Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MALDONADO RUIZ, P L. -- PARK, Y. -- ŽŮREK, L. Liquid water intake of the lone star tick, Amblyomma americanum: Implications for tick survival and management. Scientific Reports. 2020. sv. 10, č. 7 April, ISSN 2045-2322. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-020-63004-9

Originální název:
Liquid water intake of the lone star tick, Amblyomma americanum: Implications for tick survival and management
Český název:
Autor:
Paulina L Maldonado Ruiz
Yoonseong Park
Ing. Luděk Žůrek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Scientific Reports
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku:
7 April
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Ixodid ticks are ectoparasites that feed exclusively on blood as their source of nutrients. Although ticks spend most of their life off the host, until now it has been assumed that the blood and the water vapor are the only sources of water to maintain water balance and prevent desiccation. Here we report for the first time that adult lone star ticks, Amblyomma americanum, also actively drink nutrient-free water, which greatly increases their survival. The volume of ingested water is greater in females than males (0.55 +- 0.06 vs 0.44 +- 0.07 µl) and most likely due to differences in tick size. Water uptake occurs through mouthparts and it can be later observed in the salivary glands and the midgut. We also exploited this behavior by adding a variety of inorganic compounds and microorganisms to water. Addition of inorganic salts to drinking water such as KH2PO4 + NaCl+KNO3 resulted in 100% tick mortality within 3 days. As a proof of concept for using the water drinking as a delivery route of toxic reagents for ticks, we also show that adding Pseudomonas aeruginosa to drinking water quickly leads to tick death. This tick behavior can be exploited to target important physiological systems, which would make ticks vulnerable to dehydration and microbial dysbiosis.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1038/s41598-020-63004-9
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.06.2020 08:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Scientific Reports. London: ISSN 2045-2322.

Originální název:
Scientific Reports
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2045-2322
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
London
Vydavatel:
Nature publishing group
URL:
http://www.nature.com/srep/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.11.2016 11:10 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -