Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAVERKOVÁ, M D. -- ELBL, J. -- KODA, E. -- ADAMCOVÁ, D. -- BILGIN, A. -- LUKAS, V. -- PODLASEK, A. -- KINTL, A. -- WDOWSKA, M. -- BRTNICKÝ, M. -- ZLOCH, J. Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands. Sustainability. 2020. sv. 12, č. 11, ISSN 2071-1050. URL: https://doi.org/10.3390/su12114531

Originální název:
Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Sustainability
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 12
Číslo periodika v rámci svazku: 11
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
20
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Landfill leachates are potentially harmful to the environment and to human health. The objective of this study was to characterize leachates in order to analyze whether a relationship exists between the stored waste and the composition of leachates, and to detect possible leakages of pollutants into the environment. To achieve these objectives, field data, Global Positioning System data and physico-chemical data were used. Biological tests are becoming increasingly popular in determining leachate toxicity; therefore, two toxicity tests were performed with the seeds of white mustard (Sinapis alba L.) and duckweed (Lemna minor L.). Leachates were sampled from the leachate pond. Groundwater quality was monitored by using drill holes. The research and analysis carried out are important to determine their potential impact on agricultural areas located near the landfill. Demonstrably increased (P < 0.05) concentrations of heavy metals were detected only in the leachate pond which closes the landfill body, where it links up with the landfill insulation layer. Water sampled from drill holes reaching into groundwater was not contaminated. The results showed that the leachates did not leak outside the landfill. Nevertheless, they were found to be phytotoxic. Both toxicity tests showed that the increasing amount of leachates resulted in the increasing growth inhibition of the tested plants. The proper handling of leachates should have been ensured.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.3390/su12114531
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 08:12 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originální název:
Sustainability
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
2071-1050
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
MDPI AG
URL:
http://www.mdpi.com/journal/sustainability
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 11.03.2015 10:50 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -