Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOLÁŘ, T. -- ČERMÁK, P. -- TRNKA, M. -- KOŇASOVÁ, E. -- SOCHOVÁ, I. -- RYBNÍČEK, M. Dendroclimatic Study of a Mixedspruce-Fir-Beech Forest in the Czech Republic. Les/Wood. 2020. sv. 69, č. 1-2, s. 21--32. ISSN 0024-1067.

Originální název:
Dendroclimatic Study of a Mixedspruce-Fir-Beech Forest in the Czech Republic
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Ing. Eva Koňasová, Ph.D.
Ing. Irena Sochová
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Les/Wood
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 69
Číslo periodika v rámci svazku:
1-2
Rok vydání:
2020
Od strany: 21
Do strany:
32
Počet stran:
12
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
European forests are undergoing an important transition due to the current climate change, as monocultures are being gradually replaced by mixed forests. Understanding tree growth in mixed forests under a changing climate is challenging because of tree species' adaptation and long-term forest planning. In this study, we evaluate the long-term behaviour of Norway spruce (Picea abies), silver fir (Abies alba) and European beech (Fagus sylvatica) from a low montane range at the Czech-Austrian border. Species-specific tree-ring width chronologies have revealed significantly decreasing growth trends since the 2000s. Temporally unstable climate-growth relationships showed an increasing negative effect of current growing season drought on spruce growth and a positive effect of dormant season temperature on fir and beech growth. Our results suggest that though species' response to climate change differs in the mixed forest, growth reduction in the last years has been proved for all species, likely due to frequent climate extremes.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: growth trends, mixed forests, Abies alba, Climate change, Tree-ring width chronology, Picea abies, Fagus sylvatica, Gratzen Mountains
čeština: letokruhová chronologie, Abies alba, Klimatické změny, Novohradské hory, smíšené lesy, Picea abies, Fagus sylvatica
Obor výsledku: Climatic research
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
21.07.2020 13:43 (Ing. Irena Sochová)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Les/Wood. Ljubljana: ISSN 0024-1067.

Originální název:
Les/Wood
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0024-1067
Stát vydavatele:
Slovinská republika
Místo vydání:
Ljubljana
Vydavatel:
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology
URL: http://www.les-wood.si/index.php/leswood/contact
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
03.07.2020 09:49 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -