetiky
56
1996
Chov hospodářských zvířat - skot
56
1996
Chov hospodářských zvířat - prasata
57
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
57
1997
Výživa a krmení hospodářských zvířat
571997
Ústav genetiky
571997Chov hospodářských zvířat - skot
571997Chov hospodářských zvířat - prasata
58
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
581998
Výživa a krmení hospodářských zvířat
58
1998Ústav genetiky
58
1998
Chov hospodářských zvířat - skot
58
1998
Chov hospodářských zvířat - prasata
591999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
59
1999Výživa a krmení hospodářských zvířat
59
1999
Ústav genetiky
59
1999
Chov hospodářských zvířat - skot
591999Chov hospodářských zvířat - prasata
602000Ústřední knihovna - ÚK Brno
60
2000
Výživa a krmení hospodářských zvířat
60
2000
Ústav genetiky
60
2000
Chov hospodářských zvířat - skot
602000Chov hospodářských zvířat - prasata
612001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
61
2001Výživa a krmení hospodářských zvířat
612001
Ústav genetiky
612001
Chov hospodářských zvířat - skot
61
2001
Chov hospodářských zvířat - prasata
622002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
62
2002
Výživa a krmení hospodářských zvířat
622002
Ústav genetiky
622002Chov hospodářských zvířat - skot
622002Chov hospodářských zvířat - prasata
63
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
63
2003
Výživa a krmení hospodářských zvířat
63
2003
Ústav genetiky
63
2003Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
632003Chov hospodářských zvířat - skot
63
2003
Chov hospodářských zvířat - prasata
63
2003Reprodukce HZ
642004Informační centrum-čítárna časopisů
642004
Výživa a krmení hospodářských zvířat
64
2004
Ústav genetiky
64
2004Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
642004
Chov hospodářských zvířat - skot
64
2004
Chov hospodářských zvířat - prasata
64
2004
Reprodukce HZ
65
2005Informační centrum-čítárna časopisů
65
2005
Výživa a krmení hospodářských zvířat
65
2005
Ústav genetiky
652005Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
652005Chov hospodářských zvířat - skot
65
2005
Chov hospodářských zvířat - prasata
652005
Reprodukce HZ
66
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
66
2006
Výživa a krmení hospodářských zvířat
66
2006
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
66
2006Chov hospodářských zvířat - skot
66
2006
Chov hospodářských zvířat - prasata
662006Reprodukce HZ
67
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
67
2007
Výživa a krmení hospodářských zvířat
67
2007
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
67
2007
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
67
2007
Chov hospodářských zvířat - skot
67
2007
Chov hospodářských zvířat - prasata
672007Reprodukce HZ
68
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
68
2008
Výživa a krmení hospodářských zvířat
68
2008
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
68
2008Technologie potravin-technologie živočišné výroby
68
2008
Chov hospodářských zvířat - skot
68
2008Chov hospodářských zvířat - prasata
68
2008
Reprodukce HZ
692009
Informační centrum-čítárna časopisů
692009
Výživa a krmení hospodářských zvířat
69
2009
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
69
2009
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
69
2009
Chov hospodářských zvířat - skot
69
2009
Chov hospodářských zvířat - prasata
69
2009
Reprodukce HZ
70
2010Informační centrum-čítárna časopisů
70
2010
Výživa a krmení hospodářských zvířat
70
2010
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
70
2010
Chov hospodářských zvířat - skot
70
2010
Chov hospodářských zvířat - prasata
702010Reprodukce HZ
71
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
71
2011
Výživa a krmení hospodářských zvířat
71
2011
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
71
2011
Chov hospodářských zvířat - skot
71
2011
Chov hospodářských zvířat - prasata
712011Reprodukce HZ
72
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
72
2012
Výživa a krmení hospodářských zvířat
722012
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
72
2012
Chov hospodářských zvířat - skot
72
2012
Chov hospodářských zvířat - prasata
72
2012
Reprodukce HZ

Dílčí knihovny
Název
ČísloÚstavKnihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP
+420 545 135 035
Výživa a krmení hospodářských zvířat
222/1
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.+420 545 133 174
Ústav genetiky
223/2
ÚMFGZ AFJana Pavelková+420 545 133 183
Technologie potravin-technologie živočišné výroby234/2+420 545 133 567kucinska@mendelu.cz
Chov hospodářských zvířat - skot
235/2ÚCHHZ AFprof. Ing. Gustav Chládek, CSc.+420 545 133 211
Chov hospodářských zvířat - prasata
235/3ÚCHHZ AFIng. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
+420 545 133 215
Reprodukce HZ235ÚCHHZ AFHelena Divinová+420 545 133 256
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
227/1
+420 545 132 369
vaculovi@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna:
16.09.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -