Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAŇOVÁ, V. -- SEDLÁČKOVÁ, E. -- HYNEK, D. -- RICHTERA, L. -- BYTEŠNÍKOVÁ, Z. -- ADAM, V. Highly selective and sensitive electrochemical biosensor based on electrochemically reduced graphene oxide for detection of mirna as a cancer biomarker. In NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020, s. 385--390. ISBN 978-80-87294-95-6. URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/79-highly-selective-and-sensitive-electrochemical-biosensor-based-on-electrochemically-reduced-graphene-oxide-for-detection-of-mirna-as-a-cancer-biomarker

Originální název: Highly selective and sensitive electrochemical biosensor based on electrochemically reduced graphene oxide for detection of mirna as a cancer biomarker
Český název:
Autor:
Ing. Veronika Vaňová
Ing. Eliška Sedláčková
Ing. David Hynek, Ph.D.
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Ing. Zuzana Bytešníková, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
NANOCON 2019: Conference Proceedings
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
385
Do strany:
390
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Nowadays, cancer is one of the most outrageous diseases affecting millions of people throughout the world. In this study, the sensitive biosensor for miRNA-21 detection was developed. Through a facile sulfonamide coupling reaction a miRNA-21 specific DNA hybridization probe was immobilized onto a glassy carbon electrode (GCE) modified with electrochemical reduced graphene oxide (erGO). miRNA is a small non-coding RNA molecule which plays an important role in gene expression. The level of miRNA in extracellular fluids varying in the presence of cancer and it can serve as creates a potential biomarker for early detection of cancer. A higher levelcancer. An elevated level of miRNA-21 represents a common feature of pathological cell growth or cell stress and is connected with almost all types of cancer and with cardiovascular diseases, as well.The aim of this study was improve the electrochemical properties by using erGO as a modification for better sensitivity of the developed biosensor. After the modification with erGO, 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid (AN-SO3-) was electrodeposited on the GCE surface.Then the GCE was subsequently modified by electrochemical deposition 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid (AN-SO3-) on the GCE surface. Finally, the amino terminated capture probe was immobilized on the GCE via the sulfonamide coupling reaction. The developed biosensor for the detection of specific miRNA sequence was optimized and modified for using in further experiments.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.confer.cz/nanocon/2019/79-highly-selective-and-sensitive-electrochemical-biosensor-based-on-electrochemically-reduced-graphene-oxide-for-detection-of-mirna-as-a-cancer-biomarker
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 12.06.2020 09:54 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

NANOCON 2019: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2020. ISBN 978-80-87294-95-6.

Originální název:
NANOCON 2019: Conference Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-87294-95-6
Nakladatel:
Tanger Ltd.
Místo vydání:
Ostrava
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 11th International Conference NANOCON 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.06.2020 09:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

11th International Conference NANOCON 2019. 2019, Brno.

Originální název:
11th International Conference NANOCON 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.06.2020 09:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -