Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠVEC, P. -- BYTEŠNÍKOVÁ, Z. -- RICHTERA, L. -- ADAM, V. Stability of Zn and Cu nanoparticles studied in aqueous medium by scanning electron microscopy. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, s. 531--535. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/97-stability-of-zn-and-cu-nanoparticles-studied-in-aqueous-medium-by-scanning-electron-microscopy

Originální název:
Stability of Zn and Cu nanoparticles studied in aqueous medium by scanning electron microscopy
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
NANOCON 2019: Conference Proceedings
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
531
Do strany:
535
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The stability of nanoparticles in aquatic environment plays an important role for their environmental and biological application. The storage time has strong impact on the stability of zinc and copper nanoparticles (ZnONPs and CuNPs). The effect of the storage time was studied over time and the results showed a change in morphology of synthesized NPs. The time stability study was divided into three parts: short-term (0 - 72 h), medium-term (16 days) and long-term (5 months). In the case of CuNPs the SEM picture revealed the presence of crystal structure. This can be explained as the CuNPs surface layer was oxidized and the crystals on surface are copper oxides. Similar study was conducted on ZnONPs, but in shorter time scale (1 - 3 days). As in the case of CuNPs, ZnONPs showed the same tendency to crystalize. We can conclude that storage time and conditions have a strong impact on the NPs stability.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/97-stability-of-zn-and-cu-nanoparticles-studied-in-aqueous-medium-by-scanning-electron-microscopy
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.06.2020 10:30 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
123
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020. ISBN 978-80-87294-95-6.

Originální název:
NANOCON 2019: Conference Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-87294-95-6
Nakladatel:
Tanger Ltd.
Místo vydání: Ostrava
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
11th International Conference NANOCON 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 12.06.2020 09:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

11th International Conference NANOCON 2019. 2019, Brno.

Originální název: 11th International Conference NANOCON 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
12.06.2020 09:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -