Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

OPPELTOVÁ, P. -- BORÁKOVÁ, J. Monitoring of basic physicochemical parameters in the flow and their possible influence on the quality of the small water source. Journal of Water and Land Development. 2020. č. 44, s. 106--117. ISSN 1429-7426. URL: http://dx.doi.org/10.24425/jwld.2019.127051

Originální název:
Monitoring of basic physicochemical parameters in the flow and their possible influence on the quality of the small water source
Český název:
Autor:
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
Jana Boráková
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Water and Land Development
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
44
Rok vydání:
2020
Od strany: 106
Do strany:
117
Počet stran:
12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The ground source of drinking water for the village of Skalice nad Svitavou is located 35 km North of Brno (Czech Republic). An evaluation of developments in selected indicators of water quality in this groundwater source in the period 2013-2017 was the essence of this work. The data was provided by Vodárenská akciová společnost, a.s., i.e. the operator. At the same time, annual monitoring of water quality in the Úmoří stream, which flows through the catchment area and can affect the quality of groundwater, was carried out. Water samples were collected in 2017-2018 from 6 profiles on the Úmoří stream and its two tributaries. Raw water from the groundwater source does not meet the requirements for drinking water in some indicators and needs to be treated. Monitoring of surface water shows that the most problematic indicator is total phosphorus, the concentration of which exceeded limit values on all sampling profiles. The highest values were found in the tributaries, where total phosphorus concentrations exceeded 10 mgBULLET OPERATORdm-3. There are 12 municipalities in the area of interest, only two of which have their own sewage treatment plant. It is clear from the results that wastewater in some mu-nicipalities is discharged directly into the recipient and is the cause of above-limit concentrations of both phosphorus and nitrogen. Intensively used agricultural land is another major source of pollution. Based on an analysis of sources of pollu-tion, corrective measures have been proposed to improve the quality of surface and groundwater in the area.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://dx.doi.org/10.24425/jwld.2019.127051
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
08.06.2020 08:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal of Water and Land Development. Falenty: ISSN 1429-7426.

Originální název:
Journal of Water and Land Development
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1429-7426
Stát vydavatele:
Polská republika
Místo vydání:
Falenty
Vydavatel:
Institute of Technology and Life Sciences PAN (Polish Academy of Sciences)
URL:
https://content.sciendo.com/view/journals/jwld/jwld-overview.xml
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 08.06.2020 08:14 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -