Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

XHAXHIU, K. -- PRIFTI, E. -- ZÍTKA, O. A case study of methomyl removal from aqueous solutions by four natural Albanian clays. Remediation. 2020. sv. 30, č. 3, s. 89--100. ISSN 1051-5658. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rem.21648

Originální název:
A case study of methomyl removal from aqueous solutions by four natural Albanian clays
Český název:
Autor:
Kledi Xhaxhiu
Erinda Prifti
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Remediation
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
30
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání: 2020
Od strany:
89
Do strany:
100
Počet stran:
12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: This study evaluated the adsorption properties of four Albanian natural clays from the regions of Brari, Currila, Dardha, and Prrenjasi for commercial methomyl from aqueous solutions. Three methomyl concentrations, 0.200, 0.400, and 0.600 mg/ml, were tested at 25oC to study the influence of the insecticide concentration on the adsorption process for each natural clay type. Within 48 hr of contact time, the adsorption pathways of methomyl on the selected clays are well described by a Langmuir-like adsorption kinetic model and an intraparticle diffusion model. Hydrolysis and desorption inhibit the overall removal process. The increase of methomyl concentration in solution within the first 48 hr leads to linear adsorption increases well described by Langmuir and Freundlich adsorption isotherms and disfavors the desorption step for the Brari, Currila, and Dardha clays. For the methomyl concentration of 0.600 mg/ml, within 24 hr of contact time, the Dardha and Prrenjasi clays reveal 1.471 and 1.956 mg/g methomyl uptake, respectively. The Brari and Currila clays show longer saturation times followed by better methomyl retention. The Dardha and Prrenjasi clays exhibit fast and high adsorption combined with low retention times.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rem.21648
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.07.2020 09:55 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Remediation. Hoboken: ISSN 1051-5658.

Originální název:
Remediation
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1051-5658
Stát vydavatele:
Spojené státy americké
Místo vydání:
Hoboken
Vydavatel:
John Wiley & Sons, Inc.
URL: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15206831
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
03.07.2020 09:55 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -