Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLÁDEK, L. -- DRAČKOVÁ, E. The effect of genotype, sex and intramuscular fat content on the colour of pork. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 1, s. 101--108. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/1/0101/

Originální název:
The effect of genotype, sex and intramuscular fat content on the colour of pork
Český název:
Autor:
Ing. Libor Sládek, Ph.D.
Ing. Eliška Dračková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
101
Do strany:
108
Počet stran:
8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The goal of this experiment was to establish the effect of genotype, sex and intramuscular fat (IMF) content in the musculus longissimus lumborum et thoracis (MLLT) on the colour of pork. The values of meat colour parameters were balanced in both gilts and barrows without significant differences (p < 0.05). The average value of the lightness parameter LASTERISK OPERATOR was 61.35 +- 5.31 in barrows in our research and 60.14 +- 4.94 in gilts. The percentage of yellow spectrum bASTERISK OPERATOR ranged within a narrow zone of from 13.67 +- 2.14 (gilts) to 13.88 +- 2.02 (barrows). The colour saturation value (CASTERISK OPERATOR) for meat from barrows (14.42 +- 2,33) differed by just 0.21 from the meat from gilts (14.21 +- 2.51). The lightest meat with the highest LASTERISK OPERATOR value, was from pigs to be slaughtered with the highest IMF content (5.00 to 9.50%) 62.53 +- 4.26, or the group with a IMF content of 3.00 to 3.99% (62.12 +- 4.96). The lightness value was lowest (58.73 +- 5.43) in the group with the lowest IMF content (1.85 to 2.99%). To establish the effect of genotype on the colour of pork two hybrid combinations were monitored: (CLW x CL) x D and (CLW x CL) x (D x BL). Different paternal lines in the groups did not affect any of the meat colour indicators significantly.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://acta.mendelu.cz/68/1/0101/
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 03.06.2020 10:20 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání: Brno
Vydavatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
43
1995Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996Informační centrum-studovna
45
1997Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003
Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-studovna
52
2004Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007Informační centrum-studovna
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
562008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
TelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna
944/3
+420 545 136 201
jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
Lenka Čadílková
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Lenka Baláková
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
45
špatné
khaki
dobré        
nezajímavé
zelenožlutá
zajímavé
Hodnotilo: 19
Průměr: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Průměr: 4.00
123
4
5
        
1
234
5
laické
azurová
odborné        
teoretické
černášedá
praktické
Hodnotilo: 16
Průměr: 4.06        
Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38