Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STŘEDA, T. -- KLIMEŠOVÁ, J. Aktuální role kořenového systému ve šlechtění rostlin. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. sv. 15, č. 5, s. 76--78. ISSN 1801-7673.

Originální název:
Aktuální role kořenového systému ve šlechtění rostlin
Anglický název:
Autor: Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Ing. Jana Klimešová
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
15
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání: 2020
Od strany:
76
Do strany:
78
Počet stran: 3
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Šlechtění většiny polních plodin se soustředilo na nadzemní část rostliny a kořenový systém rostlin byl opomíjen. Úspěch odrůd se zlepšenými vlastnostmi kořenového systému závisí na tom, zda bude charakter kořenového systému v souladu s nástupem a délkou trvání stresu. Pro lepší toleranci k suchu mohou být vhodné různé znaky, přičemž o jejich uplatnění bude rozhodovat scénář průběhu sucha. Pro šlechtění je tedy nutné definovat cílové prostředí uplatnění odrůdy a dominantní scénář nástupu stresu suchem před tím, než bude posuzována vhodná morfologie kořenového systému. Současně však platí, že vlastnosti, které jsou výhodné v jednom prostředí, nemusí mít nutně pozitivní efekt v jiném. Vylepšené vlastnosti kořenového systému, včetně jeho absorpčních mechanismů, jsou perspektivním nástrojem pro adaptaci zemědělství na měnící se klima a zvýšení efektivity využívání vody i živin. Kořenový systém a jeho znaky se vyvíjí a mění v průběhu vegetace, což komplikuje snahy pro definici ideotypu. Současně je při testování genotypů nezbytné používat agrotechniku typickou pro cílovou oblast nebo specifikovat změnu technologie pro zvýraznění pozitivního projevu nové vlastnosti. Nezastupitelné je tak šlechtění v polních podmínkách a nepostradatelné jsou metody, které hodnocení kořenového systému v polních podmínkách umožňují. Znaky kořenového systému by tak měly být hodnoceny vícekrát v průběhu vegetační doby, včetně generativních fází, které významně ovlivňují výnos semen.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: plant production, climate change, adaptation measures
čeština: adaptační opatření, změna klimatu, rostlinná produkce
Obor výsledku:
Agronomy, plant breeding and plant protection
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Poslední změna:
15.06.2020 19:00 (Ing. Tomáš Středa, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. České Budějovice: ISSN 1801-7673.

Originální název:
Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1801-7673
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
České Budějovice
Vydavatel: Kurent
URL: http://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: choroby rostlin, výživa rostlin a hnojení, ochrana rostlin
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
1
2006
Fytopatologie
22007
Fytopatologie
3
2008
Fytopatologie
4
2009
Fytopatologie
5
2010
Fytopatologie
62011Fytopatologie

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Fytopatologie
219/2
+420 545 133 048

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna: 11.11.2017 22:22 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -