Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

ŠŤASTNÁ, M. Zemědělské drenáže nemusí být jen problém. Když se je naučíme používat, pomohou proti suchu.2020. URL: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miladan-stastna-zemedelske-drenaze-nemusi-byt-jen-problem.kdyz-se-je-naucime-pouzivat-pomohou-proti-suchu

Original name:
Zemědělské drenáže nemusí být jen problém. Když se je naučíme používat, pomohou proti suchu.
English name:
Agricultural drainage doesn't have to be just a problem. When we learn how to use them, they help against drought
Written by (author):
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Department:
Department of Applied and Landscape Ecology
Kind of publication:
others
Year of submission:
2020
Original language:
Czech
Description in original language:
Drenážní systémy jsou u nás vybudovány na více než jedné čtvrtině z celkové výměry zemědělského půdního fondu, který má cca 4200 tisíc ha. Ovlivňují přitom řadu procesů probíhajících v krajině. Potíž je, že někteří zemědělci mnohdy ani neví, že se na jejich pozemku taková stavba nachází. Obecně se nabízí otázka, zda má v současné době smysl drenážní systémy využívat.
Description in English:
Drainage systems are built in our country on more than a quarter of the total area of ​​agricultural land, which has about 4,200,000 hectares. At the same time, they affect a number of processes taking place in the landscape. The problem is that some farmers often do not even know that there is such a building on their land. In general, the question arises as to whether it makes sense to use drainage systems at present.
Description in Czech:
Key words:
czech: voda, sucho, drenáž
english: drought, drainage, water
Field of result:
Environmental and geological engineering, geotechnics
Soil science
Hydrology
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miladan-stastna-zemedelske-drenaze-nemusi-byt-jen-problem.kdyz-se-je-naucime-pouzivat-pomohou-proti-suchu
 
Entry made by:
Last change:
06/02/2020 19:11 (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
345
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -