Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

LAŠTŮVKA, Z. -- ŠEFROVÁ, H. Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?. Živa: časopis přírodnický. 2020. v. 68, no. 3, p. 149--151. ISSN 0044-4812.

Original name:
Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?
English name:
Alien animal species – increasing or only more intensively monitored problem?
Written by (author):
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Department:
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Živa: časopis přírodnický
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
68
Periodical number within the volume:
3
Year of publication: 2020
Starting page: 149
Up to page: 151
Number of pages:
3
Sub-specification:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
V příspěvku jsou shrnuty základní poznatky o nepůvodních a invazních druzích živočichů na našem území a jsou vymezeny podstatné rozdíly oproti rostlinám. Jsou charakterizovány jednotlivé kategorie nepůvodních druhů živočichů, tj. druhy synantropní, druhy s krátkodobým nebo příležitostným výskytem ve vnějším prostředí, druhy naturalizované a zejména invazní. Jsou popsány fáze invazního procesu. Na našem území je evidováno asi 720 nepůvodních druhů živočichů. Z nich je asi 270 omezeno na vnitřní prostory budov, mezi nimi asi 65 skladištních škůdců a 70 škůdců skleníkových a pokojových rostlin. Asi polovina nepůvodních druhů jsou naturalizované a asi 200 lze považovat za invazní. Mohou se projevovat různě – jako škůdci rostlin, parazité živočichů, přenašeči patogenů, narušitelé biodiverzity, jejich možné vlivy často neznáme. Negativní vlivy invazních druhů živočichů na prostředí a biodiverzitu jsou nesrovnatelně menší než vlivy invazních rostlin, naopak jimi způsobené hospodářské ztráty jsou obrovské.
Description in English:
In the contribution, the basic knowledge on alien and invasive animal species in the Czech Republic are summarized, and important differences are defined, compared to plants. Individual categories of alien animal species are characterized, i.e. synanthropic species, species with casual outdoor occurrence, naturalized and especially invasive species. Phases of the invasion process are described. About 720 alien animal species have been registered in the Czech Republic. Of these, about 270 are limited to the interior of buildings, among them, about 65 storage pests, and 70 pests of greenhouse and house plants. About half of alien species are naturalized and about 200 can be considered invasive. They impact can be diverse – plant pests, animal parasites, vectors of pathogens, biodiversity disturbers; we are often unaware of their possible effects. The negative effects of invasive animals on the environment and biodiversity are much smaller than the effects of invasive plants, on the contrary, the economic losses caused by them are huge.
Description in Czech:
Key words:
czech: živočichové, vlivy, nepůvodní
english: animals, alien, impacts
Field of result: Zoology
Ecology
Environmental sciences
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
123
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Živa: časopis přírodnický. PURKYNĚ, J E. -- KREJČÍ, J. -- GRÉGR, E. -- RAÝMAN, B. -- HYKEŠ, O V. Praha: ISSN 0044-4812.

Original name:
Živa: časopis přírodnický
English name:
Written by (author):
Jan Evangelista Purkyně
Jan Krejčí
Eduard Grégr
Bohuslav Raýman
Oldřich Vilém Hykeš
Kind of publication:
magazine
ISSN:
0044-4812
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher: Museum Království Českého
URL: http://ziva.avcr.cz/
Reviewed magazine:
no
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: czech: zoologie, ochrana přírody, botanika
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
29
1981
Ústřední knihovna - ÚK Brno
411993Ústřední knihovna - ÚK Brno
41
1993
Genetika rostlin
41
1993
Fytopatologie
41
1993Šlechtění rostlin
41
1993
Zoologie a včelařství
41
1993Rybářství a hydrobiologie
41
1993Geologie a pedologie
41
1993
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
41
1993
Myslivost
411993
Ochrana lesů
41
1993Zakládání a pěstění lesů
41
1993
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
411993Botanická zahrada a arboretum
42
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
42
1994
Genetika rostlin
42
1994
Fytopatologie
42
1994
Šlechtění rostlin
42
1994Zoologie a včelařství
42
1994
Rybářství a hydrobiologie
42
1994
Geologie a pedologie
42
1994
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
42
1994
Myslivost
42
1994
Ochrana lesů
42
1994
Zakládání a pěstění lesů
42
1994
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
42
1994Botanická zahrada a arboretum
43
1995Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Genetika rostlin
43
1995Fytopatologie
43
1995
Šlechtění rostlin
43
1995Zoologie a včelařství
43
1995
Rybářství a hydrobiologie
43
1995
Geologie a pedologie
43
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
431995
Myslivost
431995
Ochrana lesů
431995
Zakládání a pěstění lesů
43
1995Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
43
1995
Botanická zahrada a arboretum
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996
Fytopatologie
44
1996
Zoologie a včelařství
44
1996
Rybářství a hydrobiologie
44
1996
Geologie a pedologie
44
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
44
1996
Myslivost
44
1996
Ochrana lesů
441996Zakládání a pěstění lesů
441996
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
441996
Botanická zahrada a arboretum
451997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997
Fytopatologie
45
1997Zoologie a včelařství
45
1997
Rybářství a hydrobiologie
45
1997
Geologie a pedologie
45
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
45
1997Myslivost
45
1997
Ochrana lesů
45
1997Zakládání a pěstění lesů
45
1997
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
451997Botanická zahrada a arboretum
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Rybářství a hydrobiologie
46
1998
Geologie a pedologie
46
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
46
1998
Myslivost
46
1998
Ochrana lesů
461998
Zakládání a pěstění lesů
46
1998
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
46
1998Botanická zahrada a arboretum
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Rybářství a hydrobiologie
471999Geologie a pedologie
47
1999Lesnická botanika, dendrologie a typologie
47
1999
Ochrana lesů
47
1999
Zakládání a pěstění lesů
47
1999
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
47
1999
Botanická zahrada a arboretum
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
2000
Rybářství a hydrobiologie
48
2000Geologie a pedologie
48
2000
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
48
2000
Ochrana lesů
48
2000Zakládání a pěstění lesů
48
2000
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
48
2000
Botanická zahrada a arboretum
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Rybářství a hydrobiologie
49
2001
Geologie a pedologie
49
2001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
49
2001
Ochrana lesů
492001
Zakládání a pěstění lesů
49
2001
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
49
2001
Biotechnika zeleně
49
2001
Botanická zahrada a arboretum
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Ústřední knihovna - ÚK Lednice
502002Rybářství a hydrobiologie
50
2002
Geologie a pedologie
50
2002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
502002
Ochrana lesů
50
2002Zakládání a pěstění lesů
50
2002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
50
2002
Biotechnika zeleně
502002
Botanická zahrada a arboretum
512003Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Rybářství a hydrobiologie
51
2003
Geologie a pedologie
51
2003
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
512003Ochrana lesů
51
2003
Zakládání a pěstění lesů
51
2003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
51
2003
Biotechnika zeleně
512003Botanická zahrada a arboretum
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
522004
Rybářství a hydrobiologie
52
2004
Geologie a pedologie
52
2004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
522004
Ochrana lesů
52
2004
Zakládání a pěstění lesů
52
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
52
2004
Biotechnika zeleně
522004
Botanická zahrada a arboretum
532005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Rybářství a hydrobiologie
53
2005
Geologie a pedologie
53
2005Lesnická botanika, dendrologie a typologie
53
2005
Ochrana lesů
53
2005Zakládání a pěstění lesů
532005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
53
2005
Biotechnika zeleně
53
2005
Botanická zahrada a arboretum
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006Rybářství a hydrobiologie
542006
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
54
2006
Ochrana lesů
54
2006
Zakládání a pěstění lesů
54
2006
Ekologie lesa
542006Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
54
2006
Botanická zahrada a arboretum
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
552007Rybářství a hydrobiologie
55
2007Lesnická botanika, dendrologie a typologie
55
2007
Ochrana lesů
55
2007
Zakládání a pěstění lesů
55
2007
Ekologie lesa
55
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
55
2007
Botanická zahrada a arboretum
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Rybářství a hydrobiologie
56
2008
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
56
2008
Ochrana lesů
562008
Zakládání a pěstění lesů
562008Ekologie lesa
56
2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
56
2008Botanická zahrada a arboretum
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Rybářství a hydrobiologie
57
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
57
2009
Ochrana lesů
572009Zakládání a pěstění lesů
57
2009
Ekologie lesa
57
2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
572009
Botanická zahrada a arboretum
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010Rybářství a hydrobiologie
58
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
58
2010
Ochrana lesů
582010Zakládání a pěstění lesů
58
2010Ekologie lesa
58
2010Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
58
2010
Botanická zahrada a arboretum
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
592011
Rybářství a hydrobiologie
59
2011
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
59
2011
Ochrana lesů
59
2011
Zakládání a pěstění lesů
59
2011
Ekologie lesa
592011Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
592011Botanická zahrada a arboretum

Sublibraries
Name
Number
Institute
Librarian
Phone
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1CL ISI CUDVeronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Genetika rostlin
211/3DBPP FA+420 545 133 185
Fytopatologie
219/2
UPSRR FAdoc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
+420 545 133 048
Šlechtění rostlin
219/4
UPSRR FA+420 545 133 132
Zoologie a včelařství
224/1
Alena Dreslerová
Rybářství a hydrobiologie
224/4
+420 545 133 268
fcela@seznam.cz
Geologie a pedologie
413
DGP FFWT+420 545 134 039vranova@mendelu.cz
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414
Ing. Jana Posslová, Ph.D.
+420 545 134 556
j.kurova@seznam.cz
Myslivost
424
DFPGM FFWTIveta Hrubá+420 545 134 114
Ochrana lesů
425
DFPGM FFWT+420 545 134 114hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů
426DFES FFWT
+420 545 134 132
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1DBPHP FHIng. Běla Svitáčková, CSc.
+420 519 367 323
Botanická zahrada a arboretum
951BGA CUDMiriam Janková
+420 545 223 606
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
CL ISI CUDAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Biotechnika zeleně
562DPDM FH+420 519 367 274vaida@zf.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ISI CUD+420 545 135 039
Ekologie lesa
471
+420 545 134 143

Person responsible:
 
Entry made by:
Last change:
10/28/2017 22:21 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
123
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -