Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VYHNÁNEK, T. -- NEVRTALOVÁ, E. -- BJELKOVÁ, M. -- BALGOVÁ, B. SSR loci survey of technical hemp cultivars: The optimization of a cost-effective analyses to study genetic variability. Plant Science. 2020. sv. 298, č. September, s. 1--7. ISSN 0168-9452. URL: https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2020.110551

Originální název:
SSR loci survey of technical hemp cultivars: The optimization of a cost-effective analyses to study genetic variability
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav biologie rostlin
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Plant Science
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 298
Číslo periodika v rámci svazku:
September
Rok vydání: 2020
Od strany:
1
Do strany:
7
Počet stran:
7
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Our study aimed to optimize a selection of a suitable combination of SSRs (Simple Sequence Repeats) for determination of technical Cannabis cultivars and genetic variability level. We used sequences of 23 published SSR families (107 alleles) and amplified them in 28 cultivars. One of the alleles possesses no selective information (SSR family CAN1660) due to its presence in every single tested cultivar. We excluded it, together with another 11 least informative alleles. After data filtration, we used 96 alleles to do recursive sub-sampling of random alleles' sets. We found a minimal set of 8 alleles (in three different combinations) to distinguish 28 analyzed cultivars from each other. Our results contribute to saving resources and to reduce the performance time of the molecular analysis.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2020.110551
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 03.08.2020 08:33 (doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Plant Science. ISSN 0168-9452.

Originální název:
Plant Science
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0168-9452
Stát vydavatele:
Irsko
Místo vydání:
Vydavatel:
Elsevier Ireland Ltd.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 14.03.2012 20:31 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -