Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOČIOVÁ, S. -- DOLEŽELÍKOVÁ, K. -- HORKÝ, P. -- SKALIČKOVÁ, S. -- BAHOLET, D. -- BOZDĚCHOVÁ, L. -- VÁCLAVKOVÁ, E. -- BĚLKOVÁ, J. -- NEVRKLA, P. -- SKLÁDANKA, J. -- DO, T. -- ZÍTKA, O. -- HADDAD, Y A E. -- KOPEL, P. -- ŽŮREK, L. -- ADAM, V. -- ŠMERKOVÁ, K. Zinc phosphate-based nanoparticles asalternatives to zinc oxide in diet of weanedpiglets. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2020. sv. 11, č. 59, ISSN 1674-9782. URL: https://doi.org/10.1186/s40104-020-00458-x

Originální název:
Zinc phosphate-based nanoparticles asalternatives to zinc oxide in diet of weanedpiglets
Český název:
Autor: Ing. Silvia Kočiová, Ph.D.
Ing. Kristýna Doleželíková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Ing. Sylvie Skaličková, Ph.D.
Ing. Daria Baholet
Mgr. Lucie Bozděchová, Ph.D.
Eva Václavková
Jaroslava Bělková
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Ing. Tomáš Do
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Yazan Abdulmajeed Eyadh Haddad, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Ing. Luděk Žůrek, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal of Animal Science and Biotechnology
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci svazku: 59
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
16
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Background: The high doses of zinc oxide (ZnO) administered orally to piglets for the prevention of diarrhea and increase of growth rate can contaminate pig farms and the surrounding environment. Therefore, there is a need to find a replacement of high doses of dietary ZnO with an equally effective alternative. In the present study, the effect of two formulations of zinc phosphate-based nanoparticles (ZnA and ZnC NPs) on growth performance, intestinal microbiota, antioxidant status, and intestinal and liver morphology was evaluated. A total of 100 weaned piglets were randomly divided into 10 equal groups with the base diet (control) or the base diet supplemented with ZnA, ZnC, or ZnO at concentrations 500, 1000, and 2000 mg Zn per kilogram of diet. Supplements were given to animals for 10 days. Fecal samples were collected on day 0, 5, 10 and 20. At the end of the treatment (day 10), three piglets from each group were sacrificed and analyzed. Results: Comparing to that of control, the significantly higher piglet weight gain was observed in all piglet groups fed with ZnA (P < 0.05). Differences in the total aerobic bacteria and coliform counts in piglet feces after NPs supplementation compared to that of control and ZnO groups were also found (P < 0.05). The majority of aerobic culturable bacteria from the feces represented Escherichia (28.57-47.62%), Enterococcus (3.85-35.71%), and Streptococcus (3.70-42.31%) spp. A total of 542 Escherichia coli isolates were screened for the virulence genes STa, STb, Stx2, F4, and F18. The substantial occurrence of E. coli virulence factors was found on day 5, mainly in fimbrillary antigen and thermostable toxins, except for piglets fed by ZnC. Zn treatment decreased Zn blood levels in piglets fed with ZnO and ZnA (500 mg/kg) and increased in ZnC (2000 mg/kg) compared to that of control (P < 0.05). The antioxidant status of piglets was affected only by ZnA. While some changes in the liver and the intestinal morphology of piglets with NPs were observed, none were serious as reflected by the normal health status and increased weigh gain performance. Conclusions: Our results indicate that ZnA NPs have a positive effect on the piglet growth performance even at the lowest concentration. The prevalence of E. coli virulence factors was lowest in pigs supplemented with ZnC. Zinc phosphate-based nanoparticles may be an effective alternative to ZnO.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1186/s40104-020-00458-x
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:37 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal of Animal Science and Biotechnology. London: ISSN 1674-9782.

Originální název:
Journal of Animal Science and Biotechnology
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1674-9782
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
London
Vydavatel:
BioMed Central Ltd., part of Springer Nature
URL:
https://jasbsci.biomedcentral.com/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.02.2019 12:23 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -