Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STOJANOVIĆ, Z. -- ĐUROVIĆ, A. -- ASHRAFI, A. -- KOUDELKOVÁ, Z. -- ZÍTKA, O. -- RICHTERA, L. Highly sensitive simultaneous electrochemical determination of reduced and oxidized glutathione in urine samples using antimony trioxide modified carbon paste electrode. Sensors and Actuators, B: Chemical. 2020. sv. 318, č. 1 September, ISSN 0925-4005. URL: https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128141

Originální název: Highly sensitive simultaneous electrochemical determination of reduced and oxidized glutathione in urine samples using antimony trioxide modified carbon paste electrode
Český název:
Autor:
Zorica Stojanović
Ana Đurović
Amirmansoor Ashrafi, MSc., Ph.D.
Ing. Zuzana Koudelková, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Pracoviště:
CEITEC MENDELU
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Sensors and Actuators, B: Chemical
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
318
Číslo periodika v rámci svazku:
1 September
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: A simple and reproducible electroanalytical sensor using antimony trioxide modified-carbon paste electrode (Sb2O3-CPE) as sensing element was employed for the first time for simultaneous determination of glutathione (GSH) and glutathione disulphide (GSSG). The electrochemical response of Sb2O3-CPE was characterized by cyclic voltammetry and square-wave voltammetry. Scanning electron microscopy (SEM), scanning electrochemical microscopy (SECM) and Raman mapping were used to characterize the morphology and surface modification. A significant enhancement in the peak current response of GSH and GSSG accompanied with a good separation of the peaks were obtained at the modified electrode compared to the bare CPE. GSH and GSSG exhibited well-defined oxidation peaks at +1.08 V and +1.36 V (vs. Ag/AgCl, 3 mol/L) in Britton-Robinson buffer at pH 6.0. Parameters such as used supporting electrolyte and its pH value, amplitude and frequency were optimized for square-wave voltammetric determination. Under optimal conditions, voltammetric responses were linear in the concentration range of 2-200 μmol/L for GSH and GSSG. The limits of detection were 0.34 μmol/L and 0.10 μmol/L for GSH and GSSG, respectively. Moreover, the proposed sensor also showed good reproducibility, stability and selectivity. Finally, the proposed sensor was applied for the simultaneous determination of GSH and GSSG in urine samples with satisfactory results.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128141
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.05.2020 12:28 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sensors and Actuators, B: Chemical. ISSN 0925-4005.

Originální název:
Sensors and Actuators, B: Chemical
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0925-4005
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Vydavatel: Elsevier Science SA
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.03.2012 20:35 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -