Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FILIPČÍK, R. -- HANZLÍKOVÁ, K. -- KUCHTÍK, J. -- REČKOVÁ, Z. -- HOŠEK, M. -- PEŠAN, V. -- KOPEC, T. Assessment of Some Behavioural Patterns of a Sheep Flock on Pasture. Animal Welfare, Ethology and Housing Systems. 2020. sv. 16, č. 1, s. 8--14. ISSN 1786-8440.

Originální název:
Assessment of Some Behavioural Patterns of a Sheep Flock on Pasture
Český název:
Autor: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Ing. Kateřina Hanzlíková
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D.
Ing. Martin Hošek, Ph.D.
Ing. Vojtěch Pešan
Ing. Tomáš Kopec, PhD.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Animal Welfare, Ethology and Housing Systems
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
16
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
8
Do strany:
14
Počet stran:
7
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim was evaluated of annual ethological observation of sheep flock which took place on the pastures. There were observed these daily activities in the flock: grazing, laying and chewing, standing and chewing, locomotion, resting, standing and observing, drinking, comfortable behaviour, mineral lick intake. Within special behaviour which were observed only in particular season was sexual and maternal behaviour. The most frequently observed activity in winter was grazing with value of 49,18 %, in spring "laying and chewing" with value of 63,03 %, in summer "grazing" with value of 49,49 % and in autumn "grazing" with value of 77,91 % from the total observed time. Significant differences (p<0.01) in the activities observed in sheep were demonstrated in different seasons in the case of grazing, lying down and chewing cud, and standing and chewing cud. On the basis of the balanced frequency of comfort behaviour demonstrated by the sheep during various seasons, we can state that the animals were kept in satisfactory conditions and their welfare requirements were met.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
02.07.2020 14:29 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Welfare, Ethology and Housing Systems. Gödöllő: ISSN 1786-8440.

Originální název:
Animal Welfare, Ethology and Housing Systems
Anglický název: Animal welfare, Ethology and Housing Systems
Český název: Welfare zvířat, etologie a systémy ustájení
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1786-8440
Stát vydavatele:
Maďarsko
Místo vydání:
Gödöllő
Vydavatel:
Szent István University
URL: http://www.animalwelfare.szie.hu/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Elektromos hírlap ó animal welfare, etológia és tartástechnológia.
Popis v anglickém jazyce:
Electronic Journal of Animal welfare, Ethology and Housing Systems.
Popis v českém jazyce: Elektronický časopis o Welfare zvířat, etologii a systémech ustájení.
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Poslední změna:
14.03.2012 20:38 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
12
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -