Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAVELICOVÁ, K. -- POMPEIANO VANÍČKOVÁ, L. -- VLČNOVSKÁ, M. -- VACULOVIČOVÁ, M. Nanoparticle-based FRET pair selection for investigation of metallothionein dimerization. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, s. 406--410. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/71-nanoparticle-based-fret-pair-selection-for-investigation-of-metallothionein-dimerization

Originální název: Nanoparticle-based FRET pair selection for investigation of metallothionein dimerization
Český název:
Autor:
Ing. Kristýna Pavelicová
Ing. Lucie Pompeiano Vaníčková, Ph.D.
Bc. Marcela Vlčnovská
doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: NANOCON 2019: Conference Proceedings
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
406
Do strany:
410
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Metalloproteins (MTs) are one of the most diverse classes of proteins, with the intrinsic metal atoms providing a catalytic, regulatory and structural role crucial to protein functioning. When stored under aerobic conditions, MTs might form dimers (as well as higher oligomers) that play an essential role as mediators in oxidoreduction signalling pathways. In this work, we explore the non-oxidative dimerization process characterized by metal (Cd) bridging of MT monomers by Förster resonance energy transfer. The formation of MT dimers/oligomers was investigated by applying capillary electrophoresis and matrix-assisted laser desorption/ionization with mass spectrometric detection.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/71-nanoparticle-based-fret-pair-selection-for-investigation-of-metallothionein-dimerization
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
12.06.2020 10:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020. ISBN 978-80-87294-95-6.

Originální název:
NANOCON 2019: Conference Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-87294-95-6
Nakladatel:
Tanger Ltd.
Místo vydání:
Ostrava
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
11th International Conference NANOCON 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.06.2020 09:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

11th International Conference NANOCON 2019. 2019, Brno.

Originální název: 11th International Conference NANOCON 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
12.06.2020 09:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -