Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAHIM, D A. -- KALOUSEK, P. -- TAHIR, N. -- VYHNÁNEK, T. -- TARKOWSKI, P. -- TROJAN, V. -- ABDULKHALEQ, D. -- AMEEN, A H. -- HAVEL, L. In Vitro Assessment of Kurdish Rice Genotypes in Response to PEG-Induced Drought Stress. Applied Sciences. 2020. sv. 10, č. 13, s. 1--21. ISSN 2076-3417. URL: https://doi.org/10.3390/app10134471

Originální název: In Vitro Assessment of Kurdish Rice Genotypes in Response to PEG-Induced Drought Stress
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav biologie rostlin
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Applied Sciences
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku:
13
Rok vydání:
2020
Od strany: 1
Do strany:
21
Počet stran: 21
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Rice (Oryza sativa L.) is productively affected by different environmental factors, including biotic and abiotic stress. The objectives of this research were to evaluate the genetic distinction among Kurdish rice genotypes using the simple sequence repeats (SSRs) molecular markers and to perform in vitro tests to characterize the drought tolerance of six local rice genotypes. The polymorphic information content (PIC) varied from 0.38 to 0.84 with an average of 0.56. The genetic distance ranged from 0.33 to 0.88. Drought stress had a significant impact (p LESS-THAN OR EQUAL TO 0.05) on callus growth parameters. Enzymatic antioxidant systems were predicted and exhibited a significant variation. The findings revealed that proline levels increase in proportion to polyethylene glycol (PEG) concentrations. Kalar and Gwll Swr genotypes showed the worst performances in phenotypic and biochemical traits, while Choman and Shawre exhibited the best phenotypic and biochemical performances. A positive and substantial relationship between callus fresh weight (CFW) and callus dry weight (CDW) was found under stressful and optimized conditions. Callus induction (CI) was positively and significantly associated with the catalase activity (CAT) in all stressed treatments. Based on the results for callus growth and the biochemical parameters under stress conditions, a remarkable genotype distinction, based on the tolerance reaction, was noted as follows: PEG resistant > susceptible, Choman > Shawre > White Bazyan > Red Bazyan > Gwll Swr > Kalar. The CI and CAT characteristics were considered as reliable predictors of drought tolerance in rice genotypes.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.3390/app10134471
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
03.08.2020 08:31 (doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
345
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Applied Sciences. Basel: ISSN 2076-3417.

Originální název:
Applied Sciences
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2076-3417
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute-MDPI)
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.08.2019 08:54 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -