Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PETERKA, T. -- SYROVÁTKA, V. -- DÍTĚ, D. -- HÁJKOVÁ, P. -- HRUBANOVÁ, M. -- JIROUŠEK, M. -- PLESKOVÁ, Z. -- SINGH, P. -- ŠÍMOVÁ, A. -- ŠMERDOVÁ, E. -- HÁJEK, M. Is variable plot size a serious constraint in broad-scale vegetation studies? A case study on fens. Journal of Vegetation Science. 2020. sv. 31, č. 4, s. 594--605. ISSN 1100-9233. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12885

Originální název:
Is variable plot size a serious constraint in broad-scale vegetation studies? A case study on fens
Český název:
Autor: Tomáš Peterka
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
RNDr. Daniel Dítě, Ph.D.
Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
Monika Hrubanová
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.
Mgr. Zuzana Plesková
Patrícia Singh
Mgr. Anna Šímová
Eva Šmerdová
Michal Hájek
Pracoviště:
Ústav biologie rostlin
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Vegetation Science
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
31
Číslo periodika v rámci svazku: 4
Rok vydání:
2020
Od strany:
594
Do strany:
605
Počet stran:
12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Question Filtering vegetation plot records according to sampling size is an essential methodological step in vegetation studies. In fens, the variation of traditionally used plot sizes seems to limit continental-scale syntheses following the Braun-Blanquet approach. Which plot sizes harbour the analogous number of habitat specialists (i.e., diagnostic/indicator species) and capture the main compositional gradients identically? Location Scandinavia, central Europe. Methods The data set of fen vegetation plot records was compiled using large databases and categorised into four distinct habitats. For each habitat, semi-log species-area curves of specialists and other species were fitted using generalised additive models (GAM). In addition, we surveyed 72 sites in a series of plot sizes (0.07, 0.25, 1, 4, 16 m(2)) where we applied, separately for each plot size, Non-Metric Multi-Dimensional Scaling (NMDS) and compared the resulting patterns with Procrustes analysis. Results Consistently across different fen habitats, the species-area curves of specialists increased steeply up to the plot size of 1 m(2), while increasing negligibly in the plot size range of 1-25 m(2). In contrast, the species-area curves of other species displayed mostly linear to linear-exponential trends. NMDS ordinations of medium (1 and 4 m(2)) and large plots (16 m(2)) were the most congruent, while the patterns captured in the ordination of the smallest plots (0.07 m(2)) differed most from the others. Conclusions In fens, plot sizes of at least 1 m(2) describe sufficiently the broad-scale pattern in specialists' diversity as well as the main environmental gradients. The range of plot sizes of 1-25 m(2) may be safely merged in broad-scale analyses of fen vegetation without introducing substantial bias, at least when compared with other possible uncertainty sources.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12885
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.06.2020 14:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal of Vegetation Science. ISSN 1100-9233.

Originální název:
Journal of Vegetation Science
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1100-9233
Stát vydavatele: Švédské království
Místo vydání:
Vydavatel: Wiley-Blackwell-GB (Opulus Press-Švédsko)
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Samuel Lvončík
Poslední změna: 14.03.2012 20:49 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -