Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

STŘEDA, T. -- KLIMEŠOVÁ, J. Aktuální role kořenového systému ve šlechtění rostlin. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. v. 15, no. 5, p. 76--78. ISSN 1801-7673.

Original name:
Aktuální role kořenového systému ve šlechtění rostlin
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical: Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin
Nature of article:
paper
Volume no. (year): 15
Periodical number within the volume:
5
Year of publication: 2020
Starting page: 76
Up to page:
78
Number of pages:
3
Sub-specification: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language: Czech
Description in original language: Šlechtění většiny polních plodin se soustředilo na nadzemní část rostliny a kořenový systém rostlin byl opomíjen. Úspěch odrůd se zlepšenými vlastnostmi kořenového systému závisí na tom, zda bude charakter kořenového systému v souladu s nástupem a délkou trvání stresu. Pro lepší toleranci k suchu mohou být vhodné různé znaky, přičemž o jejich uplatnění bude rozhodovat scénář průběhu sucha. Pro šlechtění je tedy nutné definovat cílové prostředí uplatnění odrůdy a dominantní scénář nástupu stresu suchem před tím, než bude posuzována vhodná morfologie kořenového systému. Současně však platí, že vlastnosti, které jsou výhodné v jednom prostředí, nemusí mít nutně pozitivní efekt v jiném. Vylepšené vlastnosti kořenového systému, včetně jeho absorpčních mechanismů, jsou perspektivním nástrojem pro adaptaci zemědělství na měnící se klima a zvýšení efektivity využívání vody i živin. Kořenový systém a jeho znaky se vyvíjí a mění v průběhu vegetace, což komplikuje snahy pro definici ideotypu. Současně je při testování genotypů nezbytné používat agrotechniku typickou pro cílovou oblast nebo specifikovat změnu technologie pro zvýraznění pozitivního projevu nové vlastnosti. Nezastupitelné je tak šlechtění v polních podmínkách a nepostradatelné jsou metody, které hodnocení kořenového systému v polních podmínkách umožňují. Znaky kořenového systému by tak měly být hodnoceny vícekrát v průběhu vegetační doby, včetně generativních fází, které významně ovlivňují výnos semen.
Description in English:
Description in Czech:
Key words:
czech: adaptační opatření, změna klimatu, rostlinná produkce
english: plant production, climate change, adaptation measures
Field of result:
Agronomy, plant breeding and plant protection
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Last change:
06/15/2020 19:00 (Ing. Tomáš Středa, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. České Budějovice: ISSN 1801-7673.

Original name: Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin
Kind of publication:
Periodikum
ISSN:
1801-7673
Country of publisher:
Czech Republic
Place of publishing:
České Budějovice
Publisher: Kurent
URL: http://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/
Reviewed magazine:
no
Original language:
Czech
Key words:
czech: choroby rostlin, výživa rostlin a hnojení, ochrana rostlin
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
1
2006
Fytopatologie
2
2007
Fytopatologie
32008Fytopatologie
4
2009
Fytopatologie
5
2010
Fytopatologie
6
2011
Fytopatologie

Sublibraries
Name
Number
InstituteLibrarian
Phone
E-mail
Fytopatologie
219/2
UPSRR FAdoc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
+420 545 133 048
safran@mendelu.cz

Person responsible:
 
Entry made by:
Last change:
11/11/2017 22:22 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -